TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

62’nci Birleşim

23 Şubat 2015 Pazartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak on dokuz oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, On Birinci ve  On İkinci Oturumlar)

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimdeki bazı ifadelerine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, gündem dışı konuşma için talepte bulunan milletvekillerine söz verilmesi ve Süleyman Şah Türbesi’ne yapılan operasyonla ilgili bilgi sunulacağından bugünkü birleşimin TV 3’ten yayınlanması gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanının gündem dışı konuşma yapacağından grupların daha önceden haberdar edilmesi gerektiğine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Süleyman Şah Türbesi’ne yapılan operasyonla ilgili bilgi sunumunun İç Tüzük’ün 50’nci maddesine göre özel bir gündemle yapılması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut,

Başkanlık Divanının, Hükûmetin gündem dışı konuşma talebini gruplara bildirme yükümlülüğü olmadığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer konuşma yaptı.

 

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Süleyman Şah Türbesi’ne yapılan operasyona ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; HDP Grubu adına Van Milletvekili Nazmi Gür, CHP Grubu adına Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu, MHP Grubu adına Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ve AK PARTİ Grubu adına İstanbul Milletvekili Şirin Ünal aynı konuda görüşlerini belirttiler.

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın gündem dışı konuşmasından sonra CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın gündem dışı konuşmasından sonra MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın gündem dışı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında AK PARTİ Grubuna ve AK PARTİ Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 25 milletvekilinin, Hakkâri ilinin sorunlarının (10/1221),

Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 milletvekilinin, S-70 Skorsky helikopter kazalarının sebeplerinin (10/1222),

HDP Grubu adına, Grup Başkan Vekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, araştırma görevlilerinin çalışma hayatında yaşadıkları sorunların (10/1223),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, kamu düzenini sağlamada görevlerini yürütemediği, PKK/KCK’nın faaliyetlerini engelleyemeyerek paralel devlet yapılanmasına zemin hazırladığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını akamete uğratma girişimlerinde bulunduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/45) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme gününü kapsayan Danışma Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının Başkanlık Divanını görevlendirmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

HDP Grubunun, 18/2/2013 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, AKP Hükûmetinin sağlık politikaları alanında uygulamaya koyduğu özelleştirme politikalarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (2620 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 12/7/2013 tarih ve 16290 sayıyla Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve arkadaşları tarafından, ülkemizde pancar üretiminin ve üreticilerinin sorunlarının araştırılması, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

Genel Kurulun 23 Şubat 2015 Pazartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına;

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23/2/2015 tarihinde saat 19.00’a kadar çalışmasına,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kırım Halk Cumhuriyeti ilk Başkanı Numan Çelebi Cihan’ın 97’nci ölüm yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Melda Onur, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında hayvanlara,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve HDP Grubuna,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İstanbul Milletvekili Melda Onur’un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 14’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Genel Kurulun 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşiminde söz ve karar yeter sayısı taleplerinin karşılanmadığıyla ilgili başvurusunu ve 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 110’uncu maddesinin 1’inci maddesinden önce görüşülmesine dair önergesini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 12’nci maddesinin 11’inci maddesinden önce görüşülmesine dair önergesini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde vermiş olduğu önergeleri işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Görüşülmekte olan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 11’inci maddesini olumlu bulduklarına ve kabul oyu verdiklerine;

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, görüşülmekte olan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 11’inci maddesine muhalefet partilerinin verdiği desteğe teşekkür ettiğine ve bu tutumlarını diğer maddelerde de göstermelerini beklediğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisinin özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda son derece hassas olduğuna ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na İçişleri Komisyonunda eklenen maddelerin gerekçeleri raporda yer almadığı hâlde eksik rapor üzerinden görüşmelere devam etmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturuma saat 03.44’te son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

      Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                                Muharrem IŞIK  

                            Bartın                                                                                            Erzincan        

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye      

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                           Dilek YÜKSEL  

                           Burdur                                                                                              Tokat          

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye      

 

 

 

(On Üçüncü, On Dördüncü, On Beşinci, On Altıncı, On Yedinci, On Sekizinci ve On Dokuzuncu Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 17’nci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın AB kriterleri ile Avrupa Konseyi ülkelerindeki hukuk standartlarına uymadığına ve Uluslararası Af Örgütünün dünya genelinde bu yasa tasarısına karşı imza kampanyası başlattığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, TBMM Başkan Vekillerinin milletvekillerine karşı şiddet, hiddet ve lakayıt davranışlardan vazgeçmesini tavsiye ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Komisyon ve Hükûmet yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmamasına rağmen 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesinin açık oylama işlemine devam ederek sonucunu açıklamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumununda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 24 Şubat 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 08.31’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ    Muhammet Rıza YALÇINKAYA              Bayram ÖZÇELİK            Diyarbakır                            Bartın                                     Burdur                                                  

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye