TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

4’üncü Birleşim

25 Kasım 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26’ncı Yasama Döneminin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken,

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz,

Aydın Milletvekili Deniz Depboylu,

26’ncı Yasama Döneminin hayırlı olmasını ve Meclis Başkanına görevinde başarılar dilediklerine ve 24 Kasım Öğretmenler Günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne;

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 26’ncı Yasama Döneminin hayırlı olmasını ve Meclis Başkanına görevinde başarılar dilediğine, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

Cumhurbaşkanlığının, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun önerisi üzerine kurulan yeni Bakanlar Kurulunda yer alan bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109’uncu maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişilerin atandığına; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere 5 bakanın görevlendirilmesinin onaylandığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

AK PARTİ Grubunun,

64’üncü Bakanlar Kurulu Programı’nın 25 Kasım 2015 Çarşamba günkü birleşimde okunmasına; 25 Kasım 2015 Çarşamba günü Bakanlar Kurulu Programı’nın okunması ile Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 28 Kasım 2015 Cumartesi günü yapılacak görüşmelerin ve 30 Kasım 2015 Pazartesi günü yapılacak güven oylamasının gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer almasına ve bu günlerde Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç başkaca konuların görüşülmemesine;

Genel Kurulun 28 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te, 30 Kasım 2015 Pazartesi günü ise saat 18.00’de toplanmasına; Bakanlar Kurulu Programı üzerinde 28 Kasım 2015 Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde Hükûmet ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların kırkar dakika (bu süre 2 konuşmacı tarafından kullanılabilir), kişisel konuşmaların onar dakika olmasına; bu birleşimde program üzerinde görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına;

Genel Kurulun 26 Kasım, 1 Aralık, 2 Aralık ve 3 Aralık Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları ve işaret oyuyla yapılacak seçimler hariç başkaca konuların görüşülmemesine;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının, Başkan dâhil 23 üyeden kurulmasına ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna 2 başkan vekili, 6 kâtip üye, 4 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 4 kâtip üye, 1 idare amiri; Halkların Demokratik Partisi Grubuna 1 başkan vekili, 1 idare amiri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 kâtip üye, 1 idare amiri şeklinde oluşmasına;

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; Dilekçe Komisyonunun 13 üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonunun Anayasa’nın 162’nci maddesi gereği 40 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 3346 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereği 35 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun 2937 sayılı Kanun’un ek 2’nci maddesi gereği 17 üyeden, Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun 25 üyeden, diğer komisyonların 26 üyeden kurulmasına ve komisyon üyeliklerinin siyasi parti gruplarına dağılımının ekli listedeki şekilde olmasına;

İlişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in AK PARTİ Grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın AK PARTİ Grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim sonucunda:

Başkan Vekilliklerine;

AK PARTİ Grubundan,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın,

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın,

CHP Grubundan,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin,

HDP Grubundan,

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın,

Kâtip Üyeliklere;

AK PARTİ Grubundan,

Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın,

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün,

Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar’ın,

Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in,

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün,

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun,

CHP Grubundan,

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin,

İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun,

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün,

MHP Grubunun,

Sakarya Milletvekili Zihni Açba’nın,

İdare Amirliklerine;

AK PARTİ Grubundan,

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun,

Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun,

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar’ın,

Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen’in,

CHP Grubundan,

Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin,

HDP Grubundan,

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in,

MHP Grubundan,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın,

Seçildikleri açıklandı.

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Bakanlar Kurulu Programı okundu.

 

Alınan karar gereğince, 26 Kasım 2015 Perşembe günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.03’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

İsmail KAHRAMAN

Başkan

 

 

 

 

                    Dilek ÖCALAN                                                                             Sena Nur ÇELİK

                          Şanlıurfa                                                                                           Antalya

                   Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Özcan PURÇU

                             Bolu                                                                                                İzmir

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye