TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

63’üncü Birleşim

24 Şubat 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.01’de açılarak on bir oturum yaptı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, PKK yapılanması ve Ege Üniversitesinde şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzincan ilinin sorunlarına,

Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, Denizli iline yapılan yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ege Üniversitesinde meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Adana Milletvekili Ali Küçükaydın’ın İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, taşeron işçilerinin sorunlarının (10/1224),

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 milletvekilinin, çocuk emeği sömürüsünün boyutlarının (10/1225),

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de çocuk hakları ihlallerinin (10/1226),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Sırbistan Ulusal Meclisi Kadın Parlamenter Ağı tarafından Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Sırbistan Misyonu iş birliğiyle 2-3 Mart 2015 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa Kadın Parlamenterler Konferansı’na katılım sağlanmasına,

9-20 Mart 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilecek toplantılara katılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 16/2/2015 tarihli ve 92 sayılı Kararı’yla kabul edilen Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 4 üyesinden oluşan heyetin 7-11 Mart 2015 tarihlerinde bu toplantılara katılmasına,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 12/2/2015 tarihinde Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları tarafından, 9/10/2014 tarihinde Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde çıkan eylemler esnasında omzundan, bacağından ve kalçasından almış olduğu mermiler veya saçmalar nedeniyle belden aşağısı felç olan doğuştan işitme ve konuşma engelli Şehriban Sertkal’ın durumunun araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1507 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 24/2/2015 tarih ve 4902 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural tarafından, millî menfaatlerimizi ve millî onur ve haysiyetimizi içinde barındıran, Türkiye Cumhuriyeti toprakları statüsünde kabul edilen vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi ile Saygı Karakolunun boşaltılması suretiyle geri çekilmesi hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme önergesinin,

CHP Grubunun, 18/4/2013 tarihinde Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve arkadaşları tarafından, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden itibaren günümüze kadar yaşanan olaylardan kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (848 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 24 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Van Milletvekili Özdal Üçer, Isparta Milletvekili Recep Özel’in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Şırnak Milletvekili Selma Irmak’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklaması sırasında CHP Grup Başkanına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Süleyman Şah Türbesi’nin IŞİD’e teslim edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin oradan geri çekilmesinin bir hezimet olduğu değerlendirmelerine  iktidar partisi grubunun susarak katılmış olduğuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Süleyman Şah Türbesi operasyonu nedeniyle bir toprak kaybının olmadığına ve Hükûmetin milletimizin hukukunu en iyi şekilde savunduğuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Türkiye’nin Suriye ve Rojava politikasıyla ilgili ciddi yanlışlıklar yapıldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, (2/332) esas numaralı 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan ve AK PARTİ Grubuna düşen 1 üyeliğe Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu seçildi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Malatya’da 2 savaş uçağının düştüğüne ilişkin haberlerle ilgili Hükûmetin Parlamentoya bilgi vermesini istirham ettiğine,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Malatya’dan havalanan 2 savaş uçağıyla daha sonra irtibatın kesildiğine, 2 pilotun şehit olduğu haberini aldıklarına ve şehit pilotlara Allah’tan rahmet dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Malatya’da 2 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlara ve Süleyman Şah Türbesi operasyonu sırasında şehit olan Başçavuş Halit Avcı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine;

Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Malatya’da 2 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Malatya’da 2 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı. 

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Muş Milletvekili Demir Çelik,

Van Milletvekili Nazmi Gür,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay,

23/2/2015 tarihli 62’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün geçen tutanak hakkında yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşmaları nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Malatya’da düşen 2 savaş uçağının enkazına ulaşıldığına ve şehit olan 4 pilota Allah’tan rahmet dilediğine,

Malatya Milletvekili Öznur Çalık,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

Malatya’da 2 savaş uçağının düşmesi sonucu 4 pilotun şehit olmasına;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 21’inci maddesine kadar kabul edildi ve ikinci bölüm üzerindeki görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı İç Tüzük’ün 13’üncü maddesi uyarınca daha önce yanlış yapıldığı iddia edilerek itiraz edilen oylamayla ilgili kararını vermeden 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmemesi gerektiğine ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Kütahya Milletvekili Alim Işık, 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 25 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.14’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                   Bayram ÖZÇELİK                            Muharrem IŞIK

                             Bolu                                      Burdur                                            Erzincan

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

Muhammet Rıza YALÇINKAYA     Muhammet Bilal MACİT                    İsmail KAŞDEMİR

                            Bartın                                    İstanbul                                          Çanakkale

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye