TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

12’nci Birleşim

9 Aralık 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Hazreti Mevlâna’nın 742’nci vuslat yıl dönümüne ve 7-17 Aralık Mevlâna Haftası’na,

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, sokağa çıkma yasaklarına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinde (TÜRKPA) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturacak üyelerin isimlerine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Başkanlıkça, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel’in Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve Batman Milletvekili Saadet Becerekli’nin Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazılarının 9/12/2015 tarihinde, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın ve Karaman Milletvekili Recep Şeker’in Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifalarına ilişkin yazılarının 9/12/2015 tarihinde, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde, Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde, Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı’nın Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde, Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’in İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 9/12/2015 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ve bilgiye sunulduğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ve 23 milletvekilinin, Konya kapalı havzasıyla ilgili sorunların (10/4),

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 28 milletvekilinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, satılması, kontrolü, ekolojik dengenin korunması ve bu konuda kadın girişimciliğin desteklenmesi konularında yaşanan sorunların (10/5),

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 27 milletvekilinin, istilacı yabancı türlerin çevresel, ekonomik ve sağlık alanındaki olumsuz etkilerinin (10/6),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı yerleşim yerlerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına, mülki idare amirleriyle görüşmek isteyen Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin muhatap alınmadığına ve bu mülki idare amirlerinin uyarılması konusunda İçişleri Bakanlığının bir genelge göndermesi için Meclis Başkanlık Divanının müdahil olması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Engin Altay, mülki idare amirlerinin milletvekillerinin görüşme taleplerine cevap vermesi gerektiğine ve Hükûmetin bu konuda bilgi vermesini beklediğine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan, Hükûmetin  Öcalan’la görüşmelerinin devam edip etmediği hususunda millete ve Meclise bilgi vermesini beklediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Danışma Kurulunun, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 milletvekilinin (10/7) esas numaralı, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 milletvekilinin (10/8) esas numaralı, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin (10/9) esas numaralı, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 21 milletvekilinin (10/10) esas numaralı, MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/11) esas numaralı, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 milletvekilinin (10/12) esas numaralı, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin (10/13) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 24 milletvekilinin (10/14) esas numaralı, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 24 milletvekilinin (10/15) esas numaralı, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 milletvekilinin (10/16) esas numaralı, Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 21 milletvekilinin (10/17) esas numaralı, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 milletvekilinin (10/18) esas numaralı Meclis Araştırması Önergelerinin Genel Kurulun 9 Aralık 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde okunmasına; bu önergelerin görüşmelerinin gündemde bulunan aynı konuda verilmiş olan Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 milletvekilinin (10/2) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’yle birlikte birleştirilerek aynı günkü (bugün) birleşimde yapılmasına; bu birleşimde görüşmelerin tamamlanması hâlinde başka bir işin görüşülmemesine; mezkûr Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin Genel Kurulun 9 Aralık 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde tamamlanamaması hâlinde Genel Kurulun 10 Aralık 2015 Perşembe günkü birleşiminde görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ve bu işin tamamlanmasından sonra başka bir işin görüşülmemesine; Genel Kurulun 15 Aralık 2015 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Millî Savunma Komisyonunda boş bulunan ve CHP Grubuna düşen 2 üyeliğe Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve İzmir Milletvekili Murat Bakan,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 3 üyeliğe İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Kilis Milletvekili Reşit Polat ve Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya,

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk,

İçişleri Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı,

Dışişleri Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Karaman Milletvekili Recep Şeker,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda boş bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu,

Seçildiler.

 

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 20 milletvekilinin (10/7),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/11),

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 24 milletvekilinin (10/14),

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 milletvekilinin (10/16),

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; birleştirilerek görüşülecek olan bütün önergelerin tam metinlerinin tutanak dergisinde yer alacağı açıklandı.

 

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 milletvekilinin (10/2),

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 19 milletvekilinin (10/7),

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve 20 milletvekilinin (10/8),

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 21 milletvekilinin (10/9),

Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan ve 21 milletvekilinin (10/10),

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (10/11),

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 21 milletvekilinin (10/12),

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 20 milletvekilinin (10/13),

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve 24 milletvekilinin (10/14),

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 24 milletvekilinin (10/15),

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve 26 milletvekilinin (10/16),

Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve 21 milletvekilinin (10/17),

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 22 milletvekilinin (10/18),

Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birleştirilerek yapılan ön görüşmelerine başlandı.

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekillerinin görüşme taleplerine cevap vermeleri konusunda mülki idare amirlerine gerekli uyarıyı yaptığına ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Alınan karar gereğince, 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.05’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                          Kütahya                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye