TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

32’nci Birleşim

26 Ocak 2016 Salı

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, aydınların yaşam hakkının korunmasına,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Kuşadası’nda yaşanan toprak kaymasına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sözde özerklik ve öz yönetim iddialarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, hayatlarını kaybeden Mustafa Koç ile eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine;

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine, Cizre’de bir evin bodrumuna sığınan 24 vatandaşın durumuna ve Başbakan ile Meclis Başkanının bu konuda sorumluluk alması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç ile iki yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Cengiz Akyıldız’a Allah’tan rahmet dilediğine, bu saldırının neden örtbas edildiğini öğrenmek istediğine ve gazeteci Uğur Mumcu’nun 23’üncü, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın 15’inci ölüm yıl dönümlerine,

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Mustafa Koç’a, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilediğine, Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokuluna yapılan saldırıyı kınadığına ve teröre karşı Parlamentoda tek bir duruşun sergilenmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine, İstanbul’un Tuzla ilçesinin Postane Mahallesi’nde kurulan biyolojik arıtma tesisinin çevreye yaydığı koku nedeniyle halkın rahatsız olduğuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine ve nöbetçi eczanelerin olduğu yerlerdeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, Türkiye İstatistik Kurumunun işsizlikle ilgili haber bülteninde yer alan verilere,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine, Giresun’daki yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiğine,

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine ve Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden’in İstanbul’da milletvekilleriyle yaptığı görüşmedeki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine, Cumhurbaşkanının kaymakamlarla yaptığı toplantıdaki bazı ifadelerine ve Meclisin Anayasa’ya ve kendi koyduğu mevzuata sahip çıkması gerektiğine,

Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine ve Samsun’un Bafra ilçesindeki bazı köy arazilerinin satışının durdurulmasını talep ettiğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Gaffar Okkan, Uğur Mumcu ve eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç’e Allah’tan rahmet dilediğine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, firmaların sokaktaki toplayıcılardan kâğıt almasını yasaklayan tebligatına,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, iki yıl önce Milliyetçi Hareket Partisi Esenyurt seçim bürosuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Cengiz Akyıldız’a Allah’tan rahmet dilediğine ve İstanbul’da imar yetkisi kullanımında kamu yararı yerine şehir rantları oluşturmanın öncelikli hâle geldiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 milletvekilinin, karkas sığır eti ithal edilişinin, son yıllarda görülen hayvan sayısındaki düşüşün ve et fiyatlarındaki yükselişin sebeplerinin (10/72),

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 milletvekilinin, Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Şirinçavuş Mahallesi'ne yapılması planlanan santralin doğaya ve insan sağlığına vereceği zararların (10/73),

Ankara Milletvekili Murat Emir ve 24 milletvekilinin, Ankara'daki şehir içi ulaşım ve trafik sıkıntısının (10/74),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Türkmen Dağı’nda hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Fatih İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük’e Allah’tan rahmet dilediğine ve HDP grup önerisinde yer alan bazı ifadeler nedeniyle gündeme alınmasının kabul edilemez olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Grubunun vermiş olduğu grup önerisine benzer önerilerin Meclis çatısı altında daha önce de tartışıldığına, bu önerinin de acilen ele alınması ve Hükûmetin Cizre’de yaşanan olaylarla ilgili Meclise bilgi vermesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, HDP grup önerisinin gündeme alınmaması konusundaki itirazları karşısında Meclis Başkanlığının bir karar vermesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Cizre’de yaşanan hak ihlalleri, çocuk ve kadın ölümleri, sivil vatandaşların ölümlerine ilişkin HDP grup önerisinin işleme alınması gerektiğine ve bu sorunun gündeme getirilme yerinin Parlamento olduğuna,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, HDP grup önerisinin amacının terörle mücadele edenleri suçlamak olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP grup önerisinin Genel Kurulda görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olduğuna ve bu konunun tartışılmasının gereksiz olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın HDP grup önerisini gündeme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 5/1/2016 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve arkadaşları tarafından, 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde işbu önergenin yazım tarihi itibarıyla 61 çocuğun yaşam haklarının ihlal edildiği iddialarından hareketle yaşanan çocuk ölümlerinin ve bu yaşam hakkı ihlallerinin önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (481 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 26 Ocak 2016 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Siirt Milletvekili Besime Konca’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Hükûmete,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Meral Danış Beştaş’ın HDP grup önerisi üzerinde, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında AK PARTİ Grubuna ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, (2/26) esas numaralı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşması nedeniyle birer konuşma yaptı.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın İç Tüzük’ün 69’uncu maddesini uygulamasıyla ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grupne,Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 23 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/434) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 68), görüşmelerine devam edilerek 19’uncu maddesine kadar kabul edildikten sonra, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

2’nci sırasında yer alan, Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/323) ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 51), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 14’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 68 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 16’ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 23.42’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                       Sema KIRCI                                                                         Ali Haydar HAKVERDİ       Balıkesir                                                                            Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye