TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

76’ncı Birleşim

13 Mart 2015 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, bu yasama döneminde Başkan Vekili olarak yönettiği son birleşim olduğuna, bütün grup başkan vekilleri ve milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Samsun Milletvekili Tülay Bakır, Samsun’da kadınlara ek gelir sağlanması projelerine,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Isparta ilinin sorunlarına,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Doğu Türkistan’da yaşayan soydaşların sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in yaptığı gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Isparta Milletvekili Recep Özel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

Uşak Milletvekili İsmail Güneş,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan,

Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal,

Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç,

İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk,

Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın,

Mersin Milletvekili Ali Öz,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner,

14 Mart Tıp Bayramı’na;

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in tarafsız ve bağımsız duruşuyla örnek bir Başkan Vekili olduğuna,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 14 Mart Tıp Bayramı’na ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’e Meclisi yönetmekteki tutumuyla ilgili teşekkür ettiğine ve 14 Mart Tıp Bayramı’na,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, 12/3/2015 tarihli 75’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ordu Milletvekili İhsan Şener, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in geçen tutanak hakkında yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Ordu Milletvekili İhsan Şener’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi ve Dışişleri Komitesi iş birliğiyle 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Demokrasi için Siyasi Kültürün Geliştirilmesi ve Siyasi Diyalogun Arttırılması" konulu parlamentolar arası seminere Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 10/3/2015 tarihli ve 73'üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 milletvekilinin, Türkiye’de yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların (10/1254),

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 20 milletvekilinin, devlet okullarında yabancı dil eğitimi ve öğretimi konusundaki sorunların (10/1255),

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 21 milletvekilinin, Avrupa’da yükselen ırkçı söylemler, nefret suçları ve uygulanan ayrımcı politikaların Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları üzerinde yarattığı ve yaratacağı sorunların (10/1256),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Anayasa Mahkemesine, Sayıştay Genel Kurulunca aday gösterilen Rıdvan Güleç yapılan gizli oylama sonucunda seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 17.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Fehmi KÜPÇÜ

                         Çanakkale                                                                                            Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye