TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

89’uncu Birleşim

2 Nisan 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on oturum yaptı.

 

Van Milletvekili Mustafa Bilici, Van ilinin 97’nci kurtuluş yıl dönümüne,

Mardin Milletvekili Erol Dora, lösemili çocukların sorunlarına,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, kamuda çalışan aşçıların sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Yemen’de yaşanan krize ve Türkiye’nin Suudi Arabistan veya İran’ın yanında yer almak yerine her iki ülkeye de eşit mesafede durması gerektiğine,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, hukuksuz işlere alet olan bürokratlara bu yanlış yoldan acilen dönmelerini tavsiye ettiğine ve hukukun bir gün hukuku çiğneyenlere de lazım olacağına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’na,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, 25’inci Dönemde Mecliste görev alamayacağına ve partisine, Samsunlu hemşehrileri ile millete teşekkür ettiğine,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun, demokrasinin ve milletin en büyük güvencesinin yüce Meclis olduğuna,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde 20’nin üzerinde öğrencinin gözaltına alınmasına,

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen menfur olayı kınadığına ve 7 Haziran seçimlerinde aday olmayacağından bütün milletvekili arkadaşlarından helallik dilediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, ülkenin son günlerde terör saldırılarının hedefi hâline geldiğine ve bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Mecliste bulunan tüm siyasi parti gruplarının katılacağı ortak bir bildirinin yayınlanmasını talep ettiklerine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, 79 ilde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili Hükûmetin bir açıklamada bulunmasını talep ettiğine ve kısa bir açıklamada bulunmak amacıyla söz taleplerinin yerine getirilmesindeki tutumları nedeniyle Meclis Başkan Vekilleri Şükran Güldal Mumcu ile Meral Akşener’e teşekkür ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, balıkçılık sektörünün sorunlarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Meclisleri üyelerinden oluşan heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 25 milletvekilinin, Patriot bataryalarının ülkemize konuşlandırılmasının nedenlerinin (10/1287),

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 26 milletvekilinin, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesi olayının (10/1288),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 milletvekilinin, öğretmenlere uygulanan şiddetin nedenlerinin (10/1289),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonun,

Dilekçe Komisyonunun,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair taleplerinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkereleri kabul edildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetlerin, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ve İtalya Senato Başkanı Pietro Grasso, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Başkanı Maria da Assunçao Esteves ile Arnavutluk Ulusal Meclis Başkanı Ilir Meta'nın vaki davetlerine istinaden sırasıyla Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere İtalya’ya, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Parlamento Başkanları II. Zirvesi’ne katılmak üzere Portekiz’e, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri II. Genel Kuruluna katılmak üzere Arnavutluk’a; Türkmenistan Meclis Başkanı Akça Nurberdiyeva’nın vaki davetine icabet etmek üzere Türkmenistan’a resmî birer ziyarette bulunmalarına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 4/12/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, toplumun önemli bir bölümünü oluşturan engellilerin sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1145 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 1/4/2015 tarih ve 6251 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, son günlerde millî ve manevi değerlerimize yönelik tahribat, bu tahribatın önlenmesi ile millî ve manevi değerlerin korunması konusunda yapılması gereken hususlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin,

CHP Grubunun, 17/3/2015 tarihinde Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, TMSF tarafından el konulan bir şirketin usulsüz yollarla Hükûmete yakın bir şirkete verildiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1751 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 2 Nisan 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Isparta Milletvekili Recep Özel’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis tarafından terörün karşısında olduklarına dair ortak bir bildirinin yayınlanması gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi okundu, İç Tüzük’ün 105’inci maddesine göre Komisyona bir aylık ek süre verildiği bildirildi.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

 

 

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/1036) (S. Sayısı: 696),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687), görüşmelerine başlanarak 10’uncu maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 3 Nisan 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.14’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                  Dilek YÜKSEL                            İsmail KAŞDEMİR                                    Diyarbakır                                  Tokat                                            Çanakkale                   Kâtip Üye                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye