TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

68’inci Birleşim

3 Mart 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak on iki oturum yaptı.

 

Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu Müessese Müdürlüğü Maden Ocağı’nda meydana gelen kazaya,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar ilinin sorunlarına ve çözüm önerilerine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’in kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, ortak çözüm süreci açıklamasının çok olumlu karşılandığına ve çözüm sürecinin Türkiye ekonomisi için pozitif etki yaratacağına,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, madenci şehitleri rahmetle andığına ve Bursa İnegöl’de açılan gümrük kapısının dış ticaret hacmine katkısına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Türkiye Büyük Millet Meclisini demokrasiyi ve Anayasa’yı korumaya davet ettiğine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Hükûmetin 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı derhâl geri çekmesini talep ettiğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, vatandaşların, Dolmabahçe Sarayı’nda PKK’yla yapılan görüşmelere son verilmesini ve çiftçi borçlarına bir çözüm bulunmasını talep ettiklerine,

 

 

 

 

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Süleyman Şah Saygı Karakolu ve Türbesi’nin nakli operasyonunu gerçekleştiren Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, Genelkurmaya ve bütün askerlere yürekten teşekkür ettiğine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın âdeta AKP Genel Başkanı gibi seçim kampanyası yürüttüğüne ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin seçim çalışması yapmalarını şiddetle kınadığına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Süleyman Şah Türbesi’nin sınırlarımıza yakın bir yere taşınmasının kahramanlık olmadığına,

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, yapımı planlanan yeni otoyolun Afyonkarahisar’ın uzağından geçmesinin yatırımcıların da uzaklaşması sonucunu getireceğine,

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK PARTİ iktidarları döneminde Hatay’a yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Dolmabahçe’de Sevr’in yeni versiyonunun AKP iktidarı tarafından vizyona sokulmasının vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandığına ve üniversitelerde yaşanması muhtemel olaylar için Hükûmetin tedbir alması gerektiğine,

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni ettiğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Diyanet İşleri Başkanlığından, Cumhurbaşkanının devletin uçağıyla umreye gitmesinin dinen caiz olup olmadığını öğrenmek istediğine ve İstanbul Ankara arası hızlı tren güzergâhında bulunan Maltepe ilçesinin Küçükyalı semtindeki yaya geçidinin durumuna,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin görüşmeleri sırasındaki Anayasa’yı tanımadığıyla ilgili ifadelerine;

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünün bazı uygulamalarına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

 

 

 

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, anayasal organları tanımamasından dolayı İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı kınadığına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesine göre yapılan itirazla ilgili Başkanlık Divanının aldığı karara ve 23/2/2015 tarihli 62’nci Birleşimde Genel Kurul salonunda yaşanan arbedede kırılan mikrofondan kendisinin sorumlu olmadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz,

2/3/2015 tarihli 67’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 47 milletvekilinin, Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan olumsuzlukların ve fiziki koşulların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1236),

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 48 milletvekilinin, Artvin Kafkasör-Cerattepe maden sahasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/1237),

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel ortaklığı çerçevesinde yapılacak olan sağlık tesislerinin halk sağlığına vereceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1238),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, kamuoyunda “2 Mart darbesi” olarak adlandırılan, DEP Milletvekilleri Orhan Doğan ve Hatip Dicle’nin 2 Mart 1994’te Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkışta sivil polisler tarafından yaka paça gözaltına alınması, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri Orhan Doğan, Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak’ın dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmaları olayının araştırılması amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/751),

MHP Grubunun, 19/6/2013 tarih ve 14950 sayıyla Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve arkadaşları tarafından, başta Gölcük’teki taksici esnafı olmak üzere ekonomik kriz içerisinde olan taksici esnafının durumunun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 3 Mart 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 6/2/2015 tarihinde Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve arkadaşları tarafından, gümrüklerde yaşanan sorunların ve gümrük antrepolarının denetimleriyle ilgili olarak yapılan mevzuat değişikliklerinin yarattığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1710 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 3 Mart 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin 3 Mart 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

 

 

 

 

Konya Milletvekili Faruk Bal, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Konya Milletvekili Faruk Bal ile Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Asuri, Süryani, Keldani halkının büyük bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve Musul’da Süryani halkına ait olan kütüphanelere ve tarihî eserlere yönelik yapılan vahşi saldırıları kınadıklarına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

 

 

 

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, (2/1879) esas numaralı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688)

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 39’uncu maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimdeki görüşmelerine ilişkin İç Tüzük’ün 13’üncü maddesi kapsamında yapılan başvurularla ilgili 3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

3/3/2015 tarihli 94 sayılı Başkanlık Divanı Kararı’na;

Ankara Milletvekili Levent Gök, 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimde yaşanan olayların sadece İç Tüzük açısından değil, insanlık açısından da utanç verici olduğuna,

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’yu, muhalefet partilerine muvazaalı olarak birbirlerine sataşmalarından dolayı söz verdiği için kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 35’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 35’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde ve Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın yaptığı açıklaması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 38’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 38’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 4 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 04.09’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            Bayram ÖZÇELİK           

                             Bolu                                                                                              Burdur         

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                  Mine LÖK BEYAZ                    Muhammet Bilal MACİT

                             Tokat                                  Diyarbakır                                          İstanbul

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye