TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

58’inci Birleşim

19 Şubat 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak on bir oturum yaptı.

 

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı ilinde yapılan yatırımlara,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Gaziantep ilinin sorunlarına,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un Genel Kurulun açılışında yoklama yapmaması ve milletvekillerinin gündem dışı konuşma sıralarını değiştirmesi nedeniyle tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, 1915 olaylarının 100’üncü yıl dönümüne ilişkin parlamenter diplomasi faaliyetleri çerçevesinde İtalya’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirmesi Genel Kurulun 15/1/2015 tarihli 43’üncü Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere belirlenen isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Konya Milletvekili Atilla Kart ve 21 milletvekilinin, Milli Piyango İdaresi sorumluluğunda yapılan bahis oyunlarında haksız kazanç sağlandığı iddialarının (10/1212),

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 28 milletvekilinin, Tanık Koruma Kanunu'nun uygulama sonuçlarının ve gizli tanık uygulamasında karşılaşılan sorunların (10/1213),

Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde süresiz, dönüşümsüz açlık grevi eylemine devam eden siyasi tutsakların sağlık durumlarının (10/1214),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başkanlık Divanının, milletvekillerinin birbirlerine şiddet uygulamamaları konusunda uyarma görevi olduğuna,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarla ilgili vatandaşın mağduriyetini gidermesini istirham ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Başkanlık Divanı olarak, Genel Kurulda milletvekilleri arasında fiilî kalkışmayı tasvip etmediklerine ve kınadıklarına ilişkin bir konuşma yaptı.

 

HDP Grubunun, 11/7/2014 tarihinde Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından, Türkiye’de çocuk ölümlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (493 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

MHP Grubunun, 9/12/2014 tarih ve 2663 sayıyla Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından, vatandaşların kamu hizmetine girme hakkının objektif esaslara göre kullanılmasını temin amacıyla oluşturulan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında ve bu sınavın dolanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesinde subjektif tercih ve kayırmalar ile KPSS sınav sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamuoyunda ve sınava giren vatandaşların nezdinde oluşturduğu kuşkuların giderilmesi, kamu görevlerinde işe alım ve yükselmede tercihlerin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

CHP Grubunun, 3/10/2013 tarihinde Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekili tarafından, Gezi Parkı protestolarında vatandaşlara saldıran grubun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1020 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak,

Genel Kurulun 19 Şubat 2015 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, Isparta Milletvekili Recep Özel’in MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Milliyetçi Hareket Partisine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın CHP grup önerisi üzerindeki yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Süleyman Şah Türbesi’nde IŞİD’in Türk askerlerini rehin aldığına dair haberlerle ilgili Hükûmetin bilgi vermesi gerektiğine,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Görüşmeleri 12 Şubat 2015 Perşembe günkü 55’inci Birleşimde tamamlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı: 281), yapılan açık oylamasından sonra kabul edildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) görüşmelerine başlandı, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

Konya Milletvekili Faruk Bal,

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olduğuna ve bu nedenle görüşülmesinin mümkün olmadığına;

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile kendi kanun teklifinin birleştirilmesini kabul etmediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile birleştirilen kanun teklifini geri çekmek istediğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırı olmadığına,

Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Adalet Komisyonunda da görüşülmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonunda yeniden mütalaa edilmesi gerektiğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine,

İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, İçişleri Komisyonunun, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’yla ilgili çalışmalarını İç Tüzük hükümlerine uygun bir şekilde yürüttüğüne,

Sinop Milletvekili Engin Altay, Süleyman Şah Türbesi’nde IŞİD’in Türk askerlerini rehin aldığına dair haberlerle ilgili Hükûmetin bilgi vermesi gerektiğine,

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Sinop Milletvekili Engin Altay’ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Sinop Milletvekili Engin Altay,

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlamadan önce Anayasa’ya aykırılık iddialarının görüşülmesinin İç Tüzük’e uygun olmadığına, tali komisyonlarda görüşülmemesinin esas komisyonun raporunu hazırlamasına engel olmadığına ve tasarının görüşmelerine devam edileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Komisyona iade edilmesine gerek olmadığı yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nda yer alan;

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın (2/422),

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/2469),

Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun (2/1579),

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün (2/1632),

Esas numaralı kanun tekliflerini geri çektiklerine ilişkin önergeleri kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine Genel Kurul salonunda yaşanan olaylardan sonra devam edilmesinin mümkün olmadığına;

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

Genel Kurul salonunda yaşanan olaylar nedeniyle İç Tüzük’ün 68’inci maddesinin uygulanması gerektiğine;

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Genel Kurul salonundaki kavganın çıkmasına AK PARTİ Grup Başkan Vekilinin neden olduğuna ve İç Tüzük’ün 68’inci maddesinin uygulanması gerektiğine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Genel Kurul salonunda can güvenliği kalmadığı için çalışmalara son verilmesi gerektiğine;

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, (2/1579) ve (2/1632) esas numaralı Kanun Tekliflerini geri çekme önergelerinin oylanması sırasındaki taleplerinin yerine getirilmediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, (2/1579) ve (2/1632) esas numaralı Kanun Tekliflerini geri çekme önergelerinin oylamasının tekrar edileceğine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un (2/1579) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri çekme önergesinin oylamasının tekrarındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un (2/1632) esas numaralı Kanun Teklifi’ni geri çekme önergesinin oylamasının tekrarındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesine başlandı.

 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın usul görüşmesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alınan karar gereğince, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.49’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Sadık YAKUT

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK              Muhammet Bilal MACİT         Muhammet Rıza YALÇINKAYA                          Erzincan                                  İstanbul                                             Bartın

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

 

 

 

 

                 Mine LÖK BEYAZ                                                                        Bayram ÖZÇELİK            Diyarbakır                                                                           Burdur

                         Kâtip Üye                                                                                       Kâtip Üye