TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

18’inci Birleşim

23 Aralık 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak dokuz oturum yaptı.

 

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ilinin sorunlarına,

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Gaziantep ilinin düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 79’uncu yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 79’uncu, Asteğmen Kubilay’ın katledilişinin 85’inci yıl dönümlerine ve İzmir Valiliğinin Menemen’deki anma töreninde Menemen Belediye Başkanının konuşmasını yasaklamasına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Hükûmet yetkililerinin HDP milletvekillerinin telefonlarına cevap vermediğine, Gümrük ve Ticaret Bakanına bir haftadır ulaşamadığına, Adalet Bakanlığının HDP milltevekillerinin cezaevlerini ziyaret başvurularını dikkate almadığına ve Başkanlık Divanının bu konuyu netleştirerek bilgi vermesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP milletvekillerinin haklarının gasbedildiğine ve Başkanlık Divanı tarafından Başbakanla görüşülerek konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yle görüşerek İdris Baluken’in konuşma isteğini ilettiğine, Adalet Bakanına ulaşamadığına, HDP milletvekillerinin bakanlarla görüşememesi konusunu Meclis Başkanına ilettiğine ve daha sonra kendilerine bilgi verileceğine,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in talebi üzerine Başbakanla görüşme yaptıktan sonra bu konuyla ilgili görüşlerini ifade edeceğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olaylarından en çok çocukların etkilendiğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Asteğmen Kubilay’ın katledilişinin 85’inci yıl dönümüne,

Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Afyonkarahisar’da kapatılan belde belediyelerinin sorunlarına,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunlara,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ihalelerde şartnamelere uyulmadığına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir’in altyapı ve otoparkla ilgili sorunlarına,

Burdur Milletvekili Mehmet Göker, şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilediğine ve ülkede son günlerde yaşanan iç ve dış olaylara,

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, iktidara mensup milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına aktif olarak katılmadıklarına ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki terör olayları sonucu meydana gelen çocuk ölümlerine,

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerinin tutumuna,

Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, şehit olan Birkan Gündüz’e Allah’tan rahmet dilediğine ve elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi sonucu Giresun’da yaşanan sorunlara,

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda yapılan yeni düzenlemelere,

 

Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğin yol açtığı mağduriyetlere,

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, devrim şehidi Kubilay’ı ve aynı gün şehit olan 2 bekçiyi ve Sarıkamış şehitlerini andığına, Sinop’ta kurulması planlanan 2’nci nükleer santralin durumuna,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Uludağ Üniversitesinde çalışan bazı personelin kadro sorunlarına,

Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ülkenin doğu ve güneydoğusunda yaşanan terör olaylarının sorumlularının AKP, HDP ve PKK olduğuna,

İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Hükûmetin İsrail’le olan ilişkilerindeki uzlaşma arayışının özel bir nedeni olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Baki Şimşek, PKK’lılar tarafından katledilen Samet Pişkin, Eren Kılıç ve İslam Çakar’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Mersin’in turizm teşvik kapsamına alınmasını beklediğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Millî Eğitim Bakanlığının şube müdürü atamalarının iptaliyle ilgili Danıştay kararlarına uymadığına ve turizm sektörünün sorunlarına,

Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Asteğmen Kubilay’ın katledilişinin 85’inci yıl dönümüne,

Kayseri Milletvekili Çetin Arık, şehitlere Allah’tan rahmet dilediğine ve Adalet ve Kalkınma Partisinin yargı üzerinde baskı uyguladığına,

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün okullara Dünya Arapça Günü’yle ilgili gönderdiği yazıya,

Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay ili başta olmak üzere Suriye’deki savaşın olumsuz etkilerini yaşayan illere Hükûmetin maddi yardımda bulunmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine,

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon’da bir klinikte yaşanan ölüm vakasından sonra Trabzon Valiliği tarafından hiçbir işlem yapılmamasına,

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Asteğmen Kubilay’ın katledilişinin 85’inci yıl dönümüne ve Sivaslı-Çivril yolunun bir an önce bitirilmesini istediğine,

Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Millî Eğitim Bakanlığının 17-25 Aralık haftasını “Arapça Haftası” olarak ilan etmesine,

 

 

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan’a görevinde başarılar dilediğine ve sendikal nedenlerle işten çıkarmalara son verilmesi gerektiğine,

Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Pamukkale ören yerine giriş ücretine yapılan zamma,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan’a görevinde başarılar dilediğine ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı sıkıntılara,

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir’de su şebekelerindeki arızalar nedeniyle yaşanan sorunlara,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, iş kazalarına neden olan kurumsal, idari, hukuki ve ekonomik faktörlerin (10/33),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in, IŞİD’le petrol ticareti yapıldığına dair iddiaların ve bulguların (10/34),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması;

CHP Grubu adına, Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, basın özgürlüğünün tüm boyutlarıyla ele alınması, Hükûmet programı ve politikası bağlamında da hak ve özgürlük ihlallerinin bir kez daha gözden geçirilerek TBMM'de değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme (8/2),

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/204) esas numaralı Kanun Teklifi’nin geri alındığına ve bilgiye sunulduğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

HDP Grubunun, 17/12/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye’de uygulanan sınır politikalarının yol açtığı düzensiz göç ve insan kaçakçılığının geldiği boyutların tespit edilmesi, Suriye, Irak ve İran sınırı ve deniz kıyılarındaki hak ihlallerinin araştırılması, uluslararası mülteci hukukuna uygun geri gönderilmeme ilkesini esas alan politikalar geliştirilebilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (313 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 23/12/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, Kürt sorununun çözümü ve terörle mücadelede Hükûmetin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin verilmez hâle gelmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği üzerindeki tehditler, yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile bunlara karşı alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (154 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 23 Aralık 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Van Milletvekili Lezgin Botan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptığı açıklaması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Genel Kurulda açıkça etnik ırkçılık atışmalarına tanık olunduğuna ve yapılan bu tartışmaları aldatıcı ve sanal olarak gördüklerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grubu olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör olayları nedeniyle yaşanan sorunların çözümü konusunda bütün partilerin gayret göstermesi gerektiğini düşündüklerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhuriyet Halk Partisi olarak duruşlarını soğukkanlı bir şekilde devam ettireceklerine ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan sorunları mutlaka Meclis iradesi altında çözeceklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 1 üyeliğe Muğla Milletvekili Nurettin Demir seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/318) (S. Sayısı: 11), görüşmelerine başlanarak 3’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in talebi üzerine Başbakanla görüştüğünü ve Başbakanın, Halkların Demokratik Partisine ayrımcı bir tutum sergilemediklerini ifade ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, bazı bakanlıklar nezdinde Halkların Demokratik Partisine yapılan ayrımcı uygulamaların Başbakanın müdahalesiyle ortadan kalkacağını umduklarına,

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 1’inci maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 11 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerindeki soru-cevap işleminde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 24 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.29’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Pervin BULDAN

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                        Sema KIRCI                                Emre KÖPRÜLÜ

                             Bolu                                    Balıkesir                                           Tekirdağ

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye