TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

86’ncı Birleşim

30 Mart 2015 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 31 Mart 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 14.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                                       

                         Diyarbakır                                                                                                                Kâtip Üye