TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

59’uncu Birleşim

20 Şubat 2015 Cuma

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on üç oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar)

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesinin vefatı nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, İç Tüzük’ün 73’üncü maddesi uyarınca kanun tekliflerinin havalesine itiraz yapılamayacağına yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İç Tüzük’ün 73’üncü maddesinin son fıkrasına göre kanun tasarılarına ilişkin havaleye itirazın, bu kanun tasarısının havalesinden sonraki ilk oturumda yapılması gerektiğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, İç Tüzük’ün 73’üncü maddesinin son fıkrasıyla ilgili uygulamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Sinop Milletvekili Engin Altay,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

19/2/2015 tarihli 58’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün geçen tutanak hakkında konuşması sırasında şahsına,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, Ankara Milletvekili Levent Gök’ün geçen tutanak hakkında konuşması sırasında şahsına ve HDP Grubuna,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Bayburt ilinin kurtuluşunun 97’nci yıl dönümüne,

Adana Milletvekili Ali Halaman, Adana ilindeki işsizlik sorununa,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, son günlerde Genel Kurulda yaşanan olaylara ve AK PARTİ Grubunun Genel Kurul çalışmalarındaki tutumuna,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında MHP Grubuna,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grubuna,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

İstanbul Milletvekili Celal Adan, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasıda şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, milletvekillerinin, Meclisi çalıştırmamak adına, bilhassa söz almak için bilerek tahrik edici cümleler kullandıklarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal,

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu adına, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesine Allah’tan rahmet dilediklerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, son dönemlerde kadına şiddetin arttığına ve üzerinden otomobil geçirilerek vahşi bir şekilde katledilen Hüsne Aslan’a Allah’tan rahmet dilediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Hüsne Aslan’a Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin, 2011 Van depreminden sonra toplanan yardım paralarının nasıl ve nerelere harcandığının (10/1215),

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 milletvekilinin, ülkemizde geri dönüşüm konusunda yaşanan sorunların (10/1216),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, Şanlıurfa ilinin Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin ilinin Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’a Suriye tarafından düşen bombaların bölgede yaşayan halka etkilerinin ve sınırdan Türkiye’ye geçen 100 bini aşkın mültecinin durumlarının (10/1217),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, 21/1/2015 tarihinde Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve arkadaşları tarafından, Türkiye’deki IŞİD terör örgütü faaliyetlerinin araştırılması ve engelleyecek politikaların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1391 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 20 Şubat 2015 Cuma günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Oturuma saat 19.22’de son verildi.

 

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

             Muhammet Bilal MACİT              Muharrem IŞIK                            Bayram ÖZÇELİK            İstanbul                          Erzincan                                   Burdur

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, On Birinci, On İkinci ve

On Üçüncü Oturumlar)

 

 

MHP Grubunun, 9/1/2014 tarih ve 2207 sayıyla Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve arkadaşları tarafından, birçok sentetik maddenin katılmasıyla üretilen bonzai adlı uyuşturucunun son beş yılda sigara gibi yaygınlaşmasına olanak veren şartların hukuki boşluklarının tespit edilip bunların çözümü için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 20 Şubat 2015 Cuma günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına,

CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17/2/2015 tarihli 56’ncı Birleşiminin kapalı olarak gerçekleştirilen oturumlarının tutanakları ile tutanak özetlerinin, İç Tüzük’ün 71’inci maddesine göre yayımlanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına,

İlişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan gerginlikte Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürdülmesine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre hastanelerde tedavi olan uyuşturucu bağımlısı sayısının 2007’de 38 bin iken 2013 sonunda 260 bine çıktığına ve bu konuyu araştırmak gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

İç Tüzük’ün 15’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanının teşekkül etmediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevlendirmesi olmadan birleşimi yönettiği gerekçesiyle bu tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlık Divanı oluşumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olduğu kabul edildi.

 

 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz,

Kütahya Milletvekili Alim Işık,

19/2/2015 tarihli 58’inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiklerine ilişkin birer konuşma yaptılar.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

 

 

 

 

 

 

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

6’ncı sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) tümü üzerindeki görüşmelerine devam edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (2/1632) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri çekme önergesinin oylamasında yanlışlık yapıldığı iddiasıyla 19/2/2015 tarihli 58’inci Birleşimde başlanan usul görüşmesi tamamlandı.

 

 

 

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (2/1632),

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun birlikte verdikleri (2/1518),

Esas numaralı kanun tekliflerini geri çektiklerine ilişkin önergeleri kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın 19/2/2015 tarihli 58’inci Birleşimde usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Oktay Vural, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığına ve incinenlerden özür dilediğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ege Üniversitesinde bölücü yapılanmaya karşı tedbir alınması gerektiğini ifade etmesine rağmen bunun yapılmadığına ve İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ismini kullanarak yayımladığı bir açıklamaya,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ı, konuşmalarında halkı, toplumsal muhalefeti, kendilerine oy vermeyen kitleleri rencide edecek sözler kullanmaması konusunda uyardığına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Ege Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan gerginlikte Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürdülmesine,

Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, 19/2/2015 tarihli 58’inci Birleşimde Oturum Başkanı tarafından sataşma nedeniyle kürsüye davet edilmesine rağmen birleşim kapandığı için konuşamadığına ve yarım kalan bu işlemin bitirilmesi gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.52’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                  Bayram ÖZÇELİK                                                                            Muharrem IŞIK               Burdur                                                                          Erzincan

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye