TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

55’inci Birleşim

12 Şubat 2015 Perşembe

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, Sakarya ilinde aksayan kamu hizmetleri ve yönetim zafiyetlerine,

İzmir Milletvekili Musa Çam, Türkiye’de grev hakkının kullanılmasına,

Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök, Hükûmetin Şanlıurfa ilinde yaptığı yatırımlara,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Birleşik Haziran Hareketi tarafından “Laik ve Bilimsel Eğitim İçin Boykottayız” eylemiyle ilgili Artvin’de stant açan öğretmen ve öğrencilerin gözaltına alınmalarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, olağanüstü yetkiler içeren iç güvenlik yasasının çıkarılmasının bazı görevlilerin aşırı güç kullanması, görevini abartması gibi durumları artıracağına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, millî eğitim politikasının, öğrencileri aşarak velilerin de denetimi noktasına geldiğine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, görüşmeleri yarım kalan Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı’nın çıkarılması ve KPSS mağdurlarının taleplerine cevap verilmesi gerektiğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ta yaşayan emeklilerin sorunlarına,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Bursa’nın Değirmenkaya ve Kireçtepe mevkisinde bulunan taş ocağındaki patlamaların Derbent köyünde yapılmakta olan sulama amaçlı göleti tehdit ettiğine,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, hak arama eylemlerine yasak koyan valilerle ilgili soruşturma açılması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’in bazı ilçe ve köylerinde yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, üniversiteye kayıt için istenen sağlık kurulu raporlarından ücret alınmaması gerektiğine,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümününe,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, okul aile birliklerinde çalışanlardan geriye dönük SGK primi istenmesi konusunda düzenleme yapılması gerektiğine ve Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Kanada Avam Kamarası Başkanı Andrew Scheer'in vaki davetine icabet etmek üzere 22-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Kanada’ya resmî bir ziyarette bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/2/2015 tarihli 50’nci Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Bursa Milletvekili Kemal Ekinci ve 29 milletvekilinin, sanayi amaçlı kullanılmak üzere tarım dışı ilan edilen tarım arazilerinin durumunun (10/1203),

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 24 milletvekilinin, Erzincan’da özellikle 1992’den sonra yapılan binaların depreme dayanıklı olup olmadıklarının (10/1204),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 milletvekilinin, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili iddiaların (10/1205),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 25 milletvekilinin; milli eğitimle ilgili sorunlara çözüm bulamadığı ve sorunların daha kötüye gitmesine sebep olduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/44) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; önergenin gündeme alınması kabul edilmedi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

4’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/1008) (S. Sayısı: 685),

5’inci sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/392) (S. Sayısı: 162),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

6’ncı sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333) (S. Sayısı: 104), görüşmeleri tamamlanarak,

 

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/855) (S. Sayısı: 602), görüşmeleri tamamlanarak,

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

9’uncu sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/341) (S. Sayısı: 281) görüşmeleri tamamlandı, tümü üzerinde yapılan açık oylamalarda toplantı yeter sayısı bulunamadı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun 104 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Yapılan açık oylamalar sonucunda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 17 Şubat 2015 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.20’de birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                 İsmail KAŞDEMİR                                                                           Fehmi KÜPÇÜ   Çanakkale                                    Bolu

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye