TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

60’ıncı Birleşim

21 Şubat 2015 Cumartesi

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on dokuz oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu Oturumlar)

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, 20/2/2015 tarihli “Gelen Kâğıtlar” listesinde yer alan:

(1/1038) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına,

(1/1036) esas numaralı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına,

(1/1037) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına,

Havale edilmelerine İç Tüzük’ün 73’üncü maddesine göre itiraz ettiğine ilişkin birer konuşma yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Ege Üniversitesinde meydana gelen olaylarda Fırat Yılmaz Çavuşoğlu’nun hayatını kaybetmesine;

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’ne ve Ege Üniversitesinde yaşanan olaylara,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çavuşoğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Konya Mliletvekili Faruk Bal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, Ege Üniversitesinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çavuşoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilediklerine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Bingöl Mliletvekili İdris Baluken, 20/2/2015 tarihli 59’uncu Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre söz isteyen Hasip Kaplan’a söz vermemesine yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (2/1632) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri çekme talebiyle ilgili Genel Kurulun karar vermesi gerektiğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 21/2/2015 tarihli 60’ıncı Birleşim için Başkanlık Divanı görevlendirme yazısına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy,

Batman Milletvekili Ziver Özdemir,

21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’ne;

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Erzincan ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (2/1632) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri çekme önergesinin oylamasında yanlışlık yapıldığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un yaptığı gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, Güneydoğu illerinde sık sık görülen toz taşınımının bölge halkı üzerindeki olumsuz etkilerinin (10/1218),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 milletvekilinin, Aydın’daki intihar vakalarının nedenlerinin (10/1219),

Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 milletvekilinin, Skorsky S-70 tipi helikopterlerde herhangi bir sorun olup olmadığının (10/1220),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan ana dilde eğitim yasağının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/326),

MHP Grubunun, 24/11/2014 tarih ve 2306 sayıyla Ankara Milletvekili Mustafa Erdem ve arkadaşları tarafından, din görevlilerinin sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 21 Şubat 2015 Cumartesi günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

 

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan kadınların istihdam ve ücret eşitsizliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/700),

Görüşmelerinin Genel Kurulun 21 Şubat 2015 Cumartesi günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’ne,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP grup önerisinin mecrasından çarpıtıldığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, milletvekillerinin Genel Kurulda temiz bir dille konuşması gerektiğine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Genel Kurulun atmosferiyle ilgili olarak Başkanın milletvekillerini uyarması gerektiğine,

Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Halkların Demokratik Partisi olarak, Türkiye’deki bütün farklı dillerin Anadolu topraklarının zenginliği olduğunu düşündüklerine ve Meclis tutanaklarında bu dillerin “bilinmeyen bir dil” olarak yer almaması gerektiğine inandıklarına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Mecliste Kürtçe ifadelerde bulunan bir milletvekilinin sözlerini Başkanın isteğiyle Türkçeye çevirmesinin Anayasa’nın Başkanlık marifetiyle ihlali anlamına geleceğine ve Başkanın kendi beyanıyla bunu düzeltmesi gerektiğine,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Mecliste kimin, hangi dille konuştuğundan çok daha önemlisinin nasıl konuşulduğu olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’nü kutladıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Genel Kurulda Kürtçe birtakım ifadelerde bulunan milletvekillerinin sözlerini Türkçeye çevirmelerini istemesine yönelik tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 4’üncü maddesine kadar kabul edildi.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ,

İçişleri Komisyonunda 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı Raporu’na İç Tüzük hükümlerine aykırı bir ekleme yapıldığına;

Ankara Milletvekili Levent Gök, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında Başkanın İç Tüzük hükümlerine aykırı davrandığına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İçişleri Komisyonunda 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı Raporu’na yapılan eklemenin İç Tüzük hükümlerine aykırı olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, İçişleri Komisyonunda 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı Raporu’na yapılan eklemenin İç Tüzük hükümlerine aykırı olmadığına ve görüşmelere devam edilmesine yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, İçişleri Komisyonunda 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı Raporu’na yapılan eklemenin İç Tüzük hükümlerine aykırı olmadığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Hakkâri Milletvekili Adil Zozani’nin usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında CHP ve HDP milletvekilleri tarafından kürsü önünde oturma eylemi yapıldı ve slogan atıldı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında gazi Meclisin kürsüsünün suistimal edildiğine ve kendisinin İç Tüzük hükümlerine uygun davrandığına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Oturuma saat 23.08’de son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT       Erzincan                                                                          İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                        İsmail KAŞDEMİR           Burdur                                                                        Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye

 

(Onuncu, On Birinci, On İkinci, On Üçüncü, On Dördüncü, On Beşinci, On Altıncı,        On Yedinci, On Sekizinci ve On Dokuzuncu Oturumlar)

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine devam edilerek 11’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54), görüşmeleri Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında HDP milletvekilleri tarafından kürsü önünde oturma eylemi yapıldı ve slogan atıldı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, İç Tüzük’ün 63’üncü maddesi çerçevesinde çalışma usullerine uymadığı gerekçesiyle bu tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 7’nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kara ve hava birliklerinin Suriye’ye girdiği haberleriyle ilgili Hükûmet yetkililerinin açıklama yapması gerektiğine,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bu ulusal güvenlik meselesiyle ilgili değerlendirmelerin daha sonra yapılacağına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 22 Şubat 2015 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere 05.09’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                Bayram ÖZÇELİK                            Muharrem IŞIK   Çanakkale                           Burdur                                   Erzincan

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye