TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

73’üncü Birleşim

10 Mart 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak on üç oturum yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli ilinin sorunlarına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, çiftçiler, besiciler ve süt üreticilerinin sorunları ve çözüm önerilerine,

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı ilinde yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin yaptığı gündem dışı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ın Turhal ilçesindeki isteğe bağlı sigortalıların, Hükûmetten borçlarının faizlerinin kaldırılmasını ve yeniden yapılandırılmasını istediklerine,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan Trabzon ve Erzurum uçuşlarının tekrar başladığına ve bu konuda emeği geçen herkese şükranlarını sunduğuna,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin Büyükşehir Belediyesinin tutumu nedeniyle Mersin Otogarı’nın işletilemediğine ve Hükûmetin Mersin’in otogar sorununa acilen el atması gerektiğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, KPSS’nin nisan ayında yapılmasının birçok mağduriyete yol açacağına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, nüfusları 2 binin altında olduğu için belediye tüzel kişilikleri kapatılan yerleşim birimlerinin sorunlarına,

Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Suriye’de öldürülen 300 bin kişinin yaklaşık yarısının AKP iktidarının desteklediği fanatik militanlar tarafından katledildiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Parlamentonun 10/3/1972 tarihinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam cezalarını onaylamasının üzüntüsünü bir kez daha yaşadıklarına ve iç güvenlik paketinin derhâl geri çekilmesini talep ettiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana-Kozan yolunun yapılması gerektiğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, dolar ve euro arasındaki parite değişikliğinin hacca gidecek vatandaşlara menfi etkilerinin ortadan kaldırılması için bir düzenleme yapılması gerektiğine, İzmir Valiliğinin özgürlükleri kısıtlayan bazı uygulamalarına ve Çanakkale’de yolsuzlukları eleştirdiği için işten çıkarılan taşeron işçisine yapılan işlemin geri alınması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Türkiye Büyük Millet Meclisine 9-20 Mart tarihleri arasında ziyaretçi yasağı getirilmesiyle ilgili karara;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, 9/3/2015 tarihli 72’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 24 milletvekilinin, Maliye Bakanlığının belediyelere yönelik vergi incelemelerinin (10/1245),

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 21 milletvekilinin, akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunması ve haklarının korunması amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünün icraatlarının (10/1246),

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 milletvekilinin, 18 Mart Çan Termik Santrali’nin çalıştırılamaması nedeniyle meydana gelen üretim kaybından kaynaklanan kamu zararı ile sorumluların (10/1247),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Kenya’nın başkenti Nairobi’de 21-23 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “Engellilerin Katılımı için Küresel İttifak” konulu konferansa katılım sağlanmasına,

Almanya Federal Cumhuriyeti Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Meclis Başkanlığı tarafından 17/3/2015 tarihinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan “Kuzey Ren Vestfalya ve Türkiye Arasında Kardeş Şehirler Uygulaması- Parlamenter Görüşmesi” konulu toplantıya katılım sağlanmasına,

Avrupa Parlamentosu (AP) Katılım Öncesi Eylem Birimi tarafından Avrupa Parlamentosu Anayasal İşler Komitesi ve Dışişleri Komitesi iş birliğiyle 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan “Sürdürülebilir Demokrasi İçin Siyasi Kültürün Geliştirilmesi ve Siyasi Diyalogun Arttırılması” konulu parlamentolar arası seminere katılım sağlanmasına,

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde 9-13 Mart 2015 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 59’uncu Dönem Toplantısına milletvekillerinden oluşan bir heyetin katılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 4/3/2015 tarihli 95 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 5/3/2015 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Bingöl Üniversitesindeki baskılar, yolsuzluk iddiaları ve rektör yönetiminden kaynaklı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1721 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 10/3/2015 tarih ve 5433 sayıyla Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, ASELSAN’da görevli mühendislerin zamansız ve endişe verici ölümlerinin arkasındaki nedenlerin ve gerçeklerin tespit edilerek kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi, çalışanların güvence içinde projelerini gerçekleştirebilmelerinin sağlanması ve yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 13/6/2013 tarihinde Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 19 milletvekili tarafından, Hükûmet temsilcilerinin faiz lobisine yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (961 sıra nolu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 10 Mart 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Avni Erdemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Avni Erdemir’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Isparta Milletvekili Recep Özel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Avni Erdemir ile Isparta Milletvekili Recep Özel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle ve Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, (2/428) esas numaralı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan ve HDP Grubuna düşen 1 üyeliğe HDP Grubunca aday gösterilen Ersin Öngel yapılan oylamadan sonra seçildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684), görüşmelerine devam edilerek 57’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 52’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, kadına uygulanan şiddeti, aşağılamayı ve tacizi ortadan kaldıracak bir yasayı derhâl çıkarmaya hazır olduklarına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 53’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 54’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Genel Kurulda uygulanan kölelik düzenindeki çalışma tarzını insan onuruna aykırı bulduğuna,

Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Genel Kurulda çalışanlara fazla mesai ücreti verilmeden insanlık dışı bir tempoda çalıştırıldıklarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, çalışanların hukukunu korumak zorunda olduklarına ve temel hak ve hürriyetleri ilgilendiren bir konuda iktidar partisinin uzlaşma araması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, yürütmenin Parlamentoya bu şekilde bir dayatmada bulunmasının milletvekillerinin durumlarını istismar etmek amacı taşıdığına,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Meclis Başkanlığının, sadece milletvekillerinin değil, stenografların, kavasların, aşçıların, garsonların, polislerin ve diğer görevlilerin de hukukunu koruması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, genişletilmiş ekonomi zirvesinde alınan kararlarla ilgili Hükûmetin detaylı bir açıklama yapması gerektiğine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Genel Kuruldaki çalışma düzeninin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Meclisin denetim faaliyetlerini yapamadığına ve çalışmaların bu kadar uzun süreli olmaması gerektiğine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Genel Kurul çalışmalarının bu kadar uzun süreli olmaması gerektiğine ve görüşülmekte olan tasarıya toplumun her kesiminin karşı çıktığına,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Meclise bu çalışma şartlarının dayatılmasının normal bir uygulama olmadığına,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Genel Kuruldaki çalışma düzeninin insan haklarına aykırı olduğuna,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, İç Tüzük’ün herkesin kendi kafasına göre yorumladığı bir kitapçık şeklinde kaldığına ve bu çalışma düzeninin dünyada eşi benzeri görülmediğine,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Merkez Bankası Başkanıyla ilgili Bakanın bir açıklama yapması gerektiğine,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Cumhurbaşkanının, bu yasanın çıkması konusunda yaptığı değerlendirmelerle aslında bu Meclise hakaret ettiğine,

Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, muhalefet partilerinin bir taraftan engelleme yaparken bir taraftan da çalışma düzeninden şikâyet ettiklerine,

Mersin Milletvekili Ali Öz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığına gölge düşürecek bir çalışma yürütüldüğüne,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, vatandaşların görüşülmekte olan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bir an önce çıkmasını beklediklerine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, iktidar partisi milletvekillerinin muhalefetin konuşmasını hakkın suistimali olarak değerlendirmelerinin haksızlık olduğuna ve Genel Kuruldaki çalışma düzenine,

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, muhalefete, Meclisin onuruna yakışır şekilde muhalefet yapmasını ve yapmış olduğu işi ciddiye almasını önerdiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, her türlü toplumsal olayda kadınların örnek verilmesinin doğru olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 52’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklaması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 52’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 52’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 03.28’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            İsmail KAŞDEMİR          

                             Bolu                                                                                            Çanakkale      

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                     Muhammet Bilal MACİT

                           Burdur                                                                                            İstanbul        

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye