TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

57’nci Birleşim

18 Şubat 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, AK PARTİ iktidarı döneminde Balkanlarla ilişkilere,

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, demokratik gösteri ve yürüyüşlerde meydana gelen olaylara,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, gençlerde uyuşturucu madde bağımlılığı ve Kocaelispor’un sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

17 Şubat 2015 Salı günkü 56’ncı Birleşimde Genel Kurul salonunda yaşanan olaylara ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 17 Şubat 2015 Salı günkü 56’ncı Birleşimde Genel Kurul salonunda yaşanan olaylara ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 milletvekilinin, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden kaynaklanan hava, toprak ve su kirliliği konusunun (10/1209),

Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 milletvekilinin, okullarda uyuşturucu kullanma ve madde bağımlılığı konusunun (10/1210),

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 20 milletvekilinin, yerli sanayinin ve çalışanlarının sorunlarının (10/1211),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan Uludere (Roboski) katliamının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/436),

MHP Grubunun, 12/6/2014 tarih ve 6280 sayıyla Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve arkadaşları tarafından, tarımsal kuraklıktan zarar gören çiftçilerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması; 25/6/2013 tarih ve 15368 sayıyla Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşları tarafından, çiftçilerin tarımsal sulama sorunlarının araştırılarak çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi; 20/10/2011 tarihinde Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından, ülkemizdeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak çiftçimizin üretim sıkıntılarının giderilmesi, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılması (10/191); amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 18 Şubat 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

CHP Grubunun, 2/12/2014 tarihinde Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 24 milletvekili tarafından, sağlık hizmeti verilmesinden kaynaklı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (1605 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18 Şubat 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına,

Görüşmelerinin Genel Kurulun 18 Şubat 2015 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mart 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerinde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Eskişehir Milletvekili Salih Koca, MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Alınan karar gereğince, 19 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 17.56’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

                    Muharrem IŞIK                                                                       Muhammet Bilal MACİT       Erzincan                                                                          İstanbul

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye