TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AÇIK OYLAMA SONUÇLARI

98'inci Birleşim

3 Haziran 2016 CumaOylamalar

  1. (S.Sayısı: 312) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 15'inci maddesine verilen oyların sonucu
  2. (S.Sayısı: 312) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 21'inci maddesine verilen oyların sonucu
  3. (S.Sayısı: 312) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 22'nci maddesine verilen oyların sonucu
  4. (S.Sayısı: 312) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 25'inci maddesine verilen oyların sonucu
  5. Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Madde 26'ya Bağlı Geçici Madde 20
  6. (S.Sayısı: 312) Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine verilen oyların sonucu