TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

91’inci Birleşim

4 Nisan 2015 Cumartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak altı oturum yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı.

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 milletvekilinin, Kahramanmaraş’ın kalkınması, ülke ekonomisine katkı ve iş istihdamı sağlanması konusunun (10/1293),

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, İskenderun Körfezi’nde kurulacak termik santrallerin Akdeniz Bölgesi’ndeki tarım ve insan yaşamı üzerinde yaratacağı tehlikelerin (10/1294),

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, zorunlu askerlik görevini yürütürken gerçekleşen şüpheli asker ölümlerinin nedenlerinin ve devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin (10/1295),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

MHP Grubunun, 1/7/2013 tarih ve 15841 sayıyla Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve arkadaşları tarafından, son günlerde Irak ve Doğu Türkistan Türklerine karşı artan saldırılar ve katliamların araştırılarak Hükûmetin gereken tedbirleri alması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 4 Nisan 2015 Cumartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/731) (S. Sayısı: 422),

10’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/910) (S. Sayısı: 604),

11’inci sırasında yer alan, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/422) (S. Sayısı: 58),

17’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/348) (S. Sayısı 212),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687), görüşmeleri tamamlanarak,

6’ncı sırasında yer alan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı: 696),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1040) (S. Sayısı: 708),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 686),

12’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/883) (S. Sayısı: 582),

13’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı: 447),

14’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı: 584),

15’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 432),

16’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 690),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 57’nci maddesinden sonra gelmek üzere ihdas edilen madde üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’ya, bugüne kadarki tarafsız ve başarılı yönetiminden dolayı teşekkür ettiklerine;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur’daki BURTRAK traktör fabrikasının durumuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin uzlaşı içerisinde tamamlanmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiklerine;

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 24’üncü Dönemde yapılan tüm çalışmalar için herkese şükranlarını sunduğuna ve bu dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet dilediğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’ya, Meclisin zarafetini göstermek için çiçek takdim etmek istediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Danışma Kurulunun, görüşülmekte olan 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Genel Kurulun 90’ıncı Birleşiminde kabul edilen 34, 35, 41 ve 88’inci maddelerinin yeniden görüşülmesine dair, Hükûmet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının talebinin İç Tüzük’ün 89’uncu maddesi uyarınca Danışma Kurulunca uygun görülüğüne ilişkin görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, görüşülmekte olan 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 34, 35, 41 ve 88’inci maddelerinin TBMM İçtüzüğü’nün 89’uncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesine ilişkin istemi kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun daha önce toplanılması kararlaştırılan 5 Nisan 2015 Pazar günü toplanmamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25’inci Dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddesine göre Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’te toplanmak üzere 7 Nisan 2015 Salı (Salı günü dâhil) gününden itibaren tatile girmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, 24’üncü Dönemde Başkan Vekili olarak görev yapmaktan onur duyduğuna, yapılan tüm çalışmalar için herkese teşekkür ettiğine, bu dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet dilediğine ve bütün şiddet ve terör olaylarını kınadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25’inci Dönem milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddelerine göre Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarından ilanını takip eden 5’inci gün saat 15.00’te toplanmak üzere 21.51’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Dilek YÜKSEL               Diyarbakır                                                                            Tokat                                                        Kâtip Üye                   Kâtip Üye