TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AÇIK OYLAMA SONUÇLARI

80'inci Birleşim

25 Nisan 2016 PazartesiOylamalar

  1. (S.Sayısı: 280) Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
  2. (S.Sayısı: 281) Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
  3. (S.Sayısı: 294) Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu
  4. (S.Sayısı: 295) Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu