TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

80’inci Birleşim

19 Mart 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Nevroz Bayramı’na,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yerel basının sorunlarına,

Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TANAP Projesi ve Kars iline yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Nevruz Bayramı’nı kutladığına, Milliyetçi Hareket Partisinin kurultayına tüm vatandaşları davet ettiğine ve TANAP Projesi’nin hayırlı olmasını dilediğine,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, CHP Grubu olarak, Nevruz Bayramı’nı kutladıklarına,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK PARTİ Grubu olarak, Nevruz Bayramı’nı kutladıklarına ve kurultayları nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisine hayırlı olsun dileğinde bulunduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, Nevroz Bayramı’nı kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 milletvekilinin, akraba evliliklerine neden olan sosyal etkenlerin (10/1266),

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, norm kadro fazlası öğretmenlerin durumlarının (10/1267),

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 milletvekilinin, bölgeler arasında gelir dağılımındaki eşitsizliğin nedenlerinin (10/1268),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 milletvekilinin, Bakanlığına bağlı kurumlarda kayıtlı olan bazı çocukların kayıp olduğu ve bu kurumlarda kaç çocuğun olduğunu tespit edemediği iddiasıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/52),

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 23 milletvekilinin, yanlış politikalar nedeniyle üreticinin zarar gördüğü, ithal edilen et ve hayvan fiyatlarının artmasının ve ülkeye kaçak et girişinin engellenemediği, tarım desteklerinin zamanında ödenmediği ve bu sorunlarla ilgili görevlerin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/53) 500 kelimeden fazla olduğu için özeti,

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 milletvekilinin, FATİH Projesi’ni zamanında bitiremediği, projeye dair birçok yolsuzluğa sessiz kaldığı iddiasıyla, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/54),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan (11/52) ve (11/48) esas numaralı Gensoru Önergelerinin, Genel Kurulun 19 Mart 2015 Perşembe günkü (bugün) gündeminin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin bu birleşimde yapılmasına; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 697, 696, 375, 288, 212, 695 ve 686 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13’üncü sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun 19 Mart 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde 686 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; bu birleşimde gece 24.00’te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; daha önce toplanılması kararlaştırılan 20 Mart 2015 Cuma günü toplanmamasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 milletvekilinin, Bakanlığına bağlı kurumlarda kayıtlı olan bazı çocukların kayıp olduğu ve bu kurumlarda kaç çocuğun olduğunu tespit edemediği iddiasıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/52) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in (11/52) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in (11/52) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, İstanbul Milletvekili Alev Dedegil’in (11/52) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın (11/52) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ekonominin kötü yönetildiği iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/48) geri alındığına ilişkin önerge Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684),

8’inci sırasına alınan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/1036) (S. Sayısı: 696),

11’inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının (1/348) (S. Sayısı: 212),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1038) (S. Sayısı: 697), görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

7’nci sırasına alınan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688), görüşmelerine devam edilerek 35’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

9’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 375),

10’uncu sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (S. Sayısı: 288),

12’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1003) (S. Sayısı: 695),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün 697 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun 697 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin yeni ihdas edilen 22’nci maddesinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine,

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 33’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, bu yasama döneminde Başkan Vekili olarak yönettiği son birleşim olduğuna ve bu dönemde hayatını kaybeden milletvekillerine Allah’tan rahmet, hasta olanlara şifa dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.44’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                    Muhammet Bilal MACİT       Çanakkale                                                                          İstanbul                                                      Kâtip Üye                   Kâtip Üye                         

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                               Fehmi KÜPÇÜ   Tokat              Bolu                                                                        Kâtip Üye                                                    Kâtip Üye