TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

67’nci Birleşim

2 Mart 2015 Pazartesi

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on oturum yaptı.

 

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa ilinin sorunlarına,

Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize’nin kurtuluşunun 97’nci yıl dönümüne,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, emeklilerin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, HDP Grubu olarak,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,

Muş Milletvekili Demir Çelik,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner,

Adana Milletvekili Fatoş Gürkan,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu,

Yaşar Kemal’in vefatına;

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Hükûmetin, PKK terör örgütünü muhatap almasının ve AKP-PKK anlaşmasının siyasi ve hukuki bir meşruiyetinin olmadığına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Grubu olarak, Rize’nin kurtuluşunun 97’nci yıl dönümüne ve Yaşar Kemal’in vefatına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak, Yaşar Kemal’in vefatına, Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümüne, 28 Şubatın millet iradesine ihanet olduğuna ve çözüm süreciyle atılan adımın devamının gelmesini beklediklerine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana’daki metro ve tramvay hattının yapımı için söz verilmiş olmasına rağmen herhangi bir adım atılmadığına,

Adana Milletvekili Ali Halaman, üniversitelerde milliyetçi, ülkücü gençlere şiddet uygulandığına ve bu konuda Hükûmet yetkililerini göreve davet ettiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, talep etmesine rağmen Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulmak istenen termik santralle ilgili bilgi alamadığına,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Avrupa’da gençlik daireleri tarafından koruma altına alınan Türk çocuklarının durumuna,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yaşar Kemal’in vefatına ve Artvin’in Yusufeli ilçesinin Zeytinci köyünde çıkan yangın felaketine maruz kalanlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Balıkesir’de köy yollarının durumuna,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, AKP ile PKK arasındaki kirli pazarlıkların kamuoyuna açıklanması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Avrupa Birliği Konseyi Letonya Başkanlığınca 4-6 Mart 2015 tarihlerinde Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı’na katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların sorunlarının (10/1233),

Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 20 milletvekilinin, afetlerden zarar görmüş üreticilerin tarımsal kredi borçlarının ötelenmemesinin nedenlerinin (10/1234),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, nefret suçlarında yaşanan artışın ve nefret suçlarının toplumda yarattığı ayrışma ve travmanın (10/1235),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Başkanlıkça, Genel Kurulu ziyaret eden Belçika Eyalet Meclis Başkanı ve beraberindeki heyete “Hoş geldiniz.” denildi.

 

HDP Grubunun, 11/12/2014 tarihinde Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ve arkadaşları tarafından, Adıyaman ilinin Kömür beldesinde faaliyet gösteren maden ocaklarının yarattığı çevre tahribatının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1186 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 2 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

MHP Grubunun, 2/3/2015 tarih ve 5078 sayıyla Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından, Cumhurbaşkanının faizlerin indirilmesi konusunda yapmış olduğu beyanların ve Merkez Bankasıyla ilgili açıklamalarının Türkiye’nin ekonomisi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin, Genel Kurulun 2 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına; İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında verilen gensoru önergesinin de Genel Kurulun 3 Mart 2015 Salı günkü (yarın) birleşiminde saat 15.00’te görüşülmesine,

CHP Grubunun, 20/3/2014 tarihinde Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 22 milletvekili tarafından, Mersin’in Yeşilovacık ve Akdere beldelerine yapılması planlanan termik santrallerin çevreye ve insanlara vereceği zararların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1310 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 2 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 688, 687, 673, 658 ve 686 sıra sayılı Kanun Teklif ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bastırılarak dağıtılan (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 2 Mart 2015 Pazartesi günkü (bugün) gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına alınmasına ve Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile 688 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, 1994’te DEP’li milletvekillerinin tutuklanmasının Türkiye’de demokrasiye ve hak taleplerine yönelik darbelerden biri olduğuna ve 28 Şubat sürecinin Türkiye’de demokrasi tarihine kara harflerle yazıldığına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Hükûmeti, Merkez Bankası Başkanı ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın istifa ettiğine dair haberlerle ilgili bilgi vermeye davet ettiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana Şakirpaşa Havaalanı’nın kapatılmasıyla ilgili son durumu öğrenmek istediğine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Mersin’in Yeşilovacık beldesine yapılması düşünülen termik santral ile yanında kurulacak çimento fabrikasının tarımı öldüreceğine,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Marmaray’ın MHP iktidarı döneminde başlatılan bir proje olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, kamu düzenini sağlamada görevlerini yürütemediği, PKK/KCK’nın faaliyetlerini engelleyemeyerek paralel devlet yapılanmasına zemin hazırladığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını akamete uğratma girişimlerinde bulunduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/45), gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeleri tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde MHP Grubu adına ve sataşma nedeniyle yaptığı konuşmaları sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasına alınan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkerelerinin (2/2616) (S. Sayısı: 688)

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 34’üncü maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Sinop Milletvekili Engin Altay,

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ilk 3 maddesinin usulsüz görüşüldüğüne yönelik itirazlar Başkanlık Divanında karara bağlanmadan görüşmelere devam edilemeyeceğine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ilk 3 maddesinin usulsüz görüşüldüğüne yönelik itirazlar Başkanlık Divanında karara bağlanmadan görüşmelere devam edilemeyeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ayrımcılık yaparak vekâletini sadece iktidar partisinden Başkan Vekillerine vermesini kınadığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesine göre yapılmış itirazlarla ilgili 3 Mart 2015 Salı günü Başkanlık Divanının toplanarak karar vereceğine ancak şu anda görüşmelere devam edileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesine göre yapılmış itirazlarla ilgili Başkanlık Divanının kararını vermeden görüşmelere devam etmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun değiştiği ve görüşmelere devam edilmemesinin daha uygun olacağı açıklandı.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,

26/2/2015 tarihli 65’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu’nun, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine geçtikten sonra Bingöl Milletvekili İdris Baluken’e İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre söz vermesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani ile Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu, yapılan usul görüşmesinden sonra 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmemesi yönündeki tutumunda bir değişiklik olmadığına ancak bir önceki oturumda Komisyon ve Hükûmetin yerinde olduğunu tespit etmiş olduğu için tasarının görüşmelerine devam edileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 3 Mart 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 01.47’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Şükran Güldal MUMCU

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                           Fehmi KÜPÇÜ  

                         Diyarbakır                                                                                            Bolu           

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                       Muhammet Bilal MACİT

                             Tokat                                                                                             İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye