TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

69’uncu Birleşim

4 Mart 2015 Çarşamba

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on üç oturum yaptı.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 5 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup başkan vekillerine sunduğu belgelere,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana ilinin sorunlarına,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan’ın kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 3/3/2015 tarihli “Gelen Kâğıtlar” listesinde yer alan, (1/1039) esas numaralı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine İç Tüzük’ün 73’üncü maddesine göre itiraz ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, KPSS’nin nisan ayına alınması nedeniyle haziran ayında mezun olacak öğrencilerin sınava giremeyeceklerine ve tüp ile oto gaza yapılan zamların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Selahaddin Eyyubi’nin ölüm yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin seçim çalışması yapmalarına izin verilmemesi gerektiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, çiftçilere destekleme ödemelerinin yapılmadığına,

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, iktidarın izlediği yanlış dış politikalardan dolayı sınır illerinde mağduriyet yaşandığına ve Yayladağı Sınır Kapısı’nın kapalı tutulmasının gerekçesini öğrenmek istediğine,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, dünyada petrol fiyatları düşerken bunun Türkiye’deki tüketicilere yansımamasının sebebini ve Hükûmetin, Irak Türkmenlerine askerî yardımda bulunmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmek istediğine,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, enflasyon oranındaki artışa,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar,

3/3/2015 tarihli 68’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, İspanya Senato Başkanı Pio Garcia Escudero’nun beraberinde bir Parlamento heyetiyle birlikte ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 15/2/2015 tarihli 92 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 26 milletvekilinin, Türkiye genelinde ve özellikle Hatay bölgesindeki çalıntı araçların (10/1239),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, Ahmet Kaya’nın Türkiye’den uzaklaşmasına sebep olan olayların (10/1240),

BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’nin Suriye politikasında içine düştüğü çıkmazın nedenlerinin ve Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarda AKP Hükûmetinin oynadığı rolün (10/1241),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 8/1/2015 tarihinde Hakkâri Milletvekili Adil Zozani ve arkadaşları tarafından, istiklal mahkemelerinin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1318 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 4 Mart 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

MHP Grubunun, 3/3/2015 tarih ve 5151 sayıyla Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve arkadaşları tarafından, uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti devleti egemenliği altında bulunan Ege Denizi ve Akdeniz’deki 16 adanın Yunanistan tarafından işgali, anılan bölgelerdeki kıta sahanlığımızda münhasır ekonomik bölgenin yine Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi tarafından hukuksuz olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve egemenliğini ihlal edecek şekilde kullanılması hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 4 Mart 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/327),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 4 Mart 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ eski Grup Başkanına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa Milletvekili Önder Matlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Bursa Milletvekili Önder Matlı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, HDP grup önerisinin görüşülmesi sırasındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, istiklal mahkemeleri konusunda konuşmak yerine arşiv belgelerine müracaat edilmesi ve kapsamlı araştırma yapılması gerektiğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul’daki Riva Deresi’ne ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığını göreve çağırdığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 47’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimdeki görüşmelerine ilişkin olarak İç Tüzük’ün 13’üncü maddesi kapsamında yapılan başvurularla ilgili 3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı’nı kabul etmediklerine ve hukuki yollara başvuracaklarına;

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasıyla ilgili bir sürecin işlediğiyle ilgili ifadelerine ve Hükûmetin bu konuda Genel Kurulu bilgilendirmesini talep ettiğine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak tüm parti kapatmalara sonuna kadar karşı olduklarına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Milliyetçi Hareket Partisinin kapatılmasına yönelik bazı girişimlerde bulunulacağına dair de bilgiler olduğuna,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektiren ifadelerini kabul edilemez bulduklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

3/3/2015 tarihli 68’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın geçen tutanak hakkında yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in geçen tutanak hakkında yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 40’ıncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Konya Milletvekili Faruk Bal, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 40’ıncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ile Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin geçen tutanak hakkında yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 42’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 41’inci maddesiyle ilgili önergenin oylaması sırasındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğuna ve seçim barajlarının düşürülerek millet iradesinin tamamıyla Genel Kurula yansımasını sağlamanın bütün siyasi partilerin görevi olduğuna ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 43’üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri İç Tüzük’ün 161’inci maddesinde belirtilen unsurları içerdiği için iki birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi kabul edildi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 5 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 06.42’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                           Mine LÖK BEYAZ          

                             Tokat                                                                                           Diyarbakır      

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            Bayram ÖZÇELİK           

                             Bolu                                                                                              Burdur         

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye