TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

45’inci Birleşim

26 Şubat 2016 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne, Suriye’deki krizin Cenevre Konferansı’nda çözümlenmesini temenni ettiğine, gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül’ün tahliyelerinin ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşündüğüne ve ifade özgürlüğünden tutuklu bulunan herkesin serbest kalması gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaşanan Hocalı katliamını kınadıklarına, tahliye olan gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül’e geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına, Hükûmetin hukuk dışı uyguladığı sokağa çıkma yasakları nedeniyle her gün yeni hak ihlalleri ve ölüm haberleri alındığına ve Hükûmete bir an önce bu insanlık dışı yaklaşımdan vazgeçme çağrısı yaptığına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, milletimizin varlığı ve birliği için hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine, terörün bir an evvel bitirilmesi için çalışmaların kapsamlı bir plan içerisinde yürütülmesini dilediğine, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaşanan Hocalı katliamı ile 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümlerine, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliyesini mutluluk verici bulduğuna ve bütçe görüşmelerinin Meclise ve ülkeye hayırlı olmasını dilediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’da yaşanan Hocalı katliamı ile 27 Şubat Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümlerine, gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül’ün tahliye edilmelerine, bütçe görüşmelerinin Meclisin demokratik ortamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini temenni ettiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 118 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda Halkların Demokratik Partisinin muhalefet şerhinin yer almadığına ve bu nedenle bütçe kanunu tasarısının görüşmelerinin yapılamayacağına,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, çekimserlik ya da aykırılık görüşlerinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olarak komisyon raporuna eklenebileceğine ve Halkların Demokratik Partisinin muhalefet şerhinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Başkanlıkça iade edilen önergelerindeki kaba ve yaralayıcı ifadelerin neler olduğunu öğrenmek istediğine,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini çiğneyerek kendilerine düzeltme yapma hakkı tanımadığına,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurulun 18/2/2016 tarihli 41’inci Birleşiminde kabul edilen bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarının görüşülmesine ilişkin takvim ve programa göre görüşmelerin sürdürüleceğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkanlığın havale ya da iade ettiği önerge ve tekliflerle ilgili Meclis bütçesinin görüşmeleri sırasında bilgi verileceğine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 118 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda Halkların Demokratik Partisinin muhalefet şerhinin yer almamasına rağmen görüşmelere başlanması şeklindeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptıkları konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşmaları nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) (S. Sayısı: 118) ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297), 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısına İlişkin Olarak Hazırlanan 2014 Yılı Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/32), Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Diğer Kamu İdarelerine Ait Toplam 208 Adet Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/33), 2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34), 2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35), 2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/36), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/28), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2013 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/31), 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Uyarınca Hazırlanan 2014 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/37) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 119) tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi ve tasarıların 1’inci maddeleri okundu.

 

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 118 sıra sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda Halkların Demokratik Partisinin muhalefet şerhine yer verilmeyerek her yerde ifade ettikleri düşüncelerinin Meclis çatısı altında sınırlandırıldığına ve konunun Başkanlık tarafından bir kez daha değerlendirilmesini talep ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin sarf etmiş olduğu bazı ifadelere;

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin vesayetçi ifadelerini bütün partilerin ortak bir deklarasyonla kınaması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin sözlerinin hem 4 parti hem Hükûmet hem de Meclis Başkanı açısından kabul edilemez olduğuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Türkiye’de siyaset yapmayla ilgili özgür bir ortam olduğuna dair algı yaratılmaya çalışıldığına,

İlişkin bir açıklamada bulundu.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhurbaşkanına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhurbaşkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine,

Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanına,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 27 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 11.00’de toplanmak üzere 00.33’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                         Emre KÖPRÜLÜ

                          Nevşehir                                                                                          Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye