TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AÇIK OYLAMA SONUÇLARI

73'üncü Birleşim

14 Nisan 2016 PerşembeOylamalar

  1. (S.Sayısı: 273) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu