TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

75’inci Birleşim

12 Mart 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Türkiye’de demir yolu ulaşım ağlarının gelişimi ve Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasının yıl dönümüne,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mersin ilinin sorunlarına,

Mardin Milletvekili Erol Dora, Mardin’in Kızıltepe ve Cizre ilçelerinde üniversite seçme sınavına girecek öğrencilerin yaşadıkları sorunlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten,

Uşak Milletvekili İsmail Güneş,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır,

İstiklal Marşı’nın kabulünün 94’üncü yıl dönümüne ve Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitleri rahmetle andıklarına;

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Ankara’daki Mersin tanıtım günlerine ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan taşeron işçilerinin durumuna,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli’nde 112 acil yardım istasyonlarının yetersiz olduğuna ve herkesin rahat ulaşabileceği bir  sistemin olmasını temenni ettiğine,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, ÖSYM’nin, üniversite giriş sınavı sorularının açıklanmasıyla ilgili Danıştay kararına uyması gerektiğine,

Adana Milletvekili Muharrem Varlı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 94’üncü yıl dönümüne ve pamuk üreticilerine verilen prim desteğinin artırılması gerektiğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi konusunda Hükûmet yetkililerini göreve davet ettiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

12 Mart 1971 muhtırasına ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 94’üncü yıl dönümüne;

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit’in Alikahya Mahallesi’ndeki evler için alınan yıkım kararına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Başkanlık Divanı olarak, İstiklal Marşı’nın kabulünün 94’üncü yıl dönümüne ve Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitleri rahmetle andıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 milletvekilinin, Güney Marmara bölgesinin su kaynaklarındaki kirliliğin (10/1251),

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 milletvekilinin, mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanabilmek ve yeni enerji kaynaklarını hayata geçirebilmek için karşılaşılan sorunların (10/1252),

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 19 milletvekilinin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin (10/1253),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, ekonominin kötü yönetildiği iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/48) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 11/3/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, 6306 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi gereği 15/5/2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkacak olan 2981 sayılı İmar Affı ve Gecekondu Kanunu gereği tapu hakkı kazanmış fakat tapusunu alamayan yurttaşların yaşadıkları sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1745 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 9/10/2013 tarih ve 246 sayıyla Mersin Milletvekili Ali Öz ve arkadaşları tarafından, sağlık çalışanlarının mevcut sorunlarının araştırılması ve bu sorunların giderilmesinde esaslı önlemlerin alınması, yasal düzenlemeler yapılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 23/2/2015 tarihinde Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 milletvekili tarafından, demir çelik üretim ve ticaret sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1726 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 12 Mart 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Meclisin gündemine gelmesi beklenen bir torba yasa tasarısının içerisine 2981 sayılı Kanun gereği tapu hakkı kazanmış fakat tapusunu alamayanların mağduriyetini giderecek bir madde ekleyerek bu sorunun çözümünden yana olduklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve MHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684), görüşmelerine devam edilerek 68’inci maddesine kadar kabul edildi, İçişleri Bakanlığı tezkeresiyle 68 ila 130’uncu maddelerinin İç Tüzük’ün 88’inci maddesi uyarınca varsa önergeleriyle birlikte Komisyona geri verildiği açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

Erol Büyükburç’a Allah’tan rahmet dilediklerine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan,

Elâzığ’da bir öğrenci yurdundaki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili olarak Hükûmetin bilgi vermesi gerektiğine;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Elâzığ’da bir öğrenci yurdundaki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili konunun hem cumhuriyet savcılığı hem Bakanlık tarafından ayrı ayrı incelenmekte olduğuna ve gereğinin yapılacağına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, açıklamaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’a teşekkür ettiğine ve Erol Büyükburç’a Allah’tan rahmet dilediğine,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’dan, Tokat’ta bir ortaokulda yaşanan bazı olaylarla ilgili basına yansıyan bilgilerin doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın Elâzığ’da bir öğrenci yurdundaki taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili konuya ne zaman muttali olduğunu öğrenmek istediğine,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Ankara Milletvekili Levent Gök ile Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Elâzığ Milletvekili Sermin Balık, Elâzığ’da bir öğrenci yurdundaki taciz ve tecavüz iddialarına,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Tokat’ta bir ortaokulda yaşanan bazı olaylarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ne yapacağını ciddi bir şekilde takip edeceklerine,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, Başkanlık Divanı olarak Erol Büyükburç’a Allah’tan rahmet dilediklerine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İçişleri Bakanlığının, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın henüz görüşülmeyen 68’inci maddeden 130’uncu maddeye (dâhil) kadar olan maddelerinin, varsa önergeleriyle beraber, İç Tüzük’ün 88’inci maddesi hükmü gereğince Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tasarının henüz görüşülmeyen 68 ila 130’uncu maddelerinin İç Tüzük’ün 88’inci maddesi uyarınca önergelerle birlikte Komisyona geri verildiği açıklandı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

İçişleri Bakanlığının 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 68 ila 130’uncu maddelerinin Komisyona geri verilmesiyle ilgili tezkeresine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İçişleri Bakanlığının 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 68 ila 130’uncu maddelerinin Komisyona geri verilmesiyle ilgili tezkeresi okunduktan sonra gruplara dağıtım işlemi yapılmasının usule uygun olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 13 Mart 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 00.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                        Bayram ÖZÇELİK

                         Çanakkale                                                                                          Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                             Bolu                                                                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye