TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

74’üncü Birleşim

11 Mart 2015 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak on oturum yaptı.

 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, üniversitelerdeki terör saldırılarına,

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Türkiye’de adalete,

İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobi ile Avusturya İslam yasasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, hatip kürsüsünde artan suların israf edilmemesi yönünde birden fazla kişi tarafından arandığına ve bu suların değerlendirilmesine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümüne ve Millî Eğitim Bakanlığındaki kadrolaşmanın sınır tanımadığına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki kadrolaşma nedeniyle işlerin aksadığına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, şube yöneticileri ile okul müdürlerinin görevden alınmalarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması konusunda Millî Eğitim Bakanlığını göreve davet ettiğine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ve Cumhurbaşkanının yersiz demeçleriyle doların 2,60 TL’nin üzerine çıktığına ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Hükûmet yetkililerinin ekonomiyi bilenlere bırakmaları gerektiğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Anayasa’yı çiğneyen Cumhurbaşkanı, siyasileştirilmiş MİT, AKP’lileştirilmiş yargı ve AKP’nin kolluk kuvveti hâline getirilmiş Emniyetiyle Türkiye’nin resmen polis devletine dönüştürüldüğüne,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Adana İdmanyurdu’na 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan saldırının sorumlularının bulunması gerektiğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisini şahsa özel yasa çıkarmaktan ziyade milletin dertlerine çözüm bulabilecek yasama faaliyetlerinde bulunmaya davet ettiğine,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümüne ve Dilovası’nda yeni bir çevre katliamı yapıldığına,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi olarak,

Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümüne;

Mersin Milletvekili Ali Öz, Tarsus ile Hatay arasındaki arıcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için direkt ve elden destek sağlanması konusunda Hükûmeti duyarlı olmaya davet ettiğine,

Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, AKP’nin dış siyasetinin ucuz ve sağlıksız bir zihniyet üzerine kurulu olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, antidepresan ilaçların temini ve kullanımındaki artışın (10/1248),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 19 milletvekilinin, kolluk güçlerinin işkence ve kötü muamele uygulamasına neden göz yumulduğunun (10/1249),

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 19 milletvekilinin, çocukları çalışmaya iten nedenler ile çalışan çocukların maruz kaldığı istismar, iş kazaları ve bağlantılı hastalıkların (10/1250),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,

10/3/2015 tarihli 73’üncü Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

HDP Grubunun, 17/12/2012 tarihinde Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından, kadın işsizliğinin nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2143 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 13/1/2015 tarih ve 3607 sayıyla Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve arkadaşları tarafından, emeklilerin sorunlarının araştırılması; 20/10/2011 tarihli ve (10/148) esas numaralı, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından, ülkemizdeki sayıları 9 milyonu bulan emeklilerimizin içinde bulundukları sıkıntıların araştırılması, taban aylıklarının eşitlenmesi, maaş farklılıklarının giderilmesi ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin,

CHP Grubunun, 9/5/2013 tarihinde Çorum Milletvekili Tufan Köse ve 19 milletvekili tarafından, Çorum ilinin turizm alanındaki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (904 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 11 Mart 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün usul görüşmesiyle ilgili konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Milletvekili Cahit Bağcı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hakan Fidan’ın tekrar MİT Müsteşarlığına atanmasının kanunsuz bir uygulama olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in HDP grup önerisinin görüşmeleri sırasında konuşan hatibi uyarmamasıyla ilgili tutumunun İç Tüzük’ün 66’ncı maddesine uygun olup olmadığı konusundu usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan ve CHP Grubuna düşen 2 üyeliğe Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan seçildiler.

 

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684), görüşmelerine devam edilerek 63’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 58’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP eski Grup Başkanına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 58’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Ertuğrul Kürkcü’nün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 58’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 59’uncu maddesiyle ilgili önergenin oylaması sırasında İç Tüzük’ün 57’nci maddesine göre işlem yapmasının doğru olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.17’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                   Fehmi KÜPÇÜ                               Dilek YÜKSEL

                         Çanakkale                                   Bolu                                                Tokat

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye