TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

37’nci Birleşim

10 Şubat 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak yedi oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit olan Fatih Yaşar ve Arif Subaşıoğlu ile bütün şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara ilinin sorunlarına,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, cezaevlerinde yaşanan sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, son iki gün içerisinde kaybedilen 6 şehide Allah'tan rahmet dilediğine, Sultan II. Abdülhamid’in 98'inci ölüm yıl dönümüne ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya geçmiş olsun dilediğinde bulunduğuna,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya geçmiş olsun dilediğinde bulunduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kürt ve terör sorununu bitirmek için ne lazım geliyorsa yapması gerektiğine,

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya geçmiş olsun dilediğinde bulunduğuna, AKP Hükûmetinin sahaya sürmüş olduğu savaş konseptinin can almaya devam ettiğine, çatışmalarda yaşamını yitiren bütün yurttaşlara Allah’tan rahmet dilediğine, Cizre’de bazı binalarda mahsur kalan yaralıların bir an önce hastanelere nakledilmesi gerektiğine ve 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda yapılan katliamı 4’üncü ayında bir kez daha lanetlediğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya geçmiş olsun dilediğinde bulunduğuna, 9 şehide Allah’tan rahmet dilediğine, terör örgütünü güçlendirecek her türlü politik söylemden uzaklaşmak gerektiğine, terör örgütlerinin üniversitelerde kargaşa çıkarmaya devam ettiğine ve eğitim kurumlarında bu konuda önlem alınması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Başkanlıkça, Ordu Milletvekili Seyit Torun’un Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 10/2/2016 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ilişkin bir duyuruda bulunuldu.

 

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 27 milletvekilinin, Ege’de antlaşmalarla kurulan düzenin yeniden tesisi ve muhafazası maksadıyla izlenecek uzun vadeli devlet politikasının (10/87),

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak için gerekli politikaların (10/88),

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 26 milletvekilinin, Türkiye’nin ve KKTC’nin münhasır ekonomik bölgeleri üzerindeki asli haklarının korunması için yapılması gerekenlerin (10/89),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özetleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Grubunun vermiş olduğu soru, araştırma ve genel görüşme önergelerinde İç Tüzük ve Anayasa’ya aykırı bir durum olmamasına rağmen Meclis Başkanlığınca iade edilmesi nedeniyle denetim görevlerini yapamaz hâle geldiklerine ve Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili Genel Kurulu bilgilendirmesi gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Meclis Başkanlığının, soru, araştırma ve genel görüşme önergelerinde İç Tüzük ve Anayasa’ya uygun denetim yaptığına ve Meclis çalışmalarında partiler arasında ayrım yapılmadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, HDP Grubunun soru, araştırma ve genel görüşme önergelerinin Meclis Başkanlığınca iade edilmesiyle ilgili bir işlem yapmamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın usul görüşmesinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

HDP Grubunun, 9/2/2016 tarihinde Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve arkadaşları tarafından, “Cizre’nin Madımak’ı” olarak tanımlanan olayın araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (984 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 10 Şubat 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6 Şubat 2003 tarihli 32’nci Birleşimi ve 1 Mart 2003 tarihli 39’uncu Birleşiminde gerçekleştirilen kapalı oturumlara ilişkin tutanaklar ile tutanak özetlerinin, İç Tüzük’ün 71’inci maddesine göre yayımlanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına.

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ve yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının: l’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 97), görüşmelerine devam edilerek 2’nci maddesine kadar kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan yoklamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunamadığından, alınan karar gereğince, 11 Şubat 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 21.02’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                      Mücahit DURMUŞOĞLU

                             Bolu                                                                                            Osmaniye

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

             Ali Haydar HAKVERDİ                                                                Elif Doğan TÜRKMEN

                           Ankara                                                                                             Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye