TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

82’nci Birleşim

24 Mart 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak on üç oturum yaptı.

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, iş ve meslek danışmanlığı sertifikası alanların atanmasına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli ilinin Dilovası ilçesinin sorunlarına,

İzmir Milletvekili Rıfat Sait, yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma sürecine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, üniversitelerdeki bölücü terör örgütü yapılanmalarına ve Polis Kolejinin kapatılması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’in vaki davetine icabetle 23-29 Mart 2015 tarihleri arasında ABD’ye resmî bir ziyarette bulunması TBMM Genel Kurulunun 17/2/2015 tarihli 56’ncı Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in beraberindeki heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, sosyal hizmet, spor, kültür, yeterli gelir, altyapı gibi alanlarda yaşadıkları sorunların (10/1272),

 

 

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 4/C’li kamu çalışanlarının sorunlarının (10/1273),

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, yer altında çalışan madencilerin çalışma koşullarının ve sorunlarının (10/1274),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümüne ilişkin parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde milletvekillerinden oluşan bir heyetin Belçika’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 19/3/2015 tarihli  98 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

AK PARTİ Grubunun, 24 Mart 2015 Salı günkü (bugün) gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 4 ve 5’inci sıralarında bulunan (11/49) ve (11/53) esas numaralı Gensoru Önergelerinin Genel Kurulun 25 Mart 2015 Çarşamba günkü gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1 ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına; gensoru önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip bu birleşimde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşmelerine devam edilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/2289) esas numaralı Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

 

 

 

MHP Grubu adına, Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nun bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti toprağını savunmadıkları, PKK/PYD ile IŞİD terör örgütlerini muhatap aldıkları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri (11/50),

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 milletvekilinin; kamu ihalelerinde kamu menfaatini korumadığı, İstanbul’da bulunan bazı mesire yerlerini rant alanı hâline getirdiği ve orman ve su varlıklarını etkin bir şekilde yönetemediği iddiasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu (11/51),

Haklarında birer gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden ve istem üzerine yapılan açık oylamalarından sonra;

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 milletvekilinin; FATİH Projesini zamanında bitiremediği, projeye dair birçok yolsuzluğa sessiz kaldığı iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı (11/54), hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınması yapılan ön görüşmelerden sonra,

Kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Germanwings’in düşen yolcu uçağında Türk yolcu olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine;

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, AK PARTİ Grubuna mensup milletvekillerinin kendileri itham edildiğinde gösterdikleri tepkiyi muhalefet milletvekilleri itham edildiğinde de göstermelerini beklediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasında ifade ettiği konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği soru önergesine cevap alamadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın (11/50) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Isparta Süreyya Sadi Bilgiç, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

 

 

 

 

Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Çorum Milletvekili Murat Yıldırım’ın (11/54) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/2736, 1/1039, 2/2118, 2/2731) (S. Sayısı: 705) görüşmelerine devam edilerek 16’ncı maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.26’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                         Mine LÖK BEYAZ           Burdur                                                                        Diyarbakır                                                    Kâtip Üye                   Kâtip Üye                         

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                       Muhammet Bilal MACİT       Tokat                              İstanbul                                                                                         Kâtip Üye                   Kâtip Üye