TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

90’ıncı Birleşim

3 Nisan 2015 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Karabük’ün kuruluşunun 78’inci yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ve elektrik piyasasının son durumuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Yemen’de yaşanan iç savaşa,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz,

25’inci Dönemde Mecliste olmayacakları için milletvekilleri ve çalışanlardan helallik dilediklerine;

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, adliyelerde avukatlara çıkarılan zorluklara ve sandık kurulu görevlilerinin eğitim kurslarıyla ilgili ciddi iddialar olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, adliyelerde avukatlara çıkarılan zorluklara ve adliyelerdeki güvenlik sorununa,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Karabük’ün kuruluşunun 78’inci yıl dönümüne ve sanatçı Kayahan’ın ölümü nedeniyle Türk ulusuna başsağlığı dilediğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hükûmetten, Türkiye'nin gerçek sorunları üzerine gitmesini ve yapay gündem oluşturmamasını dilediğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Karabük’ün kuruluşunun 78’inci yıl dönümüne, sanatçı Kayahan’ın ölümü nedeniyle ailesine, sanat camiasına ve Türk milletine başsağlığı dilediğine ve 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’na,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, AKP’nin Artvin İl Genel Meclisi üyesi Hamza Güney’in sosyal medyada paylaştığı bazı ifadelerine,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 milletvekilinin, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların (10/1290),

Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 23 milletvekilinin, son yıllarda artan asker ve polis intihar vakalarının nedenlerinin (10/1291),

Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin, Van İl Afet Müdürlüğü ve Van Valiliği hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının (10/1292),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

CHP Grubunun, 27/11/2013 tarihinde Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 30 milletvekili tarafından, Vakıflar Bankası emeklilerinin 6111 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemeden kaynaklanan mağduriyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1167 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 3 Nisan 2015 Cuma günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından belirlenen Ön Seçim Geçici Komisyonunca kabul edilen ve bastırılarak dağıtılan 713 sıra sayılı Komisyon Raporu’nun kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulun 3 Nisan 2015 Cuma günkü (bugün) gündeminin “Seçim" kısmına alınarak mezkûr rapor doğrultusunda Sayıştayda boş bulunan 7 üyelik için seçimin bu birleşimde yapılmasına; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 708, 686, 422, 604, 58, 582, 447, 584, 432 ve 690 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16’ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Sayıştayda boş bulunan üyelikler için yapılan seçim sonucunda, Sayıştay meslek mensupları kontenjan grubundan İsmail Aktaş, Abdullah Doğru, Ali Özek, Ahmet Gümüş, Osman Kaya; Maliye Bakanlığı meslek mensubu diğer adaylar kontenjan grubundan Sema Küçük ve Mehmet Akif Umay seçildiler.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 21-23 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan "Engellilerin Katılımı için Küresel İttifak" konulu konferansa katılması Genel Kurulun 10/3/2015 tarihli 73'üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Malta'nın başkenti Valletta'da 5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (IIJ) ve Avrupa Komisyonu tarafından "Hukukun Üstünlüğü Çerçevesinde Terörizmle Mücadele Sistemlerinin İnşasında Milletvekillerinin Rolünün Geliştirilmesi" konulu çalıştaya,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin başkenti Berlin'de 21/5/2015 tarihinde düzenlenecek olan "Alman Gençlik Dairelerinin Türk ve Müslüman Çocuklara Yönelik Uygulamaları" konulu etkinliğe,

Katılım sağlanmasına ilişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/1036) (S. Sayısı: 696),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687), görüşmelerine devam edilerek 58’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, sanatçı Kayahan’a Allah’tan rahmet dilediğine ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 24’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök’ün 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 32’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in 18’inci ölüm yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 4 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR               Mine LÖK BEYAZ                            Dilek YÜKSEL   Çanakkale                         Diyarbakır                                  Tokat                                                        Kâtip Üye       Kâtip Üye                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            Bayram ÖZÇELİK            Bolu                               Burdur                                                                                          Kâtip Üye                   Kâtip Üye