TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

56’ncı Birleşim

17 Şubat 2015 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak on dört oturum yaptı.

 

(Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Oturumlar)

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesine ve kadına şiddete ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın,

Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten’in,

Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesine ve kadına yönelik şiddete ilişkin gündem dışı konuşmalarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam cevap verdi.

 

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, MHP Grubu olarak,

Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu,

Osmaniye Milletvekili Suat Önal,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir,

Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat,

Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey,

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ,

İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar,

İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu,

Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç,

Samsun Milletvekili Ahmet Yeni,

Yalova Milletvekili Temel Coşkun,

Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş,

İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,

Muğla Milletvekili Ali Boğa,

Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara,

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt,

İstanbul Milletvekili Sevim Savaşer,

Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt,

Ankara Milletvekili Ülker Güzel,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri,

Muş Milletvekili Demir Çelik,

Tokat Milletvekili Dilek Yüksel,

Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz,

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak,

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök,

Adana Milletvekili Fatoş Gürkan,

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal,

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı,

Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu,

Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal,

Mersin Milletvekili Ali Öz,

Mardin Milletvekili Erol Dora,

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek,

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka,

Aydın Milletvekili Semiha Öyüş,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,

Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan,

Siirt Milletvekili Osman Ören,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan,

İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay,

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün,

İstanbul Milletvekili Melda Onur,

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz,

İzmir Milletvekili Hülya Güven,

Ağrı Milletvekili Halil Aksoy,

Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım M. Ramazanoğlu,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar,

Manisa Milletvekili Özgür Özel,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

İzmir Milletvekili Musa Çam,

Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz,

Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut,

Çorum Milletvekili Tufan Köse,

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak,

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker,

Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek,

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk,

Hunharca katledilen Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediklerine ve kadına yönelik şiddete karşı olduklarına;

Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grubu olarak, hunharca katledilen Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediklerine, kadına yönelik şiddete karşı olduklarına ve kadın cinayetlerinin ulaştığı noktada iktidarın büyük payı olduğu için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam konuşurken Genel Kurul salonunu terk ederek protesto ettiklerine,

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK PARTİ Grubu olarak, hunharca katledilen Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediklerine, kadına yönelik şiddete karşı olduklarına ve CHP Grubu milletvekillerinin protestosunu kendilerine yakıştıramadığına,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, hunharca katledilen Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediğine, kadına yönelik şiddete karşı olduğuna ve Şeyh Şamil’in ölüm yıl dönümüne,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP Grubu olarak, hunharca katledilen Özgecan Aslan’a Allah’tan rahmet dilediğine, kadına yönelik şiddete karşı olduğuna ve toplumda kin ve nefreti artıran bir “tweet” için yapılan destek çağrılarına karşı AK PARTİ yönetiminin gerekli tedbirleri alması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Arnavutluk Meclisi Hukuk İşleri, Kamu Yönetimi ve İnsan Hakları Komisyonu heyetinin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 4/2/2015 tarihli 91 sayılı Kararı’yla uygun bulunduğuna,

Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlenen “2015 Sonrası Kalkınma Gündeminin Uygulama Araçları” konulu toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılması Genel Kurulun 3/2/2015 tarihli 50’nci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere,

İlişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 21 milletvekilinin, Sakarya bölgesinin elektrik dağıtımını yapan SEDAŞ’tan kaynaklanan sorunların ve sorumluların (10/1206),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 milletvekilinin, Kırklareli’ne kurulmak istenen nükleer ve termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına verecekleri zararların (10/1207),

Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekilinin, Haymana kaplıcalarının tanıtımı için yapılması gerekenlerin (10/1208),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

 

 

Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuruda bulunuldu.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,

Avrupa Parlamentosu (AP) Adalet ve İçişleri (LIBE) Komitesi tarafından 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenecek olan “Akıllı Sınırlar Paketi: Avrupa Mücadelesi, Ulusal Tecrübeler, İzlenecek Yol” konulu toplantıya katılım sağlanmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetlerin Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Sergey Narişkin’in vaki davetine icabet etmek üzere 17-20 Mart 2015 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’ın vaki davetine icabet etmek üzere 24-28 Mart 2015 tarihleri arasında ABD’ye resmî birer ziyarette bulunmalarına,

Adana Milletvekili Ali Halaman’ın mazereti nedeniyle 9/12/2014 tarihinden itibaren on dört gün izinli sayılmasının Başkanlık Divanının 4/2/2015 tarihli 91 sayılı Kararı’yla uygun görüldüğüne,

İlişkin tezkereleri kabul edildi.

 

HDP Grubunun, 27/2/2014 tarihinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tarafından, paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinleme, şantaj, tehdit, provokasyonların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (5099 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 17 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Van Milletvekili Nazmi Gür, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna ve şahsına,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Bülent Turan, Ankara Milletvekili Levent Gök, Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Van Milletvekili Nazmi Gür, İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın HDP grup önerisinin oylaması sırasında CHP Grubunun yoklama talebini yerine getirmemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunun değiştiği açıklandı ve oylamanın tekrar edilmesi kabul edildi.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın HDP grup önerisinin kabul edilmediği yönündeki kararının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun (10/214); Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve arkadaşları tarafından, 28/11/2012 tarih ve 7099 sayıyla Yozgat ilinin işsizlik sorununun; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, 9/4/2013 tarih ve 11473 sayıyla üniversite mezunlarının yaşadıkları işsizlik sorununun; Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve arkadaşları tarafından, 6/6/2013 tarih ve 14207 sayıyla işsizlik sorununun toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından, 20/1/2015 tarih ve 3897 sayıyla işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 17 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmelerine başlandı.

MHP grup önerisinin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önerge okundu.

 

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 21.38’de son verildi.

 

(Altıncı Oturum kapalıdır)

 

(Yedinci Oturum)

MHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun (10/214); Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve arkadaşları tarafından, 28/11/2012 tarih ve 7099 sayıyla Yozgat ilinin işsizlik sorununun; Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşları tarafından, 9/4/2013 tarih ve 11473 sayıyla üniversite mezunlarının yaşadıkları işsizlik sorununun; Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve arkadaşları tarafından, 6/6/2013 tarih ve 14207 sayıyla işsizlik sorununun toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve arkadaşları tarafından, 20/1/2015 tarih ve 3897 sayıyla işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 17 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin kapalı oturumda yapılan görüşmelerinden sonra kabul edilmediği açıklandı.

 

CHP Grubunun, 29/5/2013 tarihinde İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekili tarafından, Uludere olayının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (936 sıra nolu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 17 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi okundu.

 

CHP grup önerisinin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önerge okundu.

 

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 22.28’de son verildi.

 

(Sekizinci Oturum kapalıdır)

 

(Dokuzuncu Oturum)

 

CHP Grubunun, 29/5/2013 tarihinde İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekili tarafından, Uludere olayının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (936 sıra nolu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 17 Şubat 2015 Salı günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin kapalı oturumda yapılan görüşmelerinden sonra kabul edilmediği açıklandı.

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mart 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerinde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi okundu.

 

AK PARTİ grup önerisinin görüşmelerinin kapalı oturumda yapılmasına ilişkin Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan tarafından İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre verilmiş olan önergeler okundu.

Yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmaları oylandı ve kabul edildi.

 

Oturuma saat 23.28’de son verildi.

 

(Onuncu, On Birinci, On İkinci ve On Üçüncü Oturumlar kapalıdır)

 

(On Dördüncü Oturum)

 

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mart 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerinde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisinin revize edilmiş hâlinin kapalı oturumda yapılan görüşmelerinden sonra kabul edildiği açıklandı.

 

Alınan karar gereğince, 18 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere 01.43’te birleşime son verildi.

 

 

 

 

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

Başkan Vekili

 

 

 

 

             Muhammet Bilal MACİT              Muharrem IŞIK                            İsmail KAŞDEMİR           İstanbul                          Erzincan                                Çanakkale

                         Kâtip Üye                               Kâtip Üye                                        Kâtip Üye