TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

39’uncu Birleşim

16 Şubat 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, Mersin ilinin Erdemli ilçesine doğal gaz getirilmesi talebine,

Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, 15 Şubat Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de insan hakları sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Suriye bağlamında yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; MHP Grubu adına Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, HDP Grubu adına Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, CHP Grubu adına Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve AK PARTİ Grubu adına Adana Milletvekili Talip Küçükcan aynı konuda görüşlerini belirttiler.

 

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Hükûmetin gündem dışı konuşmasıyla ilgili Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın MHP Grubu adına ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın CHP Grubu adına yaptıkları konuşmaları sırasında Hükûmete,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın Hükûmetin gündem dışı konuşmasıyla ilgili AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

 

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın Hükûmetin gündem dışı konuşmasıyla ilgili AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Artvin’de vatandaşların ormana ve doğaya sahip çıkmak için iki yüz kırk gündür nöbet tuttuğuna ve Hükûmetin burada maden aranmasıyla ilgili düşüncesini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda Hükûmetin seçim bildirgesindeki sözünü tutması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da teleferik ücretine yapılan zamma,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ve Aksaray’da vatandaşların sel nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi gerektiğine ve Çamardı Bademdere’deki TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslim edilemediğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, yeni anayasayı hayata geçirmek için tüm muhalefet partilerini göreve davet ettiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Yayladağı’nda şehit olan askere Allah’tan rahmet dilediğine ve şehit edildiği karakolun yandaş medya tarafından hedef gösterildiğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, dünyada petrol fiyatları düşerken AKP hükûmetlerinin akaryakıta sürekli zam yapmasının büyük bir çelişki olduğuna,

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’deki akademik personelin, AR-GE çalışmaları ve yenilik potansiyelini artırmak için teşvik edilmesi gerektiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Mersin’de ihracat yapan iş adamlarının, KDV iadesinin çok geç ödenmesinden şikâyetçi olduklarına ve bu sorunun çözülmesi gerektiğine,

 

 

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, siyasi iktidarın ülkemizi savaşın eşiğine getirdiğine ve muhtarların hizmet binalarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İstanbul’da metrobüs duraklarıyla ilgili yeni düzenlemenin vatandaşı mağdur ettiğine,

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Sosyal Güvenlik Kurumunun, akciğer kanseri olan hastaların ilaç parasını ödemek için hiç sigara kullanmamış olmak koşulunu getirmesine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 18 yaşını doldurduğu için yetiştirme yurtlarından çıkarılan çocuklara sahip çıkılması ve tarım danışmanlarına kadro verilmesi gerektiğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, Millî Eğitim Bakanlığınca görevlerinden alınan eğitim kurumları yöneticilerinin Danıştay kararına rağmen eski görevlerine iade edilmediğine,

Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Artvin’de vatandaşların maden arayışı ve HES’lere karşı bir tavır içerisinde olduğuna ve Hükûmetin bunu dikkate alması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kahramanmaraş’ta cezaevlerindeki mahkûm sayısının fazlalığı nedeniyle yaşanan sıkıntılara ve mahkûmların denetimli serbestlik süresinin yeniden gözden geçirilmesinin toplum yararına olacağına,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Milliyetçi Hareket Partisinin, bölücü terör örgütü liderinin İmralı’da özel misafir olarak ağırlanmasına ve avukatları vasıtasıyla terör örgütünü serbestçe yönetmesine son verilmesini ısrarla talep ettiğine,

Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, et ve ekmek fiyatlarındaki tüketici aleyhine fiyat artışlarının ve süt fiyatlarındaki üretici aleyhine fiyat düşüşlerinin ciddi bir sorun yarattığına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye görevinde başarılar dilediğine, Artvin Cerattepe’de halkın direnişini desteklediğine, sokağa çıkma yasaklarının gün geçtikçe arttığı bir sürecin yaşandığına, Cizre’de bazı binalarda mahsur kalan insanların cenazelerinin teşhisi ve alınmasıyla ilgili ailelerin yaşadığı sıkıntıya, Adana’daki cinayetin kadın bedeni üzerinden yapılan işkencenin son örneği olduğuna ve erkek egemen zihniyetin cinsiyetçi yaklaşımının Türkiye tarihine kara bir leke süreceğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Suriye kaynaklı mülteci krizinin her geçen gün büyüdüğüne ve NATO’nun mülteci geçişine karşı tertibatını Suriye sınırında değil Ege Denizi’nde alması konusunda Hükûmeti tedbir almaya davet ettiğine,

 

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’li 4 milletvekilinin Artvin Cerattepe’de ormanı ve doğayı korumak isteyen vatandaşlarla birlikte olduklarına ve yapılacak müdahaleler için çevik kuvvet ekiplerinin bölgeye gönderilmesine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, terörle mücadelenin zor bir iş olduğuna ve devletin bu mücadele sırasında hiç kimsenin kaybını istemediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinde, NATO Parlamenter Asamblesinde, Parlamentolar Arası Birlik Asamblesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 28 milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerin (10/93),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 29 milletvekilinin, 24/8/2015 tarihinde Arhavi ve Hopa, 12/11/2015 tarihinde Murgul ve Borçka ilçelerinde yaşanan sel afetinin bölgede yarattığı tahribatın (10/94),

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt ve 26 milletvekilinin, Konya’nın Karapınar ilçesinde belirli aralıklarla meydana gelen obrukların yaratabileceği tehlikelerin (10/95),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (1/596) esas numaralı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kendisine havale edilmesine ilişkin istemi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca da uygun bulunduğundan, İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gereğinin yerine getirildiğine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

HDP Grubunun, 15/2/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel tarafından, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği yerleşim yerlerinde kadınların işkence görerek öldürülmesi ve ölü bedenlerinin sokak ortasında çıplak bir şekilde teşhir edilmesi ile bu görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi türü olayların tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1054 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 16 Şubat 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi üyesi Avukat Sera Kadıgil’in Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğini savunduğu bir davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili söylediği bir söz nedeniyle cezaya çarptırılmasına,

Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, tüm siyasi partilere ve siyasi partilerdeki kadınlara, kadınların işkence görerek öldürülmesi ve cesetlerinin teşhir edilmesiyle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusunda çağrıda bulunduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/159) esas numaralı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

l’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 97), görüşmelerine devam edilerek yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 6), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 17’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 23’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 26’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 26’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 17 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.46’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye