TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

87’nci Birleşim

31 Mart 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak sekiz oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Oturumlar)

 

Samsun Milletvekili Tülay Bakır, ülkemizde görülen H1N1 vakalarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Orta Doğu’daki tehlikeli gelişmelere,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, tüm vatandaşları 7-12 Nisan tarihlerinde yapılacak İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’na davet ettiğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, domuz gribi konusunda Sağlık Bakanlığını gerekli tedbirleri almaya davet ettiğine ve Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Hükûmetin acilen Meclise bir açıklama yapması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal,

Ankara Milletvekili Levent Gök, tekraren,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Hükûmetin acilen Meclise bir açıklama yapması gerektiğine;

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilerin, milletvekillerinin özlük hakları ve maaşları düzeltilirken kendi özlük haklarının da düzeltilmesini istediklerine,

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın’da selden zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve çiftçilerin zararlarının tespiti konusunda Hükûmet yetkililerinin hassasiyetle çalıştığına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elâzığ’daki kapatılan sulama birliklerinde çalışan işçilerin durumuna,

Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli’de don ve taşkın olayları nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Adana Milletvekili Ali Halaman, çiftçilerin kullandığı gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışa,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, ülkenin enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtarılması gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ne,

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, 30 Mart Kızıldere olayının yıl dönümüne,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki minibüsçülerin sorunlarına,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialara,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, özel güvenlik personelinin sorunlarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümüne ilişkin parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde Belçika’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi Genel Kurulun 24/3/2015 tarihli 82’nci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturan isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 milletvekilinin, ülkemizde adli tıp sistemi ve sorunlarının (10/1281),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, besicilerin ve hayvancılık yapan köylülerin sorunlarının (10/1282),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, darbe yapan ve darbeye teşebbüs eden kişilerin isimlerinin okullar, caddeler ve sokaklar ile kamu tesisleri içerisinde hangi yerlere verildiğinin belirlenmesi ve bu isimlerin kaldırılması için yapılması gerekenlerin (10/1283),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/569) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan, Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 19 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 17 Eylül Bandırma Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi, Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ve 4 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile 4 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/2743, 2/1083, 2/1119, 2/2433, 2/2438, 2/2744, 2/2747, 2/2765) (S. Sayısı: 706), görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, raporun eksik olduğu itirazına rağmen 706 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda bir usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bir kriz masası oluşturulduğuna ve arızanın nedenleri konusunda teknik çalışmaların sürdürüldüğüne,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının rehin alınması olayına ve terörün her türlüsüne karşı olduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturuma 23.12’de son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                  Dilek YÜKSEL                               Fehmi KÜPÇÜ   Diyarbakır       Tokat                             Bolu

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yedinci ve Sekizinci Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

6’ncı sırasında yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/794, 1/867, 1/965) (S. Sayısı: 654), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra,

7’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1004) (S. Sayısı: 673), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra,

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 679), yapılan açık oylamasından sonra,

Kabul edildi.

9’uncu sırasında yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 8 Milletvekilinin; Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (2/2746) (S. Sayısı: 704),

10’uncu sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın 654 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın 654 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nda oyunun rengini belli etmek üzere yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 1 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 05.33’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                   Dilek YÜKSEL                            Mine LÖK BEYAZ           Burdur                             Tokat                                  Diyarbakır                                                    Kâtip Üye       Kâtip Üye                         Kâtip Üye