TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

65’inci Birleşim

26 Şubat 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

(Birinci ve İkinci Oturumlar)

 

Oturuma saat 14.34’te son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                                Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                             Tokat                                                                                              Bartın

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

(Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu ve

On Birinci Oturumlar)

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapılan saldırıda şehit olan askere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askere acil şifalar dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar,

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal,

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne ve Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapılan saldırıda şehit olan askere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askere acil şifalar dilediğine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yapılan saldırıda şehit olan askere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askere acil şifalar dilediğine ve İç Güvenlik Yasası çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisini başka partilerle iş birliği içinde gösteren kirli bir algı operasyonu yürütüldüğüne,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı katliamının yıl dönümüne,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesi uyarınca daha önce yanlış oylamayla ilgili yaptığı itirazla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının kararını beklediğine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Meclis Genel Kurulu oturma düzeni içinde HDP Grubu milletvekillerine yeterli yer bulunmadığına,

Van Milletvekili Özdal Üçer, Van Vali Yardımcısı ve Erciş Kaymakamının, HDP İl Başkanından basın açıklamasını ertelemeleri talebinde bulunduklarına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Meclis çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle, rahatsız olan milletvekillerini de göz önünde bulundurarak bugünkü çalışma saatlerinin gözden geçirilmesini talep ettiğine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu’yu İsmet İnönü’yle ilgili paylaştığı bir “tweet” nedeniyle kınadığına,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu’nun İsmet İnönü’yle ilgili paylaştığı “tweet”in ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in bir fotomontaj üzerinden Milliyetçi Hareket Partisine yönelik ifadelerinin, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin kirli bir senaryonun uygulayıcıları olduğunu gösterdiğine,

Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, İsmet İnönü’yle ilgili “tweet”i herhangi bir kastı olmadan dikkatsizlik sonucu “retweet” etmesi nedeniyle özür dilediğine ve İsmet İnönü’yü rahmetle andığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, İsmet İnönü’yle ilgili “tweet” konusunu, kim yaparsa yapsın, nasıl yapılırsa yapılsın kınadığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner,

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Van Milletvekili Özdal Üçer,

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ,

25/2/2015 tarihli 64’üncü Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 21 milletvekilinin, Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliğinde (GATAB) yaşanan yolsuzlukların (10/1230),

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 21 milletvekilinin, yurt dışına gönderilen öğretmenler ile diğer personelin yaşadıkları sorunların (10/1231),

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 milletvekilinin, kara ve hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan hava araçlarıyla yapılan kazaların (10/1232),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 28/1/2015 tarihinde İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve arkadaşları tarafından, Cizre olayları ve 6 kişinin ölümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1422 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 26/2/2015 tarih ve 4955 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, Ukrayna’da yaşananlar çerçevesinde Kırım Tatar Türklerinin durumu hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin,

CHP Grubunun, 21/5/2014 tarihinde Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları tarafından, çocuk cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen işkence ve cinsel istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1362 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 26 Şubat 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis TV yayınlarında tarafsızlık ilkesinin gözetilmediğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, AK PARTİ Grubunun muhalefetin getirdiği bir grup önerisine karşıysa bunu kürsüden ifade etmesi gerektiğine ve HDP Grubu milletvekillerine ayrılan yeni oturma düzenini uygun bulmadıklarına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, HDP Grubu milletvekillerinin oturma düzenine,

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu’nun İsmet İnönü’yle ilgili paylaştığı “tweet” için gösterdiği tepki sırasında kimseyi incitmek amacı olmadığına,

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, MHP grup önerisiyle görüşülmesi talep edilen genel görüşme önergesine duyarsız kalınmasını doğru bulmadığına,

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, daha önce bilgi istediği konularla ilgili Hükûmetin Genel Kurulda ciddi bir açıklama yapması gerektiğine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,

Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına;

Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 34’üncü maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinin kendisiyle ilgili yaptığı açıklamanın İçişleri Bakanlığının sayfasından kaldırılmamasının Türkiye Büyük Millet Meclisine saygısızlık olduğuna,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin,

UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura çıkan Beşiktaş’ı kutladıklarına;

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Meclis Genel Kurulundaki oturma düzeni ve daha önce yapılan oylamayla ilgili itirazlara Meclis Başkanlık Divanının ne zaman cevap vereceğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura çıkan Beşiktaş’ı kutladığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk’ün, 26/2/2015 tarhili 65’inci Birleşimde 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 31’inci maddesinin oylamasında sehven “ret” oyu kullandığına ve oyunu “kabul” olarak düzelttiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 32’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 27 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.38’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

 

                    Dilek YÜKSEL                                                               Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                             Tokat                                                                                               Bartın

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                        İsmail KAŞDEMİR

                         Diyarbakır                                                                                        Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye