TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

70’inci Birleşim

5 Mart 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

 

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, alınan karar gereğince, 6 Mart 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 14.01’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK

                           Burdur

                         Kâtip Üye