TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

11’inci Birleşim

8 Aralık 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın,

26’ncı Dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilediğine,

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ant içti.

 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Hazreti Mevlâna’nın Hakk’a vuslatının 742’nci yıl dönümüne,

Bursa Milletvekili Erkan Aydın,

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun,

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne;

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Engin Altay, Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine ve İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre verilen sözlerde başkan vekilleri arasında uygulama birliği sağlanması gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine, bütün başkan vekillerinin İç Tüzük çerçevesinde ortak bir anlayışla Meclisi yönetmesini gerektiğine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yaşamı felç ettiğine ve AKP Hükûmetinin devreye koyduğu darbe ve savaş konseptini kınadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine, bütün başkan vekillerinin İç Tüzük çerçevesinde ortak bir anlayışla Meclisi yönetmesini gerektiğine, Diyarbakır’da tarihî mirasımıza yapılan saldırılar ile Rus donanmasına ait bir geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Montrö Anlaşması’nın ruhuna aykırı girişimini kınadığına ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Suriye’ye asker gönderilmesiyle ilgili bazı ifadelerini kabul edilemez bulduğuna,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Başkan Vekili Ahmet Aydın’a görevinde başarılar dilediğine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, devletin kendi sistemine yönelik tehditleri ortadan kaldırma hakkına sahip olduğuna ve terör örgütleri tarafından tarihî değerlerimize yapılan saldırıları kınadığına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ve öğrencilerin seçmeli dersleri kendi tercihleri doğrultusunda seçmelerinin sağlanması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Sultanbeyli’de engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara ve engelli kadrolarında engelli olmayanlar çalıştırıldığından haklarının ihlal edildiğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün tamamen yok edilmek istendiğine ve tutsak gazeteci ve yazarlara sevgilerini gönderdiğine,

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kadın sığınmaevlerinden engelli kadınların da yararlanabilmesi için fiziksel düzenlemelerin yapılması gerektiğine ve Gemlik Belediyesinin bazı taşınmazları satışa çıkarmasının mülkiyet hakkına saygısızlık olduğuna,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne, kadın ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan çocukların durumuna ve Bodrum Geriş’te yapılmak istenen RES’e,

Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne ve Bursa hızlı tren yolunun ne zaman biteceğini öğrenmek istediğine,

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gazetecilerin tutuklanmaması için Meclisin hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine,

Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Cumhurbaşkanının, Rusya’yla yaşanan uçak kriziyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanına yönelik ithamlarını haksız bulduğuna,

İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne,

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, 30/11/2015 tarihli 7’nci Birleşimde yapılan güven oylamasının açık oylama sonucunda sehven 194 olarak ifade edilen ret oylarının sayısının kâtip üyelerce 204 olarak tashih edildiğine ve siyasi parti gruplarına konu hakkında bilgi verildiğine ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu ve anılan Bakanlığın takdim yazısı ile Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının 3 ayrı yazısı ve eklerinin, Anayasa’nın Meclis soruşturmasını düzenleyen 100’üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığa intikal ettiğine; Anayasa’nın 100’üncü maddesine göre Meclis soruşturması açılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda 1’inin (55 üye) vereceği önergeyle istenebileceğine; böyle bir önerge olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının mezkûr yazılar ve ekleriyle ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunmamakla birlikte teamül doğrultusunda söz konusu evrakların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıldığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Engin Altay,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

17-25 Aralık süreciyle ilgili cumhuriyet savcılılıklarının gönderdiği fezlekelerin ve eklerinin milletvekillerinin tetkikine açılmamasının yanlış bir uygulama olduğuna ve bu konuyla ilgili Meclis soruşturması önergelerinin tekrar gündeme getirilmesi gerektiğine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, 17-25 Aralık süreciyle ilgili gizlilik kararı bulunduğuna, cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma sonuçlandıktan sonra belge ve bilgilere ulaşamama gibi bir durumun söz konusu olmadığına ve bu konuda Anayasa ile hukuka uygun işlem yapıldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 17-25 Aralık süreciyle ilgili gizlilik kararı bulunduğundan fezlekelerin ve eklerinin incelemeye açılmadığına ve cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma sonuçlandıktan sonra Meclis soruşturmasına konu dosyaların milletvekillerinin incelemesine açıldığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Meclis Başkanlığının, Meclis soruşturmasına konu olabilecek dosyaların milletvekillerinin tetkikine açılması konusundaki uygulamalarının Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Başkanlıkça, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay’ın Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 1/12/2015 tarihinde, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 8/12/2015 tarihinde, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk’ün Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğinden istifasına ilişkin yazısının 4/12/2015 tarihinde Başkanlığa ulaştığına ve bilgiye sunulduğuna ilişkin bir açıklamada bulunuldu.

 

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

İnsan Haklarını İnceleme,

Avrupa Birliği Uyum,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Güvenlik ve İstihbarat,

Komisyonları geçici başkanlıklarının, komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, ihtisas komisyonlarında başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimlerinde muhalefet partilerinden milletvekillerine görev verilmemesini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şikâyet ettiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ve 23 milletvekilinin, seracılığın gelişmesi ve yaygınlaşması için yapılması gerekenlerin (10/1),

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve 25 milletvekilinin, ailelerin dağılmasına ve çocukların mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin (10/2),

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 21 milletvekilinin, kayısı üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların (10/3),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, 7-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Kamboçya’nın başkenti Punon Pen’de düzenlenecek olan Asya Parlamenter Asamblesi 8’inci Genel Kurul Toplantısı’na katılmalarına,

Düzce Milletvekili Faruk Özlü’nün, Avrupa Birliği Konseyi Lüksemburg Dönem Başkanlığınca 10-11 Aralık 2015 tarihlerinde Lüksemburg’da düzenlenecek olan Kalkınma İşbirliği Komiteleri Başkanları Toplantısı’na katılmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki bir heyetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sibel Siber ve Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov’un vaki davetlerine icabet etmek üzere 9 Aralık 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve 15-16 Aralık 2015 tarihleri arasında Azerbaycan’a resmî birer ziyarette bulunmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 8/11/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, AKP Hükûmetinin politikalarıyla birlikte çeşitli valilikler tarafından hukuka aykırı bir biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan operasyonlarda öldürülen sivillerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (198 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 8 Aralık 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Burdur Milletvekili Reşat Petek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Burdur Milletvekili Reşat Petek’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Çalışma süresi sona erdiğinden, 9 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.53’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ahmet AYDIN

Başkan Vekili

 

 

 

 

                      İshak GAZEL                                                                        Ali Haydar HAKVERDİ

                          Kütahya                                                                                           Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye