TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AÇIK OYLAMA SONUÇLARI

39'uncu Birleşim

16 Şubat 2016 SalıOylamalar

  1. (S.Sayısı: 97) Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu