TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

25’inci Birleşim

7 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak altı oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sokağa çıkma yasaklarına,

Osmaniye Milletvekili Suat Önal, 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne,

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 9/1/2013 tarihinde Paris’te, 4/1/2016 tarihinde Silopi’de Kürt kadın siyasetçilerin katledilmesine ve sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerdeki cenazelerin defnedilememesine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 23 milletvekilinin, ŞÖNİM’ler ve devlete bağlı sığınaklardaki koşulların (10/51),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadına yönelik şiddetin aile içindeki yansımalarının (10/52),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in, kadın cinayetlerini teşvik eden bir mekanizmaya dönüşmüş ceza indirimlerinin sonuçlarının (10/53),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

HDP Grubunun, 30/12/2015 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, derin devlet yapılanmalarının Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı coğrafyadaki güncel uzantılarının deşifre edilmesi, açığa çıkarılması ve toplum ile hukuk önünde yargılanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (425 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 7 Ocak 2016 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/307) (S. Sayısı: 4),

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/310) (S. Sayısı: 6),

 

 

 

 

3’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/312) (S. Sayısı: 7),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/308) (S. Sayısı: 5),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/313) (S. Sayısı: 8),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/316) (S. Sayısı: 10),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/299) (S. Sayısı: 13),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/300) (S. Sayısı: 14),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/303) (S. Sayısı: 2),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (S. Sayısı: 9),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

 

 

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 2 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın 2 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 2’nci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, 9 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Tokat Milletvekili Coşkun Çakır’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın, 9 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 12 Ocak 2016 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 22.31’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                              Emre KÖPRÜLÜ

                          Kütahya                                                                                          Tekirdağ

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

                 Mustafa AÇIKGÖZ                                                                    Elif Doğan TÜRKMEN

                          Nevşehir                                                                                            Adana

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye