TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

72’nci Birleşim

9 Mart 2015 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak on oturum yaptı.

 

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlatılan “Küfre ve Kötü Söze Hayır” adlı kampanyaya,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana ilindeki esnafın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne;

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gaziantep’teki bir mitingde kullandığı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ve Cumhuriyet Halk Partisinin Mersin’de yaptığı ön seçimde estirdiği demokrasi rüzgârının tüm ülkeye hâkim olmasını dilediğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Türk lirası üzerinden bir hac ücretinin belirlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hükûmeti göreve davet ettiğine,

Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, AKP’nin bazı uygulamalarının hukuku ve demokrasiyi yok ettiğine,

 

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, iktidar ve ana muhalefet partisinden, seçim barajı, parti kapatılması ve her seçim döneminde 3 bakanın değişmesi uygulamasını kaldırmak konusunda bir çalışmayı Meclise getirmeyi düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istediğine ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK PARTİ Grubu olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün partilerin milletvekillerini, özellikle kadın milletvekillerini ezeli ve ebedi barışı tesis etmek üzere rol almaya davet ettiğine,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, bakanlık görevlerine atanan müsteşarları kutladığına ve hac ile umre ziyaretlerinde lise mezunu olan imam hatiplerin de görevlendirilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Cumhurbaşkanlığının, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca 25’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacağı Yüksek Seçim Kurulunun 31/1/2015 tarihli ve 100 sayılı Kararı’yla seçimin başlangıç tarihinin 10 Mart 2015 Salı günü olarak tespit edildiği, bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114’üncü maddesi uyarınca 7 Mart 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden çekilen Bakanlardan; Adalet Bakanlığına Kenan İpek, İçişleri Bakanlığına Sebahattin Öztürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Feridun Bilgin’in, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 114’üncü maddesi gereğince Başbakan tarafından atanmış olduklarına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Anayasa’nın 114’üncü maddesine göre atanmış bulunan;

Adalet Bakanı Kenan İpek,

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk,

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Feridun Bilgin,

Ant içtiler.

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının;

Sırbistan Ulusal Meclisi Kadın Parlamenter Ağı tarafından Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Sırbistan Misyonu iş birliğiyle 2-3 Mart 2015 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Kadın Parlamenterler Konferansı’na katılması Genel Kurulun 24/2/2015 tarihli 63’üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3/2/2015 tarihli ve 214535 sayılı Kararı’yla, NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komitesi üyelerinin ülkemizi ziyaret etmesinin uygun bulunduğuna,

Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin Polonya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanının vaki davetine icabetle Romanya-Türkiye-Polonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısına katılımı Genel Kurulun 10/2/2015 tarihli 53’üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere,

Avrupa Parlamentosu (AP) Adalet ve İçişleri (LIBE) Komitesi tarafından 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen “Akıllı Sınırlar Paketi: Avrupa Mücadelesi, Ulusal Tecrübeler, İzlenecek Yol” konulu toplantıya katılması Genel Kurulun 17/2/2015 tarihli 56’ncı Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, devletin fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir perspektifle oluşturmak yükümlülüğünün (10/1242),

Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de çocukların yaşadığı sorunların (10/1243),

BDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Türkiye’nin Patriot füzeleri gibi son teknolojiye dayalı savunma sistemleri ve radar üssüne sahip olma arayışının arkasında yatan nedenlerin, olası savaş ihtimalinin ve Türkiye dış politikasının çıkmazlarının (10/1244),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kalkınma plan ve stratejilerinin oluşturulması sürecindeki görevini yerine getirmeyerek ve KOBİ’leri yeterince desteklemeyerek çevresel, ekonomik ve sosyal problemlere zemin hazırladığı iddiasıyla Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/46),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’nin son dönemde ekonomik ve istihdama yönelik göstergelerinin kötüye gittiği iddiasıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/47),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

İstanbul Milletvekili Sedef Küçük,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

4/3/2015 tarihli 69’uncu Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/77),

MHP Grubunun, 4/3/2015 tarih ve 5201 sayıyla Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve arkadaşları tarafından, Türkiye’de elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan elektrik faturaları ile kayıp kaçak oranlarındaki artış ve vatandaşın bu durumdaki mağduriyetiyle ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 9 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 21/5/2013 tarihinde Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 22 milletvekili tarafından, 1 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Meydanında yapılan kutlamalarda yaşanan sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (908 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 9 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 9 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

BDP Grubu adına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulda görüşülmesini talep eden HDP grup önerisinin görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Grup önerisinin görüşülmesine İç Tüzük hükümleri açısından bir engel bulunmadığı ve Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Bu birleşimde İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre söz alarak 69’uncu Birleşimdeki beyanların düzeltilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. 70 ve 71’inci Birleşimlerde Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, 69’uncu Birleşimdeki beyanların düzeltmelerinin bu birleşimde yapılabileceği ve Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın usul görüşmesiyle ilgili yapığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in geçen tutanak hakkında ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşmaları sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684), görüşmelerine devam edilerek 52’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

AK PARTİ’den milletvekili adaylığı için istifa eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın tekrar MİT Müsteşarlığına atanmasının kabul edilebilir bir tutum olmadığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, Kobani’de yaşamlarını yitiren Metin Altıntaş, Tahsin Akti ile Mustafa Mıhyedin’in ailelerine başsağlığı dilediklerine ve IŞİD vahşeti konusunda Hükûmetin duyarsızlığını kabul edilemez bulduklarına,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 10 Mart 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 01.24’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Fehmi KÜPÇÜ  

                         Çanakkale                                                                                            Bolu           

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

             Muhammet Bilal MACİT           Bayram ÖZÇELİK                            Dilek YÜKSEL  

                           İstanbul                                   Burdur                                               Tokat          

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye