TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

54’üncü Birleşim

11 Şubat 2015 Çarşamba

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak yedi oturum yaptı.

 

Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümüne,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun ilinin sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Tokat’ta çalışan sağlık personelinin sorunlarına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin’de işsizlik oranının giderek artmasının nedeninin Hükûmetin Mersin’e yapılacak yatırımları engellemesi olduğuna,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, çocuklarımıza yaşanabilir mekânlar ve şehirler bırakmamız gerektiğine,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından, doping kullanılmış cezalı atların koşturulduğu bir yarış olup olmadığını öğrenmek istediğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Millî Eğitim Bakanlığından, angarya olarak düzenlenen öğretmenlere nöbet tutma görevini yasal bir zemine oturtmayı düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istediğine,

 

 

 

 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, özellikle güney illerinde yaşanan elektrik kesintilerine tedbir alınmasını istirham ettiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne,

Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Hükûmetin Tokat’ın tanıtımını iyi yapamadığına ve bu işi Tokatlılara bırakmasını rica ettiğine,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulunun bazı ihtiyaçlarına ve Giresun’da kültür ve sanat etkinliklerinin yapılacağı bir salona ihtiyaç bulunduğuna,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, askerlikte geçen sürelerin sigorta bedellerinin devlet bütçesinden karşılanması gerektiğine,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, AKP iktidarı döneminde Adana’ya verilen sözlerin yerine getirilmediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin belirlenmesinde dikkat edilen hususların ve Diyarbakır, Mardin, Midyat ve Hasankeyf’in bu bölgelere dâhil edilmemesinin nedenlerinin (10/1200),

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve 20 milletvekilinin, 22/10/2011 tarihinde Hakkâri’nin Kazan Vadisi’nde yaşanan çatışmalarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının (10/1201),

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 milletvekilinin, EMO, ESM, İHD Diyarbakır Şubeleri ile TES-İŞ 1 no.lu Şube yetkililerinin elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarından sonra sürgün edilmelerinin gerekçelerinin (10/1202),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 4-5 Mart 2015 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu “Uluslararası Dünya Kadınlar Günü” kutlaması çerçevesinde “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Siyasi Katılım” ve “Eğitim Aracılığı ile Kadının ve Kızların Güçlendirilmesi” konulu seminerlere katılım sağlanmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.

 

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu’nun (1/742) (S. Sayısı: 616),

5’inci sırasında yer alan, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/292) (S. Sayısı: 54),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1008) (S. Sayısı: 685), görüşmelerine başlanarak 11’inci maddesine kadar kabul edildi, verilen aradan sonra Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

685 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırılığı nedeniyle görüşmelerinin yapılıp yapılamayacağı hususunda usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.19’da birleşime son verildi.

 

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER

Başkan Vekili

 

 

 

 

 

                     Fehmi KÜPÇÜ                                                                            İsmail KAŞDEMİR           Bolu                             Çanakkale

                         Kâtip Üye                                                                                        Kâtip Üye