TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

84’üncü Birleşim

26 Mart 2015 Perşembe

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yirmi beş oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 24’üncü Yasama Döneminin son birleşimini yönetmesi nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş ilinin sanayi ve turizmine,

Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis iline,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 22 Mart Dünya Su Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Rıfat Sait,

26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’ne;

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Yemen’deki krizle ilgili Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya ve AKP Hükûmetinin iç ve dış politikada ülkemizi büyük tehlikelere götürecek uygulamalara devam ettiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü’ne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 20 milletvekilinin, subakut sklerozan panensefalit (SSPE) hastalarının sorunlarının (10/1278),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, meslek ve iş yeri hastalıklarının (10/1279),

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 milletvekilinin, askerlerin psikolojisini bozarak onları intihar etme noktasına getiren sebeplerin (10/1280),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ekonominin kötü yönetildiği iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/55) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 22/5/2013 tarihinde Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından, Çerkez halkının yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (3414 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 27/2/2014 tarih ve 3744 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, imar işlerinde oluşturulan rant lobileri ile yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 17/3/2015 tarihinde Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından, TMSF'nin Çukurova Grubunun bazı şirketlerine el koyması, SPK'nın bağımsız üye görüntüsü altında Turkcell yönetimine AKP'li eski bakanlar ile İzmir il yöneticisini ataması ve Turkcell yönetiminin reklam görüntüsü altında Ethem Sancak ile diğer medya kuruluşlarına örtülü kazanç aktarması sürecinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1752 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere, bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 26 Mart 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Isparta Milletvekili Recep Özel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Umut Oran, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/998) (S. Sayısı: 679),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/2736, 1/1039, 2/2118, 2/2731) (S. Sayısı: 705),

6’ncı sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684 ve 684’e 1’inci Ek),

7’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1004) (S. Sayısı: 673), görüşmelerine başlandı, 1’inci maddesi üzerindeki görüşmeleri sırasında verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 28’inci maddesinden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına ilişkin önergenin işleme alınması yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Yeni madde ihdasına ilişkin önergenin işlemine devam edilmesi kabul edildi.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu kabul edildi.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına ilişkin İçişleri Bakanı tarafından verilen önergeyi işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 27’nci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına dair önergenin işleme alınmamasının doğru bir uygulama olmadığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Yemen’deki operasyonla ilgili Cumhurbaşkanının açıklamalarına ve bu konuda Hükûmetin Meclise bilgi vermesi gerektiğine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne eklenen yeni maddeyle Bartın’daki mülkiyet sorunlarına çözüm sağlanacağına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana ilinin Kozan ilçesindeki mülkiyet sorunları için de bir düzenleme yapılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşülmesinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşülmesinin Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olmadığına ve tasarının görüşmelerine devam edilmesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı Raporu’nun ayrı bir rapor değil, mevcut Komisyon raporuna ek bir rapor olduğuna ve görüşmelerine devam edilmesi gerektiğine,

İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Komisyon görüşmelerinin İç Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy’un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Komisyon görüşmeleri sırasında kendi önergeleri de olmasına rağmen AK PARTİ Grubunun önergelerinin esas alınarak işlem yapılmasının İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmesi gerektiğine,

İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, 684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Komisyon görüşmeleri sırasında metinden çıkarma önergelerinin tamamında CHP Grubunun önergelerinin esas alınarak işlem yapıldığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Hükûmetin, Yemen’de yaşanan gelişmeler ve Reyhanlı’ya düşen füze sonucu meydana gelen patlamayla ilgili Genel Kurulda bilgi vermesi gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın özgürlüklere, demokrasiye ve hukuk devletine aykırı olduğuna;

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili önergenin Anayasa hükümlerine aykırı olduğuna;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili önergenin Anayasa hükümlerine aykırı olmadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, tekraren,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, tekraren,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu,

688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili önergenin Anayasa hükümlerine aykırı olduğuna;

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili önergenin gerekçesinin kanundaki genel düzenlemeye uygun olduğuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tekraren, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili önergenin Anayasa hükümlerine aykırı olmadığına,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanının siyasi sorumsuzluğu olduğuna ve görevi olmayan bir konuda kendisine ödenek verilemeyeceğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, devletin bir geleneği, bir yönetim şekli olduğuna ve Cumhurbaşkanlığının, örtülü operasyonların merkezi hâline gelemeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanına, görevi olmayan bir konuda ödenek verilemeyeceğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Başkanlık Divanının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle bir önergeyi işleme almama gibi bir yetkisinin olmadığına ve Sinop Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Başbakana Anayasa gereğince görevlerinde kullanmak üzere örtülü faaliyetleri için tahsis edilmiş ödeneğin Cumhurbaşkanına verilemeyeceğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nde oyunun rengini belirtmek üzere yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

Kâtip Üye Bayram Özçelik, milletvekili arkadaşlarına hakkını helal ettiğine ve herkese sağlık, başarı ve mutluluk dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 28’inci maddesinden sonra gelmek üzere ihdas edilen maddeyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın usul görüşmesiyle ilgili konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,

684 ve 684’e 1’inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olduğuna,

Başkanlık Divanının, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne 35’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasıyla ilgili Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen önergeyi işleme koymama yetkisinin bulunmadığına,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Mart 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 13.34’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK           Muhammet Bilal MACİT                    İsmail KAŞDEMİR                                      Burdur                                   İstanbul                                          Çanakkale                   Kâtip Üye                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                               Dilek YÜKSEL

                             Bolu                                                                                                Tokat           Kâtip Üye                                Kâtip Üye