TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

83’üncü Birleşim

25 Mart 2015 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak on oturum yaptı.

 

Mardin Milletvekili Erol Dora, Mardin ilinin sorunlarına,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan’a havalimanı yapılması gerektiğine ve devlet kurumlarının kapatılmasına,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ölüm yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,

İzmir Milletvekili Rıfat Sait,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan,

Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz,

Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ölüm yıl dönümüne;

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ölüm yıl dönümüne, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nde halatların kopması sonucu meydana gelen kazaya ve intihar eden Japon mühendis Ryoichi Kishi’ye Allah’tan rahmet dilediğine,

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Halepçe katlimanının 27’nci ve Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ve Bediüzzaman Said Nursi’nin 55’inci ölüm yıl dönümlerine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ölüm yıl dönümüne ve Hükûmetin Muğla’da doğal ve tarihî çevreyi tahrip etmekten vazgeçmesi gerektiğine,

Muş Milletvekili Demir Çelik, Japon mühendis Ryoichi Kishi’nin İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nde halatların kopması sonucu meydana gelen kazanın sorumluluğunu üstüne alarak intihar etmesine ve Van depreminde yaşamını yitiren Japon Doktor Atsushi Miyazaki’ye,

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ve Bediüzzaman Said Nursi’nin 55’inci ölüm yıl dönümlerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Büyük Birlik Partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 6’ncı ölüm yıl dönümüne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

BDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, çok dilli eğitimin önündeki engellerin kaldırılması, Kürtçe eğitimin seçmeliden sürekli hâle getirilerek kamusal hizmet olarak verilmesi ve tüm bu taleplerin altyapısının hazırlanması için yapılması gerekenlerin (10/1275),

BDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, demokratik, özgürleştirici, eleştirel, ana dilinde, çoğulcu ve bilimsel bir eğitimin nasıl inşa edilip hayata geçirilebileceğinin (10/1276),

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 21 milletvekilinin, bal üretimi yapan arıcıların sorunlarının (10/1277),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 23/3/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye’de askerin siyasete dâhil olmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1814 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 18/3/2015 tarihinde Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 26 milletvekili tarafından, Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yerinin belirsizliğinden kaynaklı sorunların tespiti ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1754 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 25 Mart 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, PKK, PYD ve IŞİD’in insanlık adına katliamlar yapan birer terör örgütü olduğuna ve bunların hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin muhatabı olamayacağına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, hayvancılık ve tarım sektörünün bitme noktasına geldiği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker (11/49),

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 23 milletvekilinin, yanlış politikalar nedeniyle üreticinin zarar gördüğü, ithal edilen et ve hayvan fiyatlarının artmasının ve ülkeye kaçak et girişinin engellenemediği, tarım desteklerinin zamanında ödenmediği ve bu sorunlarla ilgili görevlerin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker (11/53),

Hakkında birer gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın (11/49) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın (11/49) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın (11/49) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/49) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Miliyetçi Hareket Partisine,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Adana Milletvekili Ali Halaman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in (11/53) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/2736, 1/1039, 2/2118, 2/2731) (S. Sayısı: 705) görüşmelerine devam edilerek 28’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 03.00’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                   Bayram ÖZÇELİK                         Mine LÖK BEYAZ                       Bolu                           Burdur                                 Diyarbakır                                                    Kâtip Üye       Kâtip Üye                         Kâtip Üye