TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

6’ncı Birleşim

28 Kasım 2015 Cumartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyarbakır’da meydana gelen saldırı sonrasında hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye ve şehit olan polise Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilediğine ve bu ülkenin istikrarını hedef alan bu saldırıları lanetlediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Mardin Milletvekili Ali Atalan ant içti.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır’da meydana gelen saldırı sonrasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesine ve bu konuda gündem dışı söz verilmesi gerektiğine;

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır’da meydana gelen saldırı sonrasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesine ve Meclisin özel gündemle toplanması nedeniyle bu konuda gündem dışı söz verilmesine gerek olmadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Diyarbakır’da meydana gelen saldırı sonrasında hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye ve şehit olan polise Allah’tan rahmet dilediklerine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Meclisin özel gündemle toplanması nedeniyle gündem dışı söz vermemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

HDP Grubunun, 19/11/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tarafından, 2-15 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresince devlet güçleri ve militer güçler tarafından Silvan halkına, STK temsilcilerine ve milletvekillerine yönelik uygulanan şiddetin ve sivil katliamlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (4 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 28/11/2015 tarihinde Grup Başkan Vekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından, basın özgürlüğünün tüm boyutlarıyla ele alınmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin (2 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 28 Kasım 2015 Cumartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazi ifadelerine,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı görüşüldü.

 

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın Bakanlar Kurulu Programı üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın Bakanlar Kurulu Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın Bakanlar Kurulu Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklaması sırasında ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun Bakanlar Kurulu Programı üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin Bakanlar Kurulu Programı üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın Bakanlar Kurulu Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın Bakanlar Kurulu Programı üzerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Başbakanın, Tahir Elçi cinayetiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarına bilgi vermesine rağmen Halkların Demokratik Partisine neden bilgi vermediğini ve Diyarbakır’a yapılan uçak ve otobüs seferlerinin neden aksadığını öğrenmek istediğine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Başbakana yapılan eleştirilere AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin cevap vermesinin doğru olmadığına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Güven oylamasının, Anayasa’nın 110’uncu, İç Tüzük’ün 124’üncü maddeleri gereğince Hükûmet Programı üzerindeki görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılacağı açıklandı.

 

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri,

İnsan Haklarını İnceleme,

Avrupa Birliği Uyum,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Güvenlik ve İstihbarat,

Komisyonları üyeliklerine AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP Gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri seçildiler.

 

Başkanlıkça, komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

 

Alınan karar gereğince, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güven oylamasını yapmak için 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 18.00’de toplanmak üzere 00.35’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                       Ali Haydar HAKVERDİ

                             Bolu                                                                                              Ankara

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye