TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

7’nci Birleşim

30 Kasım 2015 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 18.00’de açılarak dört oturum yaptı.

 

(Birinci ve İkinci Oturumlar)

Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a görevinde başarılar dilediğine, gündem dışı konuşma taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğine ve öne çıkan konular hakkında Hükûmetin Meclise ve kamuoyuna bilgi vermesini beklediklerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, güvenlik güçlerinin milletvekillerine müdahalesiyle ilgili Başkanlık Divanının bir tavır belirtmesi, sokağa çıkma yasağı uygulamalarıyla ilgili Hükûmetin Genel Kurulu bilgilendirmesi ve Tahir Elçi cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Mardin’in Derik ilçesinde askerî araca PKK terör örgütünün yaptığı roketatarlı saldırı sonucunda şehit olan uzman çavuş Sezer Aydemir’e Allah’tan rahmet dilediğine ve Ankara Milletvekili Levent Gök’e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

HDP Grubunun, 30/11/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledilmesi olayı, katledilmesine zemin sunan hedefleştirici süreç ve bu süreçte yer alan dâhiliyetlerin araştırılması ve bu katliama zemin sunanların açığa çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (78 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 30 Kasım 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklaması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Birleşime saat 19.41’de ara verildi.

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                 Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

(Üçüncü ve Dördüncü Oturumlar)

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 26’ncı Dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

CHP Grubunun, 30/11/2015 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, siyasi iktidarın basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran uygulamaları ile yayın yasaklarının halkın haber alma özgürlüğüne ve demokrasimize olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (53 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 30 Kasım 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Burdur Milletvekili Reşat Petek’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Burdur Milletvekili Reşat Petek, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Burdur Milletvekili Reşat Petek’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun, yapılan açık oylama sonucunda 194 ret oyuna karşılık 315 kabul oyuyla güvenoyu aldığı açıklandı.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, güvenoyu nedeniyle bir teşekkür konuşması yaptı.

 

 

 

Başkanlık Divanında CHP Grubuna düşen 1 kâtip üyeliğe Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in seçildiği açıklandı.

 

Alınan karar gereğince, 1 Aralık 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 22.21’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Ömer SERDAR                                                                                Zihni AÇBA

                            Elâzığ                                                                                             Sakarya

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye