TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

40’ıncı Birleşim

17 Şubat 2016 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak beş oturum yaptı.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, sporda ayrımcılık ve fair play konusuna,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunların doğrudan turizm sektörü üzerinde yarattığı olumsuz etkilere,

Düzce Milletvekili Faruk Özlü, Düzce ilinin gündemdeki konularına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Şile ilçesinde yaşanan bazı sorunlara,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, taşeron işçilerin hepsinin ayrım yapılmadan kadroya alınmaları gerektiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye Futbol Federasyonun çifte standartlı uygulamamaları sonucu Bursaspor’a verilen cezanın düzeltilmesini talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ve benzeri uluslararası değerlendirme sonuçlarına göre eğitimde başarı sıralamasındaki düşüklüğün sebepleri, sonuçları ve çözüm önerileri konusunda hiçbir çalışmanın yapılmadığına,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin ve Tarsus’taki terör eylemleri konusunda Hükûmetten gerekli tedbirleri almasını talep ettiğine, Mersin’in Tarsus ilçesi Alifakı köyüne yapılan cezaevinin durumuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’in Gülek beldesinde 2/B arazilerine çok yüksek fiyat biçildiği için vatandaşların bu arazileri almasının mümkün olmadığına ve Hükûmetin acilen bu konuyu ele alması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, devletin Artvin Cerattepe’de doğaya sahip çıkan halka karşı savaş açtığına,

Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, ÇEDAŞ’ta 400 işçinin işten çıkarılmasına ve Sivas’ta uzman doktor sıkıntısı yaşandığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, ülkemizdeki genç istihdamı sorununun Meclis çatısı altında konuşulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’de tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Meclisi yeni anayasa talebinin takipçisi olmaya davet ettiğine,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 2016 yılı Yatırım Programı’nda Denizli bölge hastanesinin yer alıp almadığını öğrenmek istediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 13 Şubatta Hatay’da şehit düşen askere Allah’tan rahmet dilediğine ve terörü destekleyenleri lanetlediğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Artvin Cerattepe’de doğa katliamını durdurmak için Artvin halkıyla birlikte mücadelesini sürdüren Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile yöre halkının yanında olduğuna,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Artvin Cerattepe’de polisin ve jandarmanın coplu, biber gazlı müdahalesine karşı direnen halkı selamladığına ve Dilek Doğan davasının görüldüğü duruşma salonunda yaşanan olaylara,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, iktidarın hukuksuz uygulamalarının her gün artarak devam ettiğine,

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azez-Halep hattını açık tutmak üzere yaptığı operasyonun doğru olduğu şeklinde açıklama yapan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal’ı tebrik ettiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Adli Tıp Kurumunun otopsi işlemlerini mesai saatleri dışında yapması nedeniyle cenazelerin ailelere teslim edilmesinin gecikmesinin yöresinde sorun olduğuna, bu konuda Adalet Bakanlığından bir çalışma beklediğine ve Artvin Cerattepe’deki halkı desteklediğine,

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Artvin Cerattepe’deki direnişi selamladığına, Hükûmetin doğayı daha fazla katletmesine karşı halkın daha fazla mücadele edeceğine ve Sera Kadıgil’e verilen cezanın otoriterleşmeyi pekiştirdiğine,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, 2015 yılında kapatılan polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin mağduriyetine ve Artvin Cerattepe’de açlık grevine başlayan Uğur Bayraktutan’ı kutladığına,

Düzce Milletvekili Faruk Özlü, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Milletvekili Faruk Özlü’nün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, AKP Hükûmetinin hukuk dışı sıkıyönetim uygulamalarının can almaya, halkı mağdur etmeye devam ettiğine, Cizre’de cenazeler tahrip edilerek ve değişik illere dağıtılarak cenazeler üzerinden ailelere işkence etmenin insanlık dışı bir yaklaşım olduğuna, bütün bunlara rağmen örgüte katılım sayısının arttığına ve AKP’nin bu savaş uygulamalarından bir an önce vazgeçerek müzakere yöntemine başvurması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadele edilmesine yönelik (2016/4) sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne ve yürürlükteki mevzuatın gerçek manada terörle mücadele konseptine oturmasını temenni ettiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, iktidar partisine mensup TBMM Başkan Vekillerinin de birer dakikalık söz hakkı tanımasını ümit ettiğine, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve iktidar partisi ile Meclis Başkanının sarayın statükosundan özgürleşemediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Türkiye’de demokrasinin ve özgürlüklerin güçlenmesi, vatandaşların huzur içinde yaşaması için terörle mücadelenin çok önemli olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Artvin Cerattepe’de Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın açlık grevine başladığına ve asker ile polisin derhâl Cerattepe’den çekilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ile Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliklerinden istifalarına ilişkin yazılarının 17/2/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 29 milletvekilinin, kamudaki kadro sorununun (10/96),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 27 milletvekilinin, değerli taşlar vergiye tabi değilken bazı ürünlerdeki ÖTV ve KDV oranlarının yüksek olmasının nedenlerinin (10/97),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, “Esedullah Timi” denen kişi veya kişilerin mahiyetinin (10/98),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde kişilerin yaşam haklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almadığı ve sağlık hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verdiği iddiasıyla Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hakkında (11/1),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri konusunda gerekli tedbirleri almadığı ve sokağa çıkma yasaklarıyla sorunların derinleşmesine zemin hazırladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında (11/2),

Bir gensoru açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 17/2/2016 tarih ve 1220 sayıyla Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ve arkadaşları tarafından, hayvancılık sektöründeki temel sorunların çözülmesi, kırmızı et üretimi ile tüketimi arasındaki açığın kapatılması, et ithalatının önlenmesi, et fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, piyasa regülasyonunun takibinin yapılması ve spekülatif hareketlerin engellenmesi için hangi tedbirlerin alınacağı hususlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 16/2/2016 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye’nin başta Azez ve Cerablus olmak üzere Rojava ve Suriye politikaları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (1069 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 14/12/2015 tarihinde Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve arkadaşları tarafından, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların sağlık takiplerinin düzenli yapılmaması nedeniyle toplum sağlığı için oluşan tehditlerin tüm boyutlarıyla araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (96 sıra no.lu),

Genel Kurulun 17 Şubat 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan 117, 85, 86, 87 ve 95 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın 1, 3, 4, 5 ve 6’ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bastırılarak dağıtılan (11/1) ve (11/2) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 23 Şubat 2016 Salı günkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin 23 Şubat 2016 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Aydın Milletvekili Mehmet Erdem’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Türkiye’nin farklı merkezlerinde yürütülmek istenen yeni tarz terör faaliyetlerinin özünün Maoist stratejiye dayandığına,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Ankara’da yaşanan patlama nedeniyle Meclis çalışmalarına bir süre ara verilmesinin doğru olacağına;

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara’da yaşanan patlama nedeniyle çalışmalara ara verilmesinin gerekli olmadığına ve Meclisin rutin gündemini takip etmesinin uygun olacağına,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, bütün terör eylemlerini lanetlediğine ve Ankara’da yaşanan patlama nedeniyle Meclisin çalışmasına ara vermesini doğru bulmadığına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, terör olayları nedeniyle Meclis çalışmalarının durdurulmasının gerekmediğine ancak Ankara’da yaşanan patlama konusunda bilgi sahibi olabilmek için kısa bir ara verilebileceğine ve bakanların bu konuda Meclisi aydınlatması gerektiğine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara’da yaşanan patlamayla ilgili kendilerine detaylı bilginin henüz ulaşmadığına, terör örgütlerini lanetlediğine ve bu durumda Meclisin faaliyetlerine devam etmesinin önemli olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’daki terör saldırısını kınadığına, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne kadar hiçbir terör örgütüne boyun eğmediğine, bundan sonra da eğmeyeceğine,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin’deki bakır madeni sahasıyla ilgili yapılacak çalışmaların ormana zarar vermeyeceğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, terörün kınanması gereken bir insanlık suçu olduğu noktasında ortak bir iradenin ortaya konmasının son derece önemli olduğuna ve CHP Grubu olarak Ankara’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Grubu olarak Ankara’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü yok edebilecek güçte olduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak ve kararlı bir duruşu sergileyebileceğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara’daki acımasız saldırıyı kınadıklarına, Halkların Demokratik Partisi olarak bugüne kadar can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanan bütün olayların karşısında durduklarına ve yaşanan bu sorunlarla ilgili demokratik siyasetin mutlaka bir çözüm bulması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerine ve ortak bir metinle terörün karşısında milletimizin kararlılığının ortaya konulmasını çok önemli bulduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara’nın merkezinde bir terör saldırısı olduğuna ilişkin duyum alındığına, milletin birliğine yönelik bu eylemleri şiddetle kınadığına ve Meclisin normal çalışmasına devam edeceğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine ve yaralandığına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor olmasının ve teröre karşı ortak bir duruşu sergilemesinin tarihî bir görev olduğuna ve terörü şiddetle kınadığına,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 2 üyeliğe Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin seçildiler.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’nci sırasına alınan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 117) görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 6), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara’da yaşanan terör saldırısının kınanmasına yönelik açıklamayı kapsayan önergenin bütün gruplarca imzalanmaması nedeniyle ortak deklarasyon olarak işlem görmesinin mümkün bulunmadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, bütün gruplarca imzalanmayan önergeyi ortak deklarasyon olarak işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 18 Şubat 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye