TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

34’üncü Birleşim

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep ilinin sorunlarına,

Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Türkiye’de anayasal sürece,

Antalya Milletvekili Devrim Kök, Antalya’nın bazı ilçelerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum felaketine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, görüşmelerin İç Tüzük’e uygun ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Sur’da şehit olan 5 güvenlik görevlisini rahmetle andığına, Misakımillî’nin kabulünün 96’ncı yıl dönümüne ve AKP’nin yeni Misakımillî tanımlamasının neyi kapsadığını öğrenmek istediğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Cizre, Sur ve Nusaybin’de yaşanan olaylara, bu konuyla ilgili sorunun Hükûmetin sorumluluğunda, müzakereyle çözülmesi ve Meclisin bu konuda duyarlı olması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır Sur’da şehit olan 5 güvenlik görevlisini rahmetle andığına, Türkiye’nin sınır güvenliğindeki zafiyetin masum insanların can güvenliğini tehdit eder duruma geldiğine ve Misakımillî’nin kabulünün 96’ncı yıl dönümüne,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Diyarbakır Sur’da şehit olan 5 güvenlik görevlisini rahmetle andığına ve Misakımillî’nin kabulünün 96’ncı yıl dönümüne,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Yavuztürk Mahallesi’ndeki imar ve mülkiyet sorununa,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’da Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bine yakın müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının alenen kıyıma uğratıldığına,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Çal Dağı’ndaki nikel madeninin kapatılmasını ve verilen 2’nci ÇED raporunun iptalini talep ettiğine,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, eş durumu, hastalık ve özür nedeniyle başvurup atanamayan öğretmenlerin durumuna,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının et ithalatına izin vermesinin yanlış bir tutum olduğuna,

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, sivil, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğine,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, TARSİM sigorta primlerinin yükseltilmesinin doğru olmadığına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, emeklilere promosyon ödenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığını ve Denizli’nin Honaz ilçesindeki taş ocağının ne zaman kapatılacağını öğrenmek istediğine,

Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, ülkenin gerçek, yerli bir sol muhalefete ihtiyacı olduğuna ve Türkiye solunun toplumsal süreçlerin doğal ürünü değil sistem içi bir ihtiyacın üretimi olduğuna,

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit olan Zekeriya Bilgen’e ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Hükûmetin, adı konulmamış bu savaşı ne zaman bitireceğini öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Atila Sertel, Selçuk-Tire yolunun bir an önce yapılmasını istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de toplumun aile yapısı ve sosyal dokusunu bozan unsurların (10/78),

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 20 milletvekilinin, Niğde’nin yer altı kaynak ve zenginliklerinin (10/79),

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 20 milletvekilinin, genç işsizliğinin nedenlerinin (10/80),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, AKP Hükûmetinin politikalarıyla birlikte çeşitli valilikler tarafından hukuka aykırı bir biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan operasyonlarda öldürülen sivillerin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan (10/48) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin görüşmelerinin Genel Kurulun 28 Ocak 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 64, 63, 65, 66, 61 ve 67 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 2, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, tekraren, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Danışma Kurulunun, 68 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Genel Kurulun 20/1/2016 tarihli 30’uncu Birleşiminde kabul edilen 1’inci maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonunun talebi üzerine İç Tüzük’ün 89’uncu maddesine göre yeniden görüşülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu, Komisyonun talebinin sırası geldiğinde işleme alınacağı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 23 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 68), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

2’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmada Düzeltme Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/354) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı:64), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 27’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 29’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un yerlerinden sarf ettikleri bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın görüşmeler sırasında milletvekillerine karşı tutumuna,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanun tasarı ve tekliflerine kendi program ve ilkeleri doğrultusunda olumlu katkı vermeye çalıştıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, İç Tüzük’ten aldığı yetkilerle gerekli uyarıları yaptığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun, görüşülmekte olan 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca yeniden görüşülmesine ilişkin istemi kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 29 Ocak 2016 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.15’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                         Ali Haydar HAKVERDİ       Balıkesir                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye