TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

36’ncı Birleşim

9 Şubat 2016 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.02’de açılarak dört oturum yaptı.

 

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale’deki termik santrallere,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 47’nci yıl dönümüne,

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum’da kış turizmine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’nin Hecinler köyündeki atık su tesisinin Melen Çayı’nı kirlettiğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu kirliliği önlemesini talep ettiğine,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, tüm siyasi partileri yeni anayasa yapım sürecine destek vermeye davet ettiğine,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sağlık politikalarındaki yanlış uygulamaların sonuçlarına,

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Sivas Çaltı Çayı Vadisi’ndeki kirliliği önlemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının acilen bir proje yapması gerektiğine,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’ne,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bursa’ya yapılan yatırımlar ile vergi ödemeleri arasında büyük bir fark olduğuna ve bunun sebebini öğrenmek istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, fındık üreticilerinin sorunlarına,

Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığının üniversite mezunu işsizlerle ilgili raporuna,

 

Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, BAĞ-KUR’lu esnafın sorunlarına,

Ankara Milletvekili Erkan Haberal, ortak millî değerlerle oynanmaya kalkışılması hâlinde Milliyetçi Hareket Partisinin bunlara karşı demokratik zeminlerde sonuna kadar direneceğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, bütün çağrılarına rağmen uzun süredir devam eden sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili Parlamentoda hiçbir şey yapılmadığına, Cizre’de bir binada bulunan 62 yurttaşın katledilmesiyle ilgili bilgilerin kendilerine ulaştığına ve Halkların Demokratik Partisi olarak bu konunun peşini bırakmayacaklarına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 47’nci, Osman Bölükbaşı’nın ölümünün 14’üncü yıl dönümlerine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 47’nci yıl dönümüne ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde barış ve huzurun temin edilmesi konusunda gerekli çabaların sarf edildiğine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşunun 47’nci yıl dönümüne, Meclisten bir karar çıkmadan Cumhurbaşkanının savaş söyleminde bulunmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine bir saygısızlık olarak değerlendirdiğine ve terör tehdidine yönelik çıkarılmış bir tezkereyle Suriye’ye savaş ilanına karar verilemeyeceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde, Akdeniz Parlamenter Asamblesinde, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesinde, Asya Parlamenter Asamblesinde, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinde, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinde ve İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, aile hekimlerinin ve hastanelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84),

HDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledilmesi olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85),

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 25 milletvekilinin, yolsuzluğun önlenmesi ve etkili bir mücadele için gerekli politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/86),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, Yahudi Düşmanlığına Karşı Parlamento Komitesi (PCCA) tarafından 13-15 Mart 2016 tarihlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Yahudi Düşmanlığıyla Mücadele Parlamentolararası Koalisyon (ICCA) Konferansı’na katılması hususuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı’yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014 ve 3/2/2015 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054 ve 1082 sayılı Kararlarıyla birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 10/2/2016 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/463), Genel Kurulun bilgisine sunularak yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildi.

 

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Malatya Milletvekili Taha Özhan’ın (3/463) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Malatya Milletvekili Taha Özhan, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Malatya Milletvekili Taha Özhan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

HDP Grubunun, 9/2/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 23 Ocak 2016 günü bulundukları mahallelerin ağır saldırı altında olması nedeniyle bir bodrum katına sığınmış bulunan 31 sivil yurttaşımızın durumuyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve olayın tüm boyutlarıyla ortaya konulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (966 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 9 Şubat 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, (2/322) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Düzce Milletvekili Fevai Arslan, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Milletvekili Fevai Arslan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 97), görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/310) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 6), Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde “kürdistan” adıyla herhangi bir idari veya coğrafi birim bulunmadığına ve bu ifadenin tarihî bağlamından koparılarak farklı bir şekilde kullanılmasının doğru olmadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 97 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde yapılan soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 10 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.36’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Özcan PURÇU                                                                               Fehmi KÜPÇÜ

                             İzmir                                                                                                Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye