TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

88’inci Birleşim

1 Nisan 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

 

Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya iline yapılan yatırımlara,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, okullardaki madde bağımlılığı ve sonuçlarına,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, muhtarların sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Uşak Milletvekili İsmail Güneş,

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun,

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç,

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay,

 

 

Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş,

Batman Milletvekili Ziver Özdemir,

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak,

Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesine;

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel’le birlikte locada kendilerini izleyen gençlik kollarına selam gönderdiğine ve Malatya’nın Yamaç Mahallesi’nde yapılması düşünülen kentsel dönüşüm projesine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesine ve sağlık personelinin özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesine ve Orta Doğu ile Afrika’da yaşanan terör olaylarına,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesine ve Balyoz davasında beraat edenlerin zararlarının tazmin edilmesi gerektiğine,

Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınarak öldürülmesine ve parti tüzükleri gereği yeniden aday olamayacağı için helallik dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Balyoz davasında beraat edenler için Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği iadeiitibar teklifinin yasalaştırılması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gölge Başbakanın, Berkin Elvan’ın acılı anısı üzerinden gelişen terör hadisesinin faturasını Cumhuriyet Halk Partisi liderine kesmeye kalkıştığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, tarımsal üretimin kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkilerinin (10/1284),

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 20 milletvekilinin, Türkiye’de yaşayan Alevilerin sorunlarının (10/1285),

Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 milletvekilinin, öğretmenlerin çalışma şartları ile eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen sayısı, öğretmen açığı sayısı ve ataması yapılan öğretmen sayısı arasındaki dengesizliğin (10/1286),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

CHP Grubunun, (11/55) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci sırasına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 1 Nisan 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına; İçişleri eski Bakanı Efkan Ala hakkındaki (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 2’nci sırasına alınmasına ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki görüşmelerin Genel Kurulun 1 Nisan 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ekonominin kötü yönetildiği iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/55) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın (11/55) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İzmir Milletvekili İlknur Denizli’nin (11/55) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın (11/55) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın (11/55) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 57 milletvekilinin, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefeti etkisiz kılmaya, muhalefet partisi üyelerinin parlamenter denetim haklarını engellemeye ve bunları karalamaya yönelik girişimlerde bulunduğu, muhalefeti karalayarak suç işleyen medya kuruluşları mensuplarını kayırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 114, 257, 283 ve 311’inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca İçişleri eski Bakanı Efkan Ala hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin (9/13) ön görüşmeleri tamamlandı; Meclis soruşturması açılması kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Umut Oran, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’nın (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna ve CHP Grup Başkanına, 

İstanbul Milletvekili Umut Oran, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’nın (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, (9/13) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin ön görüşmeleri sırasında İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’ya sataşma nedeniyle söz vermesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda değişiklik olduğu ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’ya sataşma nedeniyle söz verilmeyeceği açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

 

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 8 Milletvekilinin; Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/2746) (S. Sayısı: 704), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 2 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                  Mine LÖK BEYAZ                            Fehmi KÜPÇÜ               Tokat                         Diyarbakır                                   Bolu                                                         Kâtip Üye       Kâtip Üye                         Kâtip Üye