TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                   6’ncı Birleşim

                                                                                       9 Temmuz 2015 Perşembe

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- AÇIKLAMALAR

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın, Halkların Demokratik Partisi olarak, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

6.- Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kıyı kentlerindeki sahillerin halka açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Cerattepe’de açılmak istenen maden ocağı nedeniyle ağaçların kesilmesinin hukuk dışı bir uygulamada olduğuna ilişkin açıklaması

9.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

 

10.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

11.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

12.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

13.- Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen’in, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

14.- Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

15.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 11 Temmuz Ali İsmail Korkmaz’ın 2’nci ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

16.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

17.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

19.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) Taraflar Konferansı’nın 12’nci Oturumunun hazırlıklarının yapılması ve Parlamenterler Yuvarlak Masa Toplantısı gündemine ilişkin konuların görüşülmesi için BMÇMS Sekretaryası ve Yönlendirme Komitesinin iş birliğiyle Almanya’nın Bonn şehrinde 13-14 Temmuz 2015 tarihlerinde düzenlenecek toplantıya katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/7)

 

IV.- SEÇİMLER

1.- Başkanlık Divanı üyeliklerine seçim

9 Temmuz 2015 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: İsmet YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Enise GÜNEYLİ (Mardin), Geçici Kâtip Üye Fatma Gaye GÜLER (Tokat)

-------0-------

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6’ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Levent Bey, buyurun, bir söz talebiniz var.

II.- AÇIKLAMALAR

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, benden sonra bir iki milletvekili arkadaşımız da aynı konuda düşüncelerini ifade edecekler. Bugün bu konuşmanın, söz almamızın gerekçesi 11 Temmuz 1995 günü Bosna’da Srebrenitsa katliamının gerçekleşmiş olmasıdır. Bundan tam yirmi yıl önce gerçekleşen bu katliam, yaklaşık 9 bine yakın Bosnalının hayatını kaybettiği bu olay hâlâ güncelliğini ve sıcaklığını korumaktadır. Bu katliamla parçalanan Yugoslavya’da birbirleriyle uzun yıllardır dost, akraba olan bütün etnik unsurlar birbirlerine girmiş ve sonuçta dünya tarihinin en büyük trajedilerinden birisini oluşturan bu katliam gerçekleştirilmiştir.

Bu katliamın yıl dönümünde dünyadaki bütün acıların sona ermesi ve böylesine insanlık dışı eylemlerin iç dünyamızda, dünya üzerinde ve Türkiye’de asla bir daha telaffuz edilemeyeceği bir ortamın yaratılması duygu ve düşüncesiyle katliamı kınıyorum. Hayatını kaybedenleri tekrar rahmetle anıyorum ve ulusumuzun bütünlüğü çerçevesinde bir ortak duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyor, söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Oktay Bey, söz talebiniz var.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak 11 Temmuzda, Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde hem katliamı kınıyoruz hem de bu katliam neticesinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz.

Tabii, bu katliamla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Grubundan 3 sayın milletvekilimiz orada olacak, İzmir Milletvekilleri Aslan Savaşan, Murat Koç ve Çanakkale Milletvekili İbrahim Kürşat Tuna Bey de bu katliamın yıl dönümünde, bu insanlık katliamının yıl dönümünde Bosnalı kardeşlerimizin yanında olacaklar. Aslında, bu vesileyle Birleşmiş Milletlerde, Güvenlik Konseyinde bu 11 Temmuz günü, bu Bosnalı Müslümanlara, Bosna’da yapılan bu katliam gününü soykırım günü olarak ilan etmeyle ilgili hususun da Rusya tarafından veto edilmiş olmasını da kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Bu çerçevede, insanlık katliamlarına karşı bütün uluslararası camiaların ortak bir tavır alması gerektiğine ilişkin görüşümü de ifade etmek istiyorum.

Tekrar Allah’tan rahmet diliyorum efendim.

BAŞKAN – Sayın Vural, teşekkür ediyorum.

Sayın Aydın, söz talebiniz var, buyurun lütfen.

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Evet, 11 Temmuz 1995 tarihinde insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri yaşandı; Avrupa’nın ortasında, medeniyetin merkezinde âdeta, Srebrenitsa katliamı. Biz de bu vahşeti en acı şekliyle tekrar hatırlıyoruz ve bu vahşeti yapanları da lanetliyoruz.

Sayın Başbakanımız da yarın, inşallah, Bosna’da olacaklar, yerinde yine bu hatıralar, bu acılar canlanacak. Tabii ki bizler de dünyanın özellikle “medeniyetin beşiği” denilen Avrupa’nın, Amerika’nın ve bu manada uluslararası birtakım kuruluşların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, bu katliamlara duyarsız kalmamasını, vahşetlere duyarsız kalmamasını, çifte standartla meselelere yaklaşmamasını arzu ediyoruz. Söz konusu özellikle Müslümanlar olunca duyarsızlıklarını, maalesef, görmek mümkün ve Birleşmiş Milletlerin, Güvenlik Konseyinin ve diğer uluslararası örgütlerin, süper güçlerin her türlü acıya karşı, her türlü katliama karşı dik durmasını, doğru durmasını ve bütün acıların karşısında yer almasını arzu ediyoruz. Bu noktada da bu kuruluşların üzerine düşen vazifeyi yapmasını temenni ediyorum.

Bir kez daha, bu vahşette, bu katliamda hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum ve vahşetsiz, katliamsız bir dünya diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Aydın, teşekkür ediyoruz.

Sayın Buldan, buyurun, söz talebiniz var.

4.- İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın, Halkların Demokratik Partisi olarak, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

PERVİN BULDAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz de Halkların Demokratik Partisi olarak 11 Temmuz 1995 tarihinde Bosna’da yaşanan katliamdan dolayı üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz. Tam 8.372 kişinin katledildiği, Birleşmiş Milletler ve Lahey’deki uluslararası mahkemenin soykırım olarak tanıdığı bu olayı nefretle, şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın hiçbir yerinde bundan sonra toplu katliamların bir daha yaşanmaması dileğimizi ifade etmek istiyoruz.

Ayrıca, yarın Bosna’da yapılacak olan anma törenine Sayın Başbakanla birlikte Van Milletvekilimiz Sayın Lezgin Botan ve Erzurum Milletvekilimiz Sayın Seher Akçınar katılacaklardır.

Bir kez daha, yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ifade ediyor, teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Sayın Buldan, teşekkür ediyoruz.

Birçok milletvekilimizin de söz talebi var.

Mümkünse birer dakikalık süre içerisinde duygularını belirtmek üzere, talep eden milletvekillerine söz hakkı vereceğim.

Sayın Köprülü, buyurun.

5.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben de hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak hem de milletvekili olarak, 11 Temmuz 1995 tarihinde Avrupa’nın göbeğinde, Bosna’da Srebrenitsa’da 8.372 çocuk, kadın, erkek, sadece Boşnak olduğu için katledilen tüm insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Birçok uluslararası topluluk tarafından ve kendine insan vasıflarını taşıyan kişiler tarafından “soykırım” olarak tanımlanan bu durumu lanetliyoruz, kınıyoruz ve ölen tüm insanlara Allah’tan rahmet diliyoruz.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın Bosna’da olacağız. Tekirdağ Milletvekili ben, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu olarak yarın Bosna’da Srebrenitsa’da olacağız, oradaki tüm insanların acısını beraber paylaşacağız.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köprülü.

Sayın Çavuşoğlu…

6.- Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben de Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak söz aldım.

Bundan tam yirmi yıl önce Avrupa’nın göbeğinde, Bosna’nın Srebrenitsa kentinde Sırp paramiliter gruplar tarafından kuşatılan Srebrenitsa halkı, hemen yakınındaki Potoçari kasabasındaki pil fabrikası güvenli bölge olduğu için Birleşmiş Milletler askerlerinin şemsiyesi altına sığınmıştı. Ancak ne yazık ki o tarihte sığınmacı olarak bulunan bu kimseler Sırplara teslim edilmek suretiyle tam 8.372 kişi maalesef katledilmiş oldu. Bu, artık dünyanın açık yüreklilikle kabul etmesi gereken bir soykırım hadisesidir. Nitekim, dün itibarıyla Birleşmiş Milletlerde bununla ilgili bir kısım girişimler olmasına rağmen ne yazık ki Rusya’nın veto kararıyla karşılaşılmıştır.

Ben, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan bu en büyük katliamın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuyorum. Aynı zamanda yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseleri de bu minval üzerinden bir kez daha bakmayı herkese temenni ediyorum. Çünkü bundan on yıl, yirmi yıl sonra aynı şekilde burada bu konuları kınamak durumunda kalmayalım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal…

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kıyı kentlerindeki sahillerin halka açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Son günlerde Türkiye’nin kıyı kentlerinde bulunan tüm sahiller halka kapatılmaktadır. Anayasa’mızın 43’üncü maddesi, Kıyı Kanunu’nun 5 ve 6, 7, 8 devamı: “Kıyılar halka kapatılamaz; tel, çitle engellenemez.” diyor. Sayın Bakanlığın bu konuda devreye girerek sahillerin halka açılmasını talep eder, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bayraktutan…

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Cerattepe’de açılmak istenen maden ocağı nedeniyle ağaçların kesilmesinin hukuk dışı bir uygulamada olduğuna ilişkin açıklaması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Artvin’de bir cinayet var. Bugün sabahtan beri Cerattepe’de çıkartılmak istenen bir maden mücadelesine karşı, sabahın köründe jandarma ile maden şirketinin yetkilileri ve orman kesim bölge müdürlüğünün… Öyle diyorum çünkü Orman Bölge Müdürlüğünün ormanı koruması lazım ama Artvin’de ormanı kesmek için iki aydır mücadele ediyor. İnsanlar ağaçlar altında nöbet bekliyorlar geceleri. Bugün sabahtan jandarmayla müdahale durumu var. Şu anda halk ile jandarma karşı karşıya. İçişleri Bakanına ulaştım, teşekkür ediyorum Sayın Bakana ama benim Artvinli hemşehrim Faruk Çelik’e ulaşamıyorum. Buradan belki beni dinler, bana randevu verir, Artvin’de bir tek insanın burnu kanarsa bu sorumluluğun altından ne ben kalkarım milletvekili olarak ne siyasal iktidar kalkar. Lütfen, Artvin’deki bu cinayeti durdurun, bu hukuk dışı girişime son verin çünkü gelinen noktada üzücü olaylar olacak.

Bir kere daha buradan, yüce Parlamentodan ifade ediyorum, devlet ile halkı karşı karşıya getirmeyin. Bir adama, bir şirketin yetkilisine Artvin’i teslim etmeyin. Yazıklar olsun, lütfen yapmayın bunu diyorum. Yüce Parlamentodan, Atatürk’ün Parlamentosundan Artvinlilerin çığlığı olarak bunu haykırmak istiyorum.

Gerçekten olağanüstü bir durum var. Artvin tarihinde yaşamadığı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bircan...

9.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

ERDİN BİRCAN (Edirne) – İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığa karşı yapılan en büyük suç olan, arşivlere de geçen Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümünde, binlerce masum insanı katleden zalimleri nefretle kınıyorum.

11 Temmuz 1995 tarihinde masum Boşnaklara karşı gerçekleştirilmiş Srebrenitsa katliamı bir insanlık ayıbıdır. Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde meydana gelen katliamda en az 8.372 Boşnak kardeşimiz General Ratko Mladiç komutasındaki Bosna Sırp ordusu tarafından öldürüldü. Üstelik, bu katliam, Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge olarak ilan edilmiş bir yerde oldu. Birleşmiş Milletlerin ve görevlerini yapmayan Birleşmiş Milletler askerlerinin de bu katliamda sorumluluğu vardır. Bu vahşetin bir daha hiçbir toplumun başına gelmemesini umuyorum. Acının resmi yapılsa Srebrenitsa ortaya çıkardı.

Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, şu anda da tekrar yakınlarına başsağlığı diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Sancaklı...

10.- Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bundan yirmi yıl önce 11 Temmuzda Bosna’da işlenen katliamla ilgili hepimizin çok güzel kınamaları oldu, herkese teşekkür ediyorum.

Kısa bir konuşma, sadece bir şeyi belirtmek istiyorum: Yirmi yıl önce savaşta Sırbistan’ın kendi televizyonunda “Bugün yapılan mücadelede 250 Bosnalı veya 250 Müslüman öldürüldü.” demediler; “250 Türk öldürüldü.” dediler. Yani, şu anda Srebrenitsa’da yapılan katliamda şu ana kadar bulunan mezarlardaki sayı o söylenen sayı, daha bulunamayan mezarlar var. Buradan bu şekilde kınamamız, orayı ziyaret etmemiz ve destek vermemiz çok sevindirici, teşekkür ederim herkese.

Son olarak da Doğu Türkistan’da kardeşlerimize yapılan zulmü de buradan kınıyor, herkesin de desteklerini bekliyorum.

Teşekkür ederim söz verdiğiniz için Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sancaklı.

Önümde 5 tane daha söz talebi var. Bundan sonra arkadaşlarımız lütfen girmesinler. Son olarak Bostancı’ya söz vereceğim.

Sayın Şener, buyurun lütfen.

11.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Ben de yirmi yıl önce insanların ırk ve mezhep temeline dayalı zıtlaşmalarla hangi vahşi sonuçları elde edeceğinin en büyük nişanı olan bu soykırımı kınıyorum ama bundan daha önemlisi, Rusya’nın Birleşmiş Milletlerde bunu soykırım olarak veto etmesini de şahsen kınıyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum ve bu zulmün bir daha dünya üzerinde vuku bulmaması için herkesin üzerine düşen duyarlılığı göstermesini temenni ediyorum.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Aydın…

12.- Erzurum Milletvekili Kamil Aydın’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

KAMİL AYDIN (Erzurum) – Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; 20’nci yılını idrak ediyoruz. Tabii, inşallah, bu tarihe düşen soykırımın Miloseviçleri, Karadziçleri, Arkanları tekrar tarih gündemine getirmemesi dileklerimizle bunu kınıyoruz. Orada rahmeti Rahman’a erenlere Allah’tan rahmet diliyoruz çünkü orada Müslüman, Türk demekti; Türk, Müslüman demekti. Bu soykırım yapılırken biraz da böyle siyasi bir perspektiften bakılarak bu soykırım gerçekleştirildi. Ama, Murat Hüdavendigar’ın kabrine yakın bir yerde büyük bir miting yaparak bunun ayak seslerini ve Miloseviç haberini vermişti fakat maalesef, dünya kamuoyu bundan çok habersiz kalmıştı, kayıtsız kalmıştı. Bugün de aynı şey, sevgili milletvekili kardeşimin ifade ettiği gibi, Doğu Türkistan coğrafyasında yapılmaktadır. Bu aziz mübarek günlerimizde, inşallah, bu soykırımlar son bulur; insanlık müreffeh, refah bir şekilde hayatını idame ettirir.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Gönen…

13.- Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen’in, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamını ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere yapılan zulmü kınadıklarına ilişkin açıklaması

MUSTAFA SAİT GÖNEN (Konya) – Sayın Başkan, değerli üyeler; ben de 11 Temmuzda Srebrenitsa’da yapılan soykırımı şiddetle kınıyorum. Bölgede 42 tane toplu mezar bulunmuş, uzmanların bildirdiğine göre 22 tane toplu mezarın yerinin hâlen belli olmadığı söylenmekte. Bu tür insanlık ayıplarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamentosunun her zaman duyarlı olması son derece önemlidir.

Yine, Doğu Türkistan’da yapılan zulme karşı da Birleşmiş Milletlerin göreve çağrılması, İslam Konferansının göreve çağrılması gibi görevlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin de görevleri arasında olduğunu bildirir, hepinize saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Altay…

14.- Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET ALTAY (Uşak) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Ben de bundan yirmi yıl önce Srebrenitsa’da büyük bir soykırıma maruz bırakılmış soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu soykırım Avrupa’nın göbeğinde ve bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti ve bugün de maalesef dünyada hâlâ birçok coğrafyada Müslüman kanı dökülmeye devam ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin bugün soykırım olarak tanınmasına ilişkin kararının Rusya tarafından veto edilmesi ve Birleşmiş Milletlerin sürekli olarak bu ikircikli tutumlarının dünya üzerindeki Müslümanların bu acısını çok daha artırdığını, bizlerin de bu anlamda sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çam…

15.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 11 Temmuz Ali İsmail Korkmaz’ın 2’nci ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

10 Temmuz 2013, Eskişehir’de üniversitede okuyan Ali İsmail Korkmaz, Gezi olaylarını protesto eden ve Gezi’de hayatını kaybeden kardeşlerini telin etmek için polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürüldü. Yarın onun aramızdan ayrılışının 2’nci yılı. Kendisine yapılan bu şiddeti kınıyoruz ve kendisini öldürenlerin yargılanarak, tutuklanarak cezalarını çekmesini istiyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan korkar, Ali İsmail Korkmaz!

Teşekkür ediyorum. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından “Yuh” sesleri ve sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN – Sayın Çam…

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Şerefsiz!

MEHMET METİNER (İstanbul) – Terbiyesiz herif!

BAŞKAN – Sayın Çam, muhakkak ki milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle istediklerini söyleme hakları var ancak bu istediklerini söyleme, başka birisine hakaret olmayacak…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Bir Cumhurbaşkanına...

BAŞKAN - …ve bir de Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı. “Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağımıza” diye taahhüt etti. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Dolayısıyla da bu yaptığınız doğru değildir, çok net şekilde söylüyorum.

MUSA ÇAM (İzmir) – Ne yaptı… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sözünü geri alsın.

BAŞKAN - Sayın Bostancı...

MUSA ÇAM (İzmir) – AKP genel başkanı gibi davrandı, AKP eş başkanı gibi davrandı... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (İstanbul) – Bu nasıl bir ahlaksızlıktır Sayın Başkan?

BAŞKAN – Sayın Bostancı, buyurun lütfen.

16.- Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın, 11 Temmuz Srebrenitsa katliamının 20’nci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

İnsan aklının bir sınırı var ama akılsızlığın ve çılgınlığın sınırı yok. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Bunun da her zaman, her vesileyle örneklerini görmek mümkün. Srebrenitsa katliamı da esasen bu akılsızlığın ve çılgınlığın ürünlerinden birisi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

Çok önemli hususlardan birisi şudur: Efendim, etnik kimlikçi asabiyet duygusuyla siyasetin rasyonel değil aşkın bir şekilde birleşimi, dünyanın her yerinde kanın ve şiddetin temel dinamosudur. Srebrenitsa Balkanlarda bir yer. Dünya gitgide her yerde Balkanlaşıyor. Hepimiz aklımızı başımıza devşirelim. Farklı renkliliklerle birlikte yaşayacağız. Aklın sınırı, akılsızlığın sınırsızlığı olduğunu bilmek, insan aklının da bir gereğidir. Eğer hepimiz, Ahmet, Mehmet, oradaki, buradaki, şu siyasetin, bu siyasetin arkasındaki medeni, rasyonel, şehirli bir kültüre uygun bir tarzda bu ilişkileri kuramazsak aslında vahşetin tetikleyicisi oluruz. Şapkamızı önümüze devşirelim.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bostancı, teşekkür ediyorum.

Gündemimize geçiyoruz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Okutup oylarınıza sunacağım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Özür dilesin Başkan, sözünü geri alsın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Başkanım…

BAŞKAN – Sayın Aydın, buyurun.

17.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Az önce hatibin kullandığı ifadeyi bütün Genel Kurul dinledi. Az önceki hatibin ifadesini şiddetle kınıyoruz; birincisi.

İkincisi: 25’inci Dönemin daha başındayız. Daha yeni yeni… Özellikle burada bir Meclis olarak ortak bir acıyı, bir insanlık vahşetini, bir dramı, bir katliamı, bir soykırımı ortak bir vicdan eseri olarak hep birlikte anıyoruz ve bunu yapanları lanetliyoruz. Böyle bir ortamda dahi bunu fırsat bilerek söz alan bir milletvekilinin, bir hatibin özellikle İç Tüzük’ün 161’inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanımıza söverek -orada “sövmek” ifadesi kullanılıyor- ve orada Cumhurbaşkanımıza hakaret edercesine bir ifade kullanmasını kabul etmiyoruz, aynen kendilerine iade ediyoruz. Kimin korkup korkmadığını bu millet çok iyi bilir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu sözden dolayı hatibin özür dilemesini istiyoruz. Eğer özür dilenmeyecekse de Meclis Başkanlık Divanı tarafından İç Tüzük’ün 161’inci maddesinin üçüncü bendi gereğince işlem yapılmasını ve Meclisten geçici çıkarma cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Hep birlikte “Cumhurbaşkanı halktan korkuyor.” diyorlar. Hep birlikte korkuyorsunuz. Bu disiplin suçuysa...

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Gök, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Halktan korkmuyor mu? 200 tane polisle dolaşıyor Cumhurbaşkanı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Bağırma be, car car car başladın gene!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Halk tarafından seçilenin halkın arasında korkmadan dolaşması lazım.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, dinliyor musunuz acaba beni?

BAŞKAN – Ben dinliyorum.

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Peki.

Sayın Başkanım, öncelikle, söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

Bugün, bir önemli katliamı kınamak açısından bütün partiler ortak düşüncelerini dile getirdiler. Bu katliamın dile getirilmesindeki en büyük gerçeklik, dünyada hayatını böyle acımasız yöntemlerle kaybeden insanları anmaktı. Sayın milletvekilimizin konuşmasında belirttiği Ali İsmail Korkmaz da ne yazık ki Türkiye’de bir polis şiddeti sonunda hayatını kaybetmiştir. Doğaldır ki böylesine bir trajediyi yaşayan insanlarımızın da adalet arayışlarının sonuç vermesi gerekir ve Türkiye’yi yönetenlerin de herkesin de ortak sorumluluğu olan bir konudur. Bu nedenle, milletvekilimizin konuşmasında belirttiği konu tüm devletimizi de ilgilendiren bir konu olup Ali İsmail Korkmaz’ın katillerinin bulunması da bir zorunluluktur.

REŞAT PETEK (Burdur) – Milletvekilinize terbiyeli konuşmayı öğretin.

LEVENT GÖK (Ankara) – Bu nedenle sayın milletvekilimizin konuşması bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yoksa, bütün ortak acılar karşısında bütün Meclisin ben ortak hareket etmesi gerektiği kanısındayım. Herhâlde, AKP’li milletvekilleri Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesini savunuyor olamazlar, ben böyle bir şeyi aklıma dahi getirmek istemem. Tartışmayı burada kesmemiz gerekir.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) – Niye ajite ediyorsunuz konuyu ya?

BAŞKAN – Sayın Gök, İç Tüzük’ün 67’nci maddesi: “Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhâl, temiz bir dille konuşmaya davet eder.” Dolayısıyla, biz, sayın hatibin, devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımız hiç burada değil ve şu anda Srebrenitsa katliamıyla ilgili gündem dışı bir söz verilmişken bir başka konu… Muhakkak ki Türkiye’de yapılan bir haksızlığı benimsemek mümkün değildir, hep beraber kınıyoruz, faillerinin bulunmasını da isteriz. Yargının üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım ama hiç alakası olmayan devlet başkanına, Cumhurbaşkanına haksız bir sözü oldu. Dolayısıyla, bundan dolayı da hatibin sözünü düzeltmesi gerekir ya da İç Tüzük’ün 161’inci maddesini uygulamak durumunda kalıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sana ne oluyor, sana ne oluyor?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Partiliniz sizi tanımıyor, takmıyor.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Sayın Başkan, hatibimizin, milletvekilimizin yerinden aldığı sözde kullandığı ifade, o dönemin Başbakanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan’a bir siyasi eleştiri mahiyetindedir.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) – “Eleştirsin.” diyelim, karışmayalım!

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Ancak, siz bunu böyle algılamaz, milletvekilimizin sözünü düzeltmesini ya da özür dilemesini talep ederseniz bundan önce bir usul tartışması talebimiz var.

Arz ederim.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ne usulü?

MEHMET METİNER (İstanbul) – Usulsüzlük yaptınız yahu.

BAŞKAN – Sayın Başkan, hepimiz yasaya, tüzüklere uymak zorundayız; İç Tüzük 161’inci madde diyor ki: “Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına hakarette bulunulamaz.” Doğru mudur?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Bu hakaret değil Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hah, güzel.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) – Hakaret yahu.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Hakaret yok ki.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Hakaret değil.

BAŞKAN – Yani, Engin Bey, o hâlde size çok net olarak “Engin Altay korkak.” deseler bu hakaret değil midir?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Siyasi eleştiri mahiyetindedir Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani…

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Levent Bey, buyurun.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Hatibimiz sözünü geri almayacaktır ama arzu ederseniz usul tartışması açacağız yani.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) – Tamam o zaman size de “Engin korkak.” diyelim olsun bitsin.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, bence olay çok abartılı bir hâle geldi.

ABDULKADİR AKGÜL (Yozgat) – Allah belanızı versin sizin.

LEVENT GÖK (Ankara) – Yani, Millet Meclisinde her milletvekilinin bir siyasi eleştiri yapma hakkı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı da bundan önceki söylemleriyle bu siyasi tartışmaların odağında yer almıştır. Bu çerçevede, bir adalet arayışının burada dillendirilmesinin hakaret kastıyla ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Siz kanlı geçmişinizin hesabını verin önce yahu, ne adalet arayışı!

BAŞKAN – “Hakaret yoktur.” diyorsunuz?

LEVENT GÖK (Ankara) – Biz “Hakaret yoktur.” diyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Bunu da hatip söyleyecek, “Hakaret niyetim yoktur.” diyecek. Bundan daha doğalı var mı?

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerek yok ki efendim, gerek yok ki.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Size “katil” mi diyelim?

LEVENT GÖK (Ankara) – Hayır, ben, milletvekili arkadaşımız adına bunun bir siyasi eleştiri olduğunu ifade ediyorum, yeterdir bu.

BAŞKAN – Peki.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) – Tamam, CHP Grubu “korkak” soyadını kabul etsin, olsun bitsin o zaman.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Binlerce insanı öldürdünüz geçmişinizde. “Katil” mi diyelim size?

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, siz zaten uyarınızı yaptınız efendim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Gerisi mahkemenin işi.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Aydın, buyurun.

19.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, şimdi, herkesi tabii ki temiz bir dille konuşmaya davet etmek sizin göreviniz aynı zamanda, onu yaptınız.

İkincisi: Bir defa “Dönemin Başbakanı şimdi Cumhurbaşkanı…” Böyle top çevirmeye gerek yok. İlkeli, erdemli olmak lazım. Siyaset, edebi gerektirir, siyasi ahlakı gerektirir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Biz, ölüler üzerinden siyaset yapmayacağız. Biz, acılar üzerinden de siyaset yapmayacağız ve bundan sonraki süreçte acıların yaşanmaması adına burada ortak bir vicdanı bu Parlamento oluşturuyor. Bu vicdanı oluşturan herkese, bütün gruplara ben teşekkür ediyorum ama bunu bir fırsata dönüştürerek ve âdeta kendi içlerindeki korkuyu “Sayın Recep Tayyip Erdoğan korkuyor” gibi yansıtmak suretiyle burada ifade ettiklerine göre, herhâlde Recep Tayyip Erdoğan’dan bu kadar çok korkuyor bunlar. Bunu kabul etmek mümkün değil.

Dolayısıyla, hatibin, sözünü geri alması lazım, İç Tüzük hükümleri çok açık. Bunda, sözünü geri almasında bir şey yok. Niye bu kadar gocunuyorsunuz?

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Niye alacak ya! Niye alsın ya?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Niye gocunuyorsunuz?

BAŞKAN – Beş dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini davet ediyorum.

Kapanma Saati: 15.31

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati : 15.36

BAŞKAN: İsmet YILMAZ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Enise GÜNEYLİ (Mardin), Geçici Kâtip Üye Fatma Gaye GÜLER (Tokat)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Sayın Gök’ün bir açıklaması olacak.

Sayın Gök, buyurun lütfen.

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İzmir Milletvekili Musa Çam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi her türlü görüşün serbestçe ve olgunlukla konuşulacağı bir meclistir. Burada yapılacak her türlü siyasi eleştiriyi de hakaret kastı içerisinde değerlendirmemek gerekir. Arkadaşımızın ifade ettiği, siyasi eleştiri mahiyetinde olup herhangi bir hakaret kastı bulunmamaktadır.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Söyleyecek, söyleyecek, ondan sonra “Hakaret değil.” denilecek, kapanacak!

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ülkemizin ev sahipliğinde Ankara’da 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) Taraflar Konferansı’nın 12’nci Oturumunun hazırlıklarının yapılması ve Parlamenterler Yuvarlak Masa Toplantısı gündemine ilişkin konuların görüşülmesi için BMÇMS Sekretaryası ve Yönlendirme Komitesinin iş birliğiyle Almanya’nın Bonn şehrinde 13-14 Temmuz 2015 tarihlerinde düzenlenecek toplantıya katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi (3/7)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) Taraflar Konferansı'nın 12’nci Oturumunun hazırlıklarının yapılması ve Parlamenterler Yuvarlak Masa Toplantısı gündemine ilişkin konuların görüşülmesi için BMÇMS Sekretaryası ve Yönlendirme Komitesinin iş birliğiyle Almanya'nın Bonn şehrinde 13-14 Temmuz 2015 tarihlerinde bir toplantı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıya katılım sağlanması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                     İsmet Yılmaz

                                                                                                  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapacağız. Başkanlık Divanı üyeliklerine dört siyasi parti grubunca bildirilen adayları gösteren listeyi okutup oylarınıza sunacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri Aday Listesi

Başkan Vekillikleri

Adı Soyadı                              Seçim Çevresi            Siyasi Parti Grubu

Mehmet Naci Bostancı                  Amasya                 AK PARTİ

Şafak Pavey                                 İstanbul                 CHP

Koray Aydın                                 Trabzon                 MHP

Yurdusev Özsökmenler                    Van                    HDP

Kâtip Üyelikler

Adı-Soyadı                              Seçim Çevresi            Siyasi Parti Grubu

Sema Kırcı                                  Balıkesir                AK PARTİ

Fehmi Küpçü                                  Bolu                   AK PARTİ

Bülent Turan                              Çanakkale               AK PARTİ

Gülizar Biçer Karaca                     Denizli                  CHP

Emin Çınar                                Kastamonu               MHP

Erol Dora                                      Mardin                  HDP

Mücahit Durmuşoğlu                   Osmaniye                AK PARTİ

Emre Köprülü                              Tekirdağ                CHP

İdare Amirlikleri

Adı Soyadı                              Seçim Çevresi            Siyasi Parti Grubu

Seyfettin yılmaz                            Adana                  MHP

Ahmet Gündoğdu                           Ankara                  AK PARTİ

Sırrı Süreyya Önder                       Ankara                  HDP

Tufan Köse                                   Çorum                  CHP

Salim Uslu                                    Çorum                  AK PARTİ

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Başkanlık Divanı üyeliklerine seçilen sayın milletvekillerini kutluyor ve başarılar diliyorum.

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek başka bir konu bulunmamaktadır. Bu nedenle, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna üye seçimini yapmak ve gündemde yer alacak diğer konuları görüşmek üzere, 14 Temmuz 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.41