TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

27’nci Birleşim

13 Ocak 2016 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak sekiz oturum yaptı.

 

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sağlık çalışanlarının sorunlarına,

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 25’inci yıl dönümüne,

Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinin içme suyu sorununa, Adıyaman’a su arıtma tesisinin ne zaman kurulacağını öğrenmek istediğine ve görme engellilerin eğitim göreceği bir lise olmadığına,

İstanbul Milletvekili Didem Engin, muhalefet partilerinin verdikleri Meclis araştırması önergelerinin kabul edilmediğine ve çoğulcu ve demokratik bir yaklaşım izleyeceğini belirten iktidar partisinden bu sözlerinin arkasında durmasını beklediğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe’yle ilgili vermiş olduğu soru önergesine verilen cevabın gerçeği yansıtmadığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin otogarının işletilmesiyle ilgili sorunlara,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Devlet Hastanesi onkoloji servisinde yeterli doktor bulunmaması nedeniyle hastaların yaşadığı sıkıntılara,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşın onayı olmadan kartlı sayaç takılması uygulamasına son vermesi gerektiğine,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan katliam sonrası basın-yayın yasağı getirilmiş olmasını ve TÜİK’in yaptırdığı anketlere cevap vermeyenlere ceza vermesini kınadığına,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın sağlık, eğitim ve çevre sorunlarının giderek büyüdüğüne,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapılan terör saldırısı sonrası Hükûmetin muhalefeti ve basını suçlamak yerine sorumluluk alması ve İçişleri Bakanının istifa etmesi gerektiğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, gübre ile yeme yapılan zamlara ve SGK ile BAĞ-KUR primlerinde yapılan artışlara,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ihracatın düşmesini önlemek için hangi tedbirlerin alınacağını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinde yayınlanan bir fetvayla ilgili mutlaka hesap sorulması gerektiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sokağa çıkma yasakları nedeniyle göçe zorlanan yurttaşların AFAD hizmetlerinden yararlanamamadığına ve Hükûmetten bu konuda tedbir alınmasını talep ettiğine,

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğine,

İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Silivrikapı-Yedikule arasındaki hendek içindeki bostanların yıkımının durdurulmasını talep ettiğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Beyaz Show programına telefonla bağlanan Ayşe öğretmeni terörist ilan eden, bini aşkın aydının şiddetin durması konusundaki bildirilerini terör eylemi olarak nitelendiren anlayışla ülkenin önünün açılamayacağına,

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TOKİ’nin kâr elde etme amacının olmaması gerektiğine ve orantısız artışlar nedeniyle TOKİ’den ev sahibi olan yurttaşların mağdur olduğuna,

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 4’üncü ölüm yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, ikinci öğretim harç ücretlerinin kaldırılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığının açıkladığı hasta memnuniyetiyle ilgili anket sonuçlarının gerçekçi olmadığına,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, milletvekilleri Genel Kurulda yörelerinin sorunlarını dile getirirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının dinlemediğine,

 

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 4’üncü ölüm yıl dönümüne, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapılan terör saldırısını lanetlediğine, AKP’nin iç ve dış politikalarının ülkemizi terör saldırılarının bir alanı hâline getirdiğine ve Hükûmeti kararlı ve tavizsiz bir tutum takınmaya davet ettiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 4’üncü ölüm yıl dönümüne, Kıbrıs’taki süreçle ilgili bir genel görüşme yapılmasının yararlı olacağına, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapılan terör saldırısının Mecliste konuşulması gerektiğine ve Hükûmetin doğu ve güneydoğudaki gerginlikleri azaltıcı çözüm önerileri getirmek durumunda olduğuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 4’üncü ölüm yıl dönümüne, ortak acıların politik tartışmaların dışında tutulması gerektiğine ve devletin sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki cenazeleri ortada bırakmasının düşünülemeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda yapılan saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğine, sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde insanların üzerine ateş edilmesi nedeniyle cenazelerin kaldırılamadığına ve sorunların Mecliste birlikte çözülmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un (6/87) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi okundu, sözlü sorunun geri verildiği açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve 23 milletvekilinin, IŞİD’in kontrolündeki bölgelerden ülkemize yasadışı petrol sevkiyatı yapıldığı, elde edilen gelirin IŞİD’'in faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57),

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve 21 milletvekilinin, özellikle genç işsizliğini ve kadın işsizliğini yaratan nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/58),

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 milletvekilinin, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 12/1/2016 tarih ve 714 sayıyla Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve arkadaşları tarafından, 2014 mahallî idareler genel seçimlerinden sonra yürürlüğe giren idari yapılanmadaki önemli değişikliklerin mahallî idarelerin görev, yetki, sorumluluk, hizmet kapasite ve kabiliyetleri ile idarenin bütünlüğü üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, muhtemel çözüm önerilerinin ortaya konulması, yapılacak yasal düzenlemeler ve diğer tedbirlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 13/1/2016 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye’de bulunan ve/veya Türkiye’ye girerek katliam yapma ihtimali olan IŞİD yapılanmalarının ve IŞİD’li canlı bombaların gerçekleştirdiği katliamların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (587 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 7/1/2016 tarihinde Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve arkadaşları tarafından, Denizli tekstil sektörünün boykot sonrası sorunlarının yerinde tespiti ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak (160 sıra no.lu),

Genel Kurulun 13 Ocak 2016 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki,

Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, yerinden sarf ettiği,

Bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

Başkanlıkça (10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük'ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/414) ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 35 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/338) ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (S. Sayısı: 60), görüşmelerine devam edilerek 11’inci maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

2’nci sırasında yer alan, Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/386) (S. Sayısı: 18), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de yaşayan herkesin kökeni, mezhebi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun eşit birer yurttaş olduğuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, bu ülkede yaşanan bütün acılarla ilgili Mecliste bir yüzleşme ve hakikatları arama sürecinin olması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Milliyetçi Hareket Partisi olarak millet eksenli siyaset yaptıklarına ve hiç kimsenin zorla birtakım görüş ve baskı oluşturma gayretini kabul edemeyeceklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Milletvekili Baki Şimşek’in 60 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                             Zihni AÇBA

                          Nevşehir                                                                                           Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye