TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

22’nci Birleşim

30 Aralık 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, sözde özerklik ve öz yönetim iddialarına,

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Diyarbakır ilinin sorunlarına,

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 96’ncı yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara’nın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara’nın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 2016 yılından beklentilerine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin ve Karadeniz Bölgesi’ndeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşın mağdur olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Öğretmenevi’nin bulunduğu alanda elektriğin olmadığına, Mecliste basın mensuplarına kulis yasağı getirilmesine ve basını tehdit gören bu zihniyeti kınadığına,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Osmangazi Belediyesine bağlı Hamitler Spor Tesislerinin gençlerin uyuşturucu madde kullandığı yıkıntılara dönüştüğüne ve yasama üyeleri ile halkın yeni yılını kutladığına,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanlık Divanının gazetecilerin saat 20.00’den sonra kulislere girmesini yasaklayan kararından vazgeçmesini talep ettiğine ve başta Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere cezaevinde bulunan gazetecilerin yeni yılını kutladığına,

Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu çevre yolu ile Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunun ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Anayasa Mahkemesinin kararıyla, işkence ve kötü muamelenin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinin altının bir kez daha çizilmiş olduğuna ve bebeklerin annelerine kavuşacağı yeni bir yıl dilediğine,

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AKP Hükûmetinin tarımda niteliksiz bir politika uyguladığına ve kimyasal gübre fiyatlarındaki yüzde 18 KDV kaldırılmadığı için üreticilerin gübre satın alamadığına,

Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Akkuyu NGS şirketinin ilk ve orta öğretim öğrencilerine nükleer santrallerle ilgili yaptığı sunum hakkında Millî Eğitim Bakanlığından bilgi almak istediğine,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, 2016 yılının ülkemize ve dünyaya barış getirmesini arzu ettiğine ve tehlikeli madde taşımacılığının standartlarını belirleyen ADR uygulamasının 31 Aralıkta dolan süresinin uzatılması gerektiğine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kar yağışının yoğun olduğu günlerde okulları tatil edilen çocukların ebeveynlerinden birinin de idari izinli sayılması konusunda karar alıcılara gerekli talimatın gönderilmesinde fayda olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 24’üncü Dönemde Manisa’nın Soma İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nun tespit ve önerilerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması ve yol göstermesi amacıyla genel görüşme (8/3),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, engellilerin sorunlarının (10/44),

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve 22 milletvekilinin, engellilerin sorunlarının (10/45),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması;

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubunun, 16/12/2015 tarih ve 524 sayıyla İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ve arkadaşları tarafından, Türkiye’deki üniversitelerde yıllardır süren yoğun yasa dışı PKK terör örgütü yapılanmasıyla birlikte üniversitelerde devam eden terör eylemleri, üniversitelerdeki PKK propagandasının engellenmemesi ve öğrenciler üzerinde baskı kurulması, pek çok öğrencinin öğretim haklarının ve can güvenliklerinin tehdit altında olduğuna dair üniversite yönetimlerine başvurularına rağmen üniversite yönetimlerinin ve emniyet birimlerinin gerekli tedbirleri almaması sonucunda Türkiye’deki üniversitelerde öğrencilerin PKK terör örgütü militanlarınca şehit edilmesiyle de sonuçlanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

HDP Grubunun, 9/12/2015 tarihinde Hakkâri Milletvekili Selma Irmak ve arkadaşları tarafından, Hakkâri ilinde son üç aylık dönemde gebe kadınlarda yaşanan düşük ve düşük tehlikesi vakalarındaki artışın nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (223 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 30 Aralık 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Van Milletvekili Beşir Atalay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Van Milletvekili Beşir Atalay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Konya Milletvekili Halil Etyemez ile 13 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/272) (S. Sayısı: 12), görüşmelerine devam edilerek,

2’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/304) (S. Sayısı: 3),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel,

İstanbul Milletvekili Engin Altay,

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,

2016 yılının hayırlı ve barış dolu bir yıl olmasını dilediklerine ve milletvekilleri ile vatandaşların yeni yılını kutladıklarına;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Van Milletvekili Beşir Atalay, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in 12 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, herkese hayırlı ve mutlu seneler dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Alınan karar gereğince, 5 Ocak 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.36’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                              Özcan PURÇU

                            Elâzığ                                                                                               İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye